Огляд законодавства

02 – 06 листопада 2020 року. Уряд уніс зміни до Порядку електронного адміністрування ПДВ

Кабінет Міністрів України постановою від 28.10.2020 р. № 1024 вніс зміни до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабміну від 16.10.2014 р. № 569.

Документ розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – ПКУ) з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-ІХ (далі – Закон № 466-ІХ).

Відповідно до п. 2001.3 ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом № 466-ІХ, установлено, що під час розрахунку показника ∑ПопРах враховується, зокрема, сума коштів, вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – ПДВ) відповідно до ст. 95 ПКУ в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ за задекларованими до сплати податковими зобов’язаннями за періоди починаючи з 1 липня 2015 року, визначених платником податків у податковій декларації з ПДВ або уточнюючому розрахунку.

Змінами врегульовано питання щодо перерахунку реєстраційної суми платника у випадку відновлення за рішенням контролюючого органу його реєстрації платником ПДВ, анульованої за рішенням контролюючого органу.

Такий перерахунок здійснюється контролюючим органом протягом трьох робочих днів, що настають за днем внесення контролюючим органом до реєстру платників ПДВ змін щодо скасування анулювання реєстрації такого платника, крім випадків, коли на момент скасування рішення про анулювання реєстрації особа застосовує спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату ПДВ, або повторна реєстрація (наступна за відміненою) платником податку такої особи є анульованою з підстав, передбачених п. 184.1 ПКУ.

Державна податкова служба України нагадала загальні правила складання зведених податкових накладних.

Передусім складання зведеної податкової накладної (далі – ПН) в разі здійснення операцій із постачання товарів/послуг, які мають безперервний або ритмічний характер, не є обов’язковим. Тож платники податку самостійно визначаються щодо доцільності складання податкової накладної того чи іншого типу (зведеної чи в загальному порядку).

За операціями з постачання таких послуг постачальник може складати зведену ПН не пізніше останнього дня місяця відповідно до вартості фактично наданих послуг протягом такого місяця.

Якщо станом на дату складання зведених ПН сума коштів, сплачених отримувачем послуг, перевищує вартість фактично поставлених йому послуг протягом місяця, то сума такого перевищення вважається попередньою оплатою (авансом) та не включається до зведеної ПН.

На суму такої попередньої оплати постачальник послуг складає податкову накладну в загальному порядку (не зведену) не пізніше останнього дня такого місяця. Тобто така податкова накладна може бути складена в останній день місяця незалежно від дати отримання такої попередньої оплати.

Державна податкова служба України через Офіс великих платників податків роз’яснила, чи виникають зобов’язання з ПДВ у разі медичного страхування працівників під час пандемії.

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ (пп. «б» п. 185.1 ПКУ).

Постачання послуг – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 ПКУ).

Відповідно до пп. 196.1.3 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ операції із:

 • надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів;
 • надання послуг із загальнообов’язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування), недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів та рахунків учасників фондів банківського управління, адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Отже, операція з медичного страхування своїх працівників за кошти підприємства не призводить до виникнення податкових зобов’язань з ПДВ.

Національне агентство України з питань державної служби встановило, що для держслужбовців можна застосовувати гнучкий режим робочого часу.

Передбачено, що за ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу незалежно від визначеного правилами внутрішнього службового розпорядку режиму роботи державного органу.

Такий режим встановлюється на визначений строк або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу, передбаченого Законом України «Про державну службу», або тривалості встановленого для державного службовця неповного робочого дня/тижня. Гнучкий режим робочого часу державного службовця встановлюється наказом (розпорядженням) керівника державної служби в державному органі.

Зміни було внесено до Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом НАДС від 03 березня 2016 року № 50. У цьому акті в новій редакції виклали розділ III «Робочий час і час відпочинку державного службовця».

Гнучкий режим робочого часу держслужбовця може бути фіксованим або змінним.

При фіксованому режимі робочого часу державного службовця визначається початок і кінець робочого часу, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування. При цьому державному службовцю може визначатись відмінна від встановленої у державному органі тривалість роботи за днями тижня, а також поділ робочого дня на частини.

При змінному режимі робочого часу державного службовця відсутній фіксований початок, кінець і тривалість робочого дня, на державного службовця не поширюється встановлена у державному органі тривалість роботи за днями тижня, за потреби можуть визначатися періоди часу, у які державний службовець зобов’язаний бути присутнім на робочому місці. При змінному режимі робочого часу державного службовця є обов’язковим облік щоденної тривалості його робочого дня.

Державна служба України з питань праці нагадала, що згідно із законодавством кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги з безробіття.

Допомога з безробіття надається громадянам України, які отримали офіційний статус безробітного. Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного надається:

 • непрацюючим особам працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку, але готові та здатні приступити до трудової діяльності;
 • особам молодше 16 років, які працювали і були звільнені у зв’язку з припиненням або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності штату;
 • інвалідам, які не досягли пенсійного віку й отримують пенсію з інвалідності або соціальну допомогу.

Сума мінімальної допомоги, яка виплачується застрахованим громадянам з урахуванням зарплати та страхового стажу, становить 1 800 грн, незастрахованим особам – 1 000 грн (на період карантину); максимальний розмір допомоги – 8 788 грн.

Розмір виплати допомоги з безробіття залежить від:

 • страхового стажу;
 • підстави припинення трудових відносин;
 • розміру заробітної плати, яку отримував громадянином перед звільненням.

Допомога з безробіття виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць. Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги з безробіття, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований.

Допомога з безробіття виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

 • перші 90 календарних днів – 100%;
 • протягом наступних 90 календарних днів – 80%;
 • у подальшому – 70%.

Відповідно до законодавства загальна тривалість виплат не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра