Група компаній «Де Візу» обꞌєднує у своєму складі такі юридичні особи – аудиторська фірма «Де Візу», міжнародна аудиторська компанія «Де Візу», оціночна фірма «Де Візу», консалтингова фірма «Де Візу», юридично-консалтингова фірма «Де Візу», науково-технічний центр «Де Візу».

Докладно про «Де Візу»

Чесність і прозорість — важливі орієнтири нашої діяльності

 

Наш досвід, кваліфікація та відкрита політика ведення бізнесу підтверджується документами.

ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС
27 років
«Де Вiзу» на ринку аудиторських послуг з 1994 року
ПрАТ «Аудиторська фірма «Де Візу»
Приватне акціонерне товариство «Аудиторська фірма «Де Візу» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22917414) працює на ринку аудиторських послуг з 1994 року.
 • Відповідно до статті 20 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги лише після включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними з можливістю цілодобового вільного доступу та копіювання.
 • ПрАТ АФ «Де Візу» включена до розділу Суб’єкти аудиторської діяльності Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розміщеного на сайті Аудиторської палати України www.apu.com.ua, за номером №1373. Відомості про ПрАТ АФ «Де Візу» внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:
  • «Суб’єкти аудиторської діяльності»
  • «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»
  • «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».
 • ПрАТ АФ «Де Візу» має право проводити аудит емітентів цінних паперів, фінансових установ, банків, великих та інших підприємств, що становлять суспільний інтерес.
 • ПрАТ АФ «Де Візу» відповідає вимогам, встановленим статтею 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, ПрАТ АФ «Де Візу» забезпечує достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. ПрАТ АФ «Де Візу» має не менше, за основним місцем роботи, п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи підтверджують кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит (атестація аудиторів) та мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
 • ПрАТ АФ «Де Візу» має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
Публічна інформація
Виберіть категорію
ТОВ «Міжнародна аудиторська компанія «Де Візу»
Попередня назва ТОВ «Аудиторська фірма «Консалтинг-аудит» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31441657) працює на ринку аудиторських послуг із 2001 року.
 • У 2021 році компанія долучилася до Групи компаній «Де Візу» та була перейменована в Міжнародну аудиторську компанію «Де Візу».
 • Відповідно до статті 20 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги лише після включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Реєстр є публічним, оприлюднюється й підтримується в актуальному стані в мережі Інтернет на вебсторінці Аудиторської палати України. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними з можливістю цілодобового вільного доступу та копіювання.
 • ТОВ «Міжнародна аудиторська компанія «Де Візу» включена до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розміщеного на сайті Аудиторської палати України (www.apu.com.ua) за № 2639. Відомості про ТОВ «Міжнародна аудиторська компанія «Де Візу» внесено до таких розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:
  • «Суб’єкти аудиторської діяльності»;
  • «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»;
  • «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».
 • ТОВ «Міжнародна аудиторська компанія «Де Візу» відповідає вимогам, установленим статтею 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, компанія забезпечує достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. ТОВ «Міжнародна аудиторська компанія «Де Візу» має за основним місцем роботи не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи підтверджують кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит (атестація аудиторів) та мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
 • ТОВ «Міжнародна аудиторська компанія «Де Візу» має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
Публічна інформація
Виберіть категорію
ТОВ «Аудиторська фірма «Де Візу»
Попередня назва ТОВ Аудиторська фірма «Ділер-Аудит» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21601761) працює на ринку аудиторських послуг з 1994 року.
 • Відповідно до статті 20 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги лише після включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.
 • Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними з можливістю цілодобового вільного доступу та копіювання.
 • ТОВ «АФ «Де Візу» включено до розділу Суб’єкти аудиторської діяльності Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розміщеного на сайті Аудиторської палати України www.apu.com.ua, за номером №0423.
 • Відомості про ТОВ «АФ «Де Візу» внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:
  • «Суб’єкти аудиторської діяльності»
  • «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»
 • ТОВ «АФ «Де Візу» відповідає вимогам, встановленим статтею 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «АФ «Де Візу» забезпечує достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. ТОВ «АФ «Де Візу» має не менше, за основним місцем роботи, трьох аудиторів.
 • ТОВ «АФ «Де Візу» має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
Публічна інформація
Виберіть категорію
ТОВ «Оціночна фірма «Де Візу»
Публічна інформація
Виберіть категорію
ТОВ «Науково-технічний центр «Де Візу»
Публічна інформація
Виберіть категорію
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра