Огляд законодавства

24 – 28 червня 2019 року. В Україні запроваджується міжнародний номер банківського рахунку IBAN

Національний банк України підготував пам’ятку для клієнтів банків у зв’язку із запровадженням з 05.08.2019 р. в Україні міжнародного номера банківського рахунку IBAN, який складається з 29-літерно-цифрових символів. З 01.11.2019 р. застосування IBAN буде обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема і транскордонних переказів. Тобто всі перекази з 01.11.2019 р. здійснюватимуться лише з використанням IBAN.

У зв’язку з цим регулятор рекомендував банкам ознайомити своїх клієнтів з цим документом.

Так, клієнти банків

 • з 05.08.2019 р. зможуть отримувати від банку інформацію про зміну чинного рахунку за стандартом IBAN для інформування своїх контрагентів та зазначення в розрахункових документах.

Водночас зміна чинного номера рахунку за стандартом IBAN не призводить до зміни положень договору (договору банківського рахунку/розрахунково-касового обслуговування/банківського вкладу тощо);

 • з 05.08.2019 р. до 31.10.2019 р. у документах на переказ коштів можуть заповнювати реквізити «Код банку» та «Рахунок» у будь-яких варіаціях.

У документах на переказ коштів в реквізитах платника/отримувача можуть заповнювати як пару реквізитів (номер рахунку платника/отримувача та код банку платника/отримувача), так і номер рахунку платника/отримувача лише за стандартом IBAN. У разі заповнення номера рахунку платника/отримувача за стандартом IBAN у реквізиті «Код банку платника/отримувача» зазначатимуть нуль;

 • з 01.11.2019 р. у реквізиті розрахункового документа «Рахунок» мають зазначати номер рахунку платника/отримувача тільки за стандартом IBAN.

Водночас банки України:

 • з 05.08.2019 р.:
 1. відкриватимуть рахунки (поточні, вкладні (депозитні), рахунки умовного зберігання (ескроу) відповідно до вимог стандарту IBAN;
 2. забезпечуватимуть формування виписки за рахунком клієнта від дати відкриття рахунку та суми вхідного залишку за чинним рахунком до зміни рахунку за стандартом IBAN («історія рахунку») з подальшим підтвердженням операцій на будь-яку дату після зміни чинного рахунку клієнта відповідно до стандарту IBAN;
 3. виконуватимуть документи про арешт коштів/примусове списання/стягнення коштів незалежно від номера рахунку, зазначеного в цих документах (діючий рахунок до зміни за стандартом IBAN/за стандартом IBAN);
 • з 05.08.2019 р. до 31.10.2019 р.:
 1. прийматимуть до виконання документи на переказ коштів/зараховуватимуть кошти на рахунок отримувача за реквізитами, варіації заповнення яких вибрав клієнт-платник;
 2. повідомлятимуть контролюючі органи про зміну чинних рахунків клієнтів – суб’єктів господарювання за стандартом IBAN;
 • подадуть (без заяв клієнтів) до органів Пенсійного фонду України/органів соціального захисту населення перелік рахунків за стандартом IBAN.

Державна фіскальна служба України в категорії 104.13 «ЗІР» відповіла на запитання «Чи застосовується відповідальність до ФОП на загальній системі оподаткування, якщо авансові платежі з ПДФО сплачені до бюджету несвоєчасно?».

До фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) на загальній системі оподаткування за несплату або несвоєчасну сплату суми податкового зобов’язання, визначеного ним у річній декларації про майновий стан та доходи (далі – податкова декларація), застосовується відповідальність у вигляді штрафних санкцій та пені.

Ураховуючи, що остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року ПДФО на підставі документального підтвердження факту його сплати, штрафні санкції за несвоєчасну сплату авансових платежів не застосовуються.

Державна служба України з питань праці розповіла про правила переведення працівника на іншу посаду.

Переведення – це таке переміщення працівника, за якого змінюється виконувана робота (спеціальність, кваліфікація, підприємство або місцевість, де співробітник раніше працював). Переведення на іншу постійну роботу, в установу, в іншу місцевість допускається тільки за згодою працівника.

Для визначення кола обов’язків працівника за основу береться саме спеціальність (посада). І коли вже визначена назва спеціальності (а також кваліфікація) чи посади, тоді обов’язки співробітника уточнюються. Вони можуть бути значно розширені порівняно з тим, як це нормативно встановлено щодо відповідної спеціальності (посади), а можуть бути і звужені.

Право власника розширювати або звужувати коло обов’язків обмежене. Для вирішення цього питання є два варіанти:

1) отримати згоду працівника;

2) за наявності підстав використовувати порядок, установлений ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП), а саме: «У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці».

Переміщення працівника доцільно оформляти виданням наказу чи розпорядження. Хоча закон безпосередньо й не містить такої вимоги, але ігнорування такої форми вносить невизначеність у взаємини сторін трудового договору, що також може зачіпати інтереси власника і працівника.

Право власника переміщати працівника обмежене умовами трудового договору. За його межами воно буде протизаконним.

Верховний Суд України постановою від 24.05.2019 р. у справі № 816/4537/14/ вирішив, що платник податків для вибору контрагента та укладення з ним договорів має керуватись належною обачністю, оскільки від цього залежить подальше фактичне виконання таких договорів, отримання прибутку та права на отримання певних преференцій, зокрема формування податкового кредиту з податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Про відсутність реального характеру відповідних операцій можуть свідчити, зокрема, наявність таких обставин: неможливість здійснення платником податку зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності, відсутність у платника податку необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів, здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями, які не вироблялися або не могли бути вироблені в обсязі, зазначеному платником податку в документах обліку.

Отже, на підтвердження фактичного здійснення господарських операцій підприємство повинно мати відповідні первинні документи, які мають бути належно оформленими, містити всі необхідні реквізити, бути підписаними уповноваженими особами та, які сукупно з встановленими обставинами справи, зокрема і щодо можливостей здійснення господарюючими суб’єктами відповідних операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна, обсягу матеріальних та трудових ресурсів, економічно необхідних для виконання умов, обумовлених договорами, мають свідчити про беззаперечний факт реального вчинення господарських операцій, що і є підставою для формування платником податкового обліку.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра