Право

Умови надомної роботи: що нового

Стрімке поширення коронавірусу у світі й вимушений перехід до віддаленої роботи внесли свої корективи в організацію діяльності більшості компаній та установ. Фактично гнучкий режим праці в сучасних умовах роботодавці практикують досить давно, але в Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП) досі не було встановлено чітких правил його застосування. Нарешті Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» від 04.02.2021 р. № 1213-IX (далі – Закон № 1213) внесені зміни до КЗпП. Ним запроваджено два самостійні режими роботи – дистанційна та надомна. Про загальні умови надомної роботи – далі.

Законом № 1213 доповнено КЗпП двома новими статтями:

  • ст. 601 «Надомна робота»;
  • ст. 602 «Дистанційна робота».

Згідно зі ст. 601 КЗпП надомна робота – це така форма організації праці, коли оплачувана робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях, які характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, потрібної для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених установчими документами, але поза виробничими або робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

Типова форма трудового договору про надомну роботу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин. Додержання письмової форми є обов’язковим під час укладення трудового договору про надомну роботу.

За умов надомної праці на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи та організації, якщо інше не передбачено в трудовому договорі. До того ж тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених ст.ст. 50 і 51 КЗпП.

Виконання надомної роботи не тягне за собою змін у нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників. Водночас власник або уповноважений ним орган самостійно вирішує, у який спосіб доручати працівникові роботу і контролювати її виконання, та забезпечує достовірний облік виконаної роботи.

Забезпечення засобами виробництва, матеріалами та інструментами, необхідними для виконання працівником надомної роботи, покладається на роботодавця, якщо інше не передбачено трудовим договором.

На час загрози поширення епідемії, пандемії, потреби в самоізоляції працівника у випадках, установлених законодавством, та/або на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про надомну роботу може встановлюватися в наказі роботодавця без обов’язкового укладення трудового договору про надомну роботу в письмовій формі.

У разі виконання надомної роботи робоче місце працівника є фіксованим та не може бути змінене з його ініціативи без погодження з роботодавцем у спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу.

Працівник у разі неможливості виконувати роботу на фіксованому робочому місці з незалежних від нього причин має право змінити робоче місце за умови повідомлення роботодавця не менше ніж за три робочих дні до такої зміни у спосіб, визначений трудовим договором про надомну працю. Рішення роботодавця про відмову в наданні згоди на зміну робочого місця з ініціативи працівника має бути обґрунтованим.

До початку роботи за укладеним трудовим договором про надомну роботу роботодавець зобов’язаний:

  • роз’яснити працівникові його права й обов’язки та поінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
  • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
  • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
  • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Організація трудових процесів поза виробничими або робочими приміщеннями роботодавця допускається лише для осіб, які мають потрібні житлово-побутові умови, а також практичні навички або можуть набути цих навичок для виконання певних робіт.

Житлово-побутові умови обстежують представники роботодавця за участю профспілкового органу, а у відповідних випадках – і представників санітарного й пожежного нагляду.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра