Огляд законодавства

01 – 05 липня 2019 року. В Україні зріс прожитковий мінімум та пов’язані з ним страхові виплати

Фонд соціального страхування України нагадав, що з 01 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних громадян становить 2 007 грн, для непрацездатних осіб – 1 564 грн.

У зв’язку з цим зріс граничний розмір одноразової допомоги для осіб, у яких право на страхові виплати настало після 01 липня 2019 р.:

 • потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб) – 2 007 × 17 = 34 119 грн;
 • сім’ї в разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 2 007 × 100 = 200 700 грн;
 • утриманцю в разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 2 007 × 20 = 40 140 грн.

Раніше ці виплати відповідно становили 32 657 грн, 192 100 грн та 38 420 грн.

Також змінився розмір компенсації потерпілому на бензин (пальне), ремонт і технічне обслуговування автомобілів – 22% прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць, або на транспортне обслуговування – 29% прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність, у розрахунку на місяць.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо порядку оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із організації і проведення конференції» від 25.06.2019 р. № 2906/6/99-99-15-03-02-15/ІПК наголосила, що порядок оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) операцій з постачання послуг із організації та проведення конференції безпосередньо залежить від місця їх постачання.

Якщо здійснюється постачання послуг із організації і проведення конференції, місцем постачання яких визначено митну територію України, така операція буде об’єктом оподаткування ПДВ.

База оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається на основі їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. Крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовують виробники – суб’єкти господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові й вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів) (п. 188.1 Податкового кодексу України, далі – ПКУ).

До складу договірної (контрактної) вартості включають будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передає платнику податків безпосередньо покупець або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Тож, якщо організаційний внесок є компенсацією вартості зазначених послуг, то таку суму організаційного внеску слід включати до бази оподаткування ПДВ такої операції.

Державна фіскальна служба України в категорії 107.07 «ЗІР» відповіла на запитання «Як заповнюється книга обліку доходів/книга обліку доходів і витрат у разі повернення суми коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари (роботи, послуги) при розірванні договору, якщо їх отримання і повернення відбувається в різних податкових періодах, роках?».

У день отримання суми коштів (авансу, передоплати) за продані товари, виконані роботи, надані послуги фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку першої і другої груп та платником єдиного податку третьої групи, який не є платником ПДВ, у книзі обліку доходів/книзі обліку доходів та витрат (далі – книга обліку) заповнюється графа 2 «сума», платником єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, – графа 2 «Сума без податку на додану вартість» розд. I «Доходи».

Якщо в разі розірвання договору сума коштів (авансу, передоплати) за продані товари, виконані роботи, надані послуги повертається фізичною особою – підприємцем у наступних звітних періодах, то в день їх повернення в книзі обліку платником єдиного податку першої і другої груп та платником єдиного податку третьої групи, який не є платником ПДВ, заповнюється графа 3 «Сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати», платником єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, – графа 3 «Сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати без податку на додану вартість» розд. I «Доходи».

Міністерство інфраструктури України наказом «Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» від 03.06.2019 р. № 413 змінило Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. Відтепер є можливість складати товарно-транспортну накладну не тільки в паперовій формі, а й в електронній (далі – е-ТТН).

Е-ТТН засвідчують за допомогою електронного підпису водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача. Якщо оформлюється е-ТТН, то супровідні документи також додаються в електронній формі.

У разі використання е-ТТН Замовник (вантажовідправник) друкує, підписує й надає водію (експедитору перевізника) в одному примірнику паперову копію е-ТТН для пред’явлення особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху. Водій (експедитор перевізника) ставить свій підпис на паперовій копії е-ТТН про прийняття ним вантажу для перевезення.

Також документом визначено, що сторони можуть внести до ТТН будь-яку іншу інформацію, яку вони вважають необхідною.

У тих випадках, коли в ТТН немає можливості зазначити всі найменування вантажу, підготовленого для перевезення, до такої накладної Замовник додає документ довільної форми з обов’язковим зазначенням відомостей про вантаж (графи 1–10 ТТН).

При цьому в ТТН необхідно зазначити, що до неї додано як товарний розділ документ у паперовій або електронній формі, без якого ТТН вважають недійсною і її не можна використовувати для розрахунків із замовником.

Національний банк України постановою «Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні» від 25.06.2019 р. № 84 уточнив низку організаційних моментів щодо порядку інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

Зокрема йдеться про уточнення:

 • визначення валютних цінностей з урахування останніх змін у валютному законодавстві;
 • розмірів максимальних обсягів валютних цінностей, що інкасуються та перевозяться, з огляду на зростання рівня мінімальної заробітної плати;
 • форми бланка службового посвідчення інкасаторів.

Державна служба України з питань праці розповіла про види відпусток для військовослужбовців. Під час проходження військової служби військовослужбовці мають право на відпустки. Перелік відпусток регулюється Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі – Закон), зокрема ст. 101 Закону та р. VIII «Відпустки» Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 р. № 1153/2008.

Військовослужбовцям надаються такі види відпусток:

 • щорічна основна відпустка – зі збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення;
 • відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин;
 • відпустка військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка військовослужбовцям-жінкам для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а якщо дитина потребує домашнього догляду – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку;
 • відпустка для військовослужбовців у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення.

У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням особливого періоду (з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, під час дії воєнного стану), такі відпустки надаються в наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра