Огляд законодавства

02 – 06 вересня 2019 року. Державна податкова служба підготувала нову модель оподаткування фізичних осіб – підприємців, які працюють у сфері IT

Державна податкова служба України розпочала свою роботу 28 серпня 2019 року і вже встигла підготувала нову модель оподаткування фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), які працюють в IT-галузі.

Про це під час форуму повідомив голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

За його словами, нова модель складається з чотирьох платежів. Це – 5% єдиного податку, 1,5% військового збору, єдиного соціального внеску із двох мінімальних зарплат та внеску у Фонд розвитку людського капіталу, який планується створити для розвитку галузі.

Верланов зазначив, що нова модель буде доступна тільки для ФОПів, які мають IT-КВЕД.

Варто зазначити, що розмір відрахування до Фонду розвитку людського капіталу (інша назва – Фонд IT Creative) буде поступово збільшуватися: у 2020-му році він становитиме 1%, у 2021-му – 2%, у 2022-му – 3%, у 2023-му – 4%, у 2024–2029 роках – 5%.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, планується, що через 10 років галузь буде приносити дохід від експорту своєї продукції на суму понад 13 млрд дол., а в ній будуть зайняті 650 тис. осіб.

За очікуваннями Європейської Бізнес Асоціації, за таких умов до 2025 року частка ІТ-сектора у ВВП країни зросте вдвічі – до 8%.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо отримання індивідуальної податкової консультації стосовно необхідності реєстрації товариства платником акцизного податку при здійсненні операцій з реалізації пального з використанням смарт-карток (паливних карток)» від 23.08.2019 р. № 3987/6/99-99-15-03-03-15/ІПК роз’яснила, чи потрібно підприємству реєструватися платником акцизного податку у випадку передачі підприємством смарт-карток на отримання пального перевізникам для надання послуг перевезення.

Безпосередньо сама операція з реалізації смарт-карток, під час якої не відбувається фізична передача (відпуск, відвантаження) пального, з 01.07.2019 р. не належить до операцій з реалізації пального в розумінні пп. 14.1.212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Отже, у випадку передачі підприємством смарт-карток на отримання пального перевізникам для надання послуг перевезення підприємству не потрібно реєструватися платником акцизного податку з таких операцій та, відповідно, подавати декларацію з акцизного податку згідно з п. 232.2 ПКУ.

Також представники фіскального відомства зауважили: щодо складання та реєстрації в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового акцизних накладних, то платником акцизного податку є автозаправна станція (далі – АЗС), оскільки саме на АЗС на підставі пред’явлення смарт-карток здійснюється фізична передача (відпуск, відвантаження) пального в розумінні пп. 14.1.212 ПКУ.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо порядку обліку розмінної монети на місці проведення розрахунків та видачу під звіт» від 23.08.2019 р. № 3978/6/99-99-14-05-01-15/ІПК пояснила порядок обліку розмінної монети на місці проведення розрахунків.

Розмінну монету, отриману з каси підприємства або залишену у скриньці реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) з попереднього дня, необхідно провести через РРО за допомогою операції «службове внесення». Це пов’язано з тим, що не проводять видачу готівки, яка не пов’язана з проведенням розрахунків, якщо така видача здійснюється після виконання «Z-звіту» до реєстрації першої розрахункової операції та (або) до виконання операції «службове внесення».

Підтвердженням того, що відповідну суму внесли до РРО як розмінну монету, є «Z-звіт», у якому відображено інформацію про операцію «службове внесення».

Отже, у разі відображення розмінної монети у РРО за допомогою операції «службове внесення» звіт про її використання не складають. Але у випадку здачі розмінної монети до каси підприємства складають звіт та виписують прибутковий ордер на суму, що була видана зранку як розмінна монета.

Також фіскали нагадали, що штрафні санкції, передбачені Указом Президента України від 12.06.1995 р. № 436/95, до суб’єктів господарювання не застосовують у зв’язку з втратою чинності зазначеним указом.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо визначення дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість за операціями з постачання товарів у разі, якщо доставка товару постачальником покупцю здійснюється із залученням транспортного перевізника» від 14.08.2019 р. № 3793/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомила, що під час постачання ще неоплачених товарів, коли постачальник не визначає ПДВ-зобов’язання за касовим методом, датою виникнення ПДВ-зобов’язань є дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника:

  • або безпосередньо покупцю;
  • або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).

Підтвердженням дати, на яку припадає початок передачі (переміщення) товару, є дата, зазначена в документах на перевезення (переміщення, пересилання) товару.

Такі документи оформлюють відповідно до ст. 307 Господарського кодексу України в установленій формі зі складанням комплекту перевізних документів з урахуванням виду транспорту, яким здійснюють перевезення.

Державна служба України з питань праці розглянула таку ситуацію. Працівник хворіє (загальне захворювання) більше чотирьох місяців, що підтверджують оформлені належним чином і надані до відділу кадрів листки непрацездатності. Чи має право роботодавець розірвати з ним трудовий договір?

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП): «Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку нез’явлення на роботу протягом бiльш як чотирьох мiсяцiв поспіль внаслiдок тимчасової непрацездатностi, не враховуючи вiдпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлений тривалiший строк збереження мiсця роботи (посади) у випадку певного захворювання. За працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв’язку з трудовим калiцтвом або професiйним захворюванням, мiсце роботи (посада) зберiгається до вiдновлення працездатностi або встановлення інвалідності».

Отже, роботодавець у ситуації, наведеній у запитанні, має право, але не зобов’язаний розривати трудовий договір з працівником, який через хворобу (загальне захворювання) відсутній на роботі більше чотирьох місяців поспіль.

Аби роботодавець міг скористатися цією підставою для звільнення, непрацездатність працівника повинна тривати більше чотирьох місяців поспіль. Якщо працівник вийшов на роботу хоча б на один день або між лікарняними листами узяв щорічну відпустку чи відпустку «за власний рахунок» тощо, перебіг чотиримісячного строку переривається.

Підсумовувати періоди нез’явлення на роботу внаслідок тимчасової непрацездатності, тривалість яких менше чотирьох місяців, не можна. Передбачений п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП строк повинен спливти повністю. Закінченням цього терміну слід вважати відповідний день четвертого місяця з моменту, коли працівник не з’явився на роботі у зв’язку з хворобою.

Також для звільнення працівника роботодавцю потрібно мати докази того, що такий крок – виробнича необхідність. Під виробничою необхідністю розуміють ситуацію, за якої заміщення непрацездатного працівника є необхідним (неможливо перерозподілити обов’язки хворого між іншими співробітниками чи прийняти іншого працівника на період його хвороби). Інакше звільнення може бути визнане судом неправомірним. У випадку, якщо працівник є членом профспілки, необхідно отримати згоду виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на звільнення на підставі п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра