Право

Посадова інструкція бухгалтера: що потрібно знати роботодавцю

Не новина, що працівники виконують свої службові обов’язки в межах посадових інструкцій. Цей документ дає змогу працівнику чітко розуміти коло своїх посадових обов’язків; аргументувати невідповідність поставленого завдання обов’язкам за посадою. Водночас роботодавець за допомогою посадової інструкції може чинити моральний тиск на працівників, які не поспішають виконувати свої трудові обов’язки, застосовувати заходи дисциплінарного впливу або аргументувати невідповідність працівника посаді тощо. Держпраці розповіла про важливість посадової інструкції для бухгалтера та відповідальність роботодавця у разі відсутності такого документа.

Посадові – для всіх

Посадова інструкція – це документ на підприємстві, який врегульовує функціональні обов’язки та права працівників, вимоги щодо їх освіти та кваліфікації на посадах, які існують у штатному розписі. Інструкція спрямована саме на посаду, а не під конкретного працівника, тобто існує безособово.

Посадова інструкція – це одночасно інструмент дисциплінарного впливу на працівника та його захисту. Однак є безліч підприємств (особливо малих), де посадові інструкції відсутні чи типові, суто формальні. Законодавством не заборонено відхилятися від типових інструкцій та частково перерозподіляти обов’язки працівників між іншими особами.

Відсутність посадової інструкції – це порушення трудового законодавства. Кожний працівник має бути ознайомлений зі своїми трудовими обов’язками під розпис.

Посадова інструкція бухгалтера

Посадові інструкції бухгалтерів повинні бути не тільки на підприємствах, але й у фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), якщо вони мають найманих працівників та оформляють трудові відносини з бухгалтером. ФОП повинні мати правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис та видавати накази з кадрових питань. Незалежно від того, чи це підприємство, чи ФОП, роботодавець мусить роз’яснити працівникові його права й обов’язки (ч. 1 ст. 29 Кодексу законів про працю України; далі – КЗпП). Саме ця норма трактує обов’язковість наявності посадових інструкцій щодо найманих підприємцем працівників.

Посадова інструкція бухгалтера складається на основі Національного класифікатора професій (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327), де можна знайти перелік правильних назв посад (професій); Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ДК 003:2010 (наказ Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336), де можна знайти зразок типових посадових інструкцій для кожної професії.

Для складання посадових інструкцій бухгалтерів можна звернутися до ч. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996, де визначаються обов’язки головного бухгалтера. Крім зазначених нормативних документів можуть знадобитися правила внутрішнього трудового розпорядку, статут чи інші внутрішні документи підприємства, якщо в них визначаються певні обов’язки, які має виконувати бухгалтер чи інший працівник.

Розробляти посадові інструкції повинен керівник підприємства із залученням керівника кадрової служби, а також керівників відповідних підрозділів, наприклад, головного бухгалтера.

За відсутність посадової інструкції передбачено штраф відповідно до ст. 265 КЗпП, який становить 1 мінімальну зарплату (з 01 вересня 2020 року – 5 000 грн). При цьому його можна накласти за кожну відсутню посадову інструкцію за посадами штатного розпису.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра