Огляд законодавства

03 – 07 грудня 2018 року. Мінфін затвердив зміни до форми декларації з податку на прибуток

Державна фіскальна служба України наказом «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2019 рік» від 26.09.2018 р. № 617 затвердила Реєстр великих платників податків на 2019 рік

До Реєстру ввійшло 1 500 великих платників, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищив 50 мільйонів євро, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України за такий самий період перевищила 1 мільйон євро (з них податкових платежів не менше 500 тисяч євро).

Деякі платники Офісу великих платників податків не досягли критеріїв визначення «великого платника податків», та повинні з наступного року обслуговуватися в райДПІ відповідно до зареєстрованого місцезнаходження.

Таким платникам необхідно подати в паперовому вигляді до райДПІ реєстраційну заяву за ф. №1-ОПП з позначкою «Зміна місцезнаходження, пов’язана зі зміною адміністративного району, або включення/не включення до Реєстру ВПП».

За неподання заяв за ф.№1-ОПП та порушення встановленого порядку взяття на облік у контролюючих органах відповідно до п.117.1 ст. 117 Податкового кодексу України встановлено відповідальність у вигляді штрафної санкції в розмірі 510 грн.

Державна фіскальна служба України в листі «Щодо віднесення до складу витрат фізичної особи - підприємця витрати, пов’язані з утриманням, технічним обслуговуванням та ремонтом сідлового тягача з напівпричепом» від 28.11.2018 р. № 4993/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК зазначила: коли підприємець на загальній системі оподаткування одержить дохід, він має право відобразити витрати

Але вони мають бути: пов’язані з отриманням доходу, підтверджені документально, наведені у пункті 177.4 ПКУ.

Витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення не включають до витрат підприємця. Тягач – це основний засіб подвійного призначення.

Тому такий підприємець не має права включати до складу витрат витрати, пов’язані з утриманням, техобслуговуванням і ремонтом сідлового тягача з напівпричепом, які призначені для перевезення вантажів.

Державна фіскальна служба України в листі «Щодо порядку ведення обліку товарних запасів фізичною особою - підприємцем на загальній системі оподаткування» від 21.11.2018 р. № 4903/А/99-99-13-01-02-14/ІПК наголосила, що платник податків зобов’язаний вести облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків і зборів.

Підприємці на загальній системі оподаткування мають вести Книгу обліку доходів і витрат, а також мати підтвердні документи на товар. При цьому вести бухгалтерський облік вони не зобов’язані.

Проте за власним бажанням підприємці можуть вести облік товарних запасів, зокрема з використанням П(С)БО 9 «Запаси».

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 19.10.2018 р. № 842 затвердило зміни до форми декларації з податку на прибуток

Як і очікувалось, ці зміни передбачають зокрема:

  • перейменування рядка «Код за ЄДРПОУ», як у самій декларації, так і в додатках до неї на «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта».

Відтепер у цьому рядку зазначається:

  • код за ЄДРПОУ,

або

  • реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється ДФС,

або

  • реєстраційний номер облікової картки платника податку,

або

  • серія (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера і мають відповідну відмітку у паспорті);
  • проставляння у рядку 9 декларації відмітки платниками єдиного податку;
  • доповнення додатка ЗП до декларації новим рядком 16.5 «Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД. Залишок суми, не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах (пункт 15 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)»;
  • нову редакцію додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.

Зміни наберуть чинності з дня офіційного опублікування – орієнтовно 14.12.2018 р. (наказ готується до друку в Офіційному віснику України № 96 від 14.12.2018 р.).

Національний банк України постановою «Про внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб» від 26 листопада 2018 року №125 з метою підвищення ефективності процесу управління операціями з пов’язаними із банками особами надав комерційним банкам можливість самостійно встановлювати порядок затвердження переліку пов’язаних з банком осіб.

Додатково уточнено строк, упродовж якого банк зобов’язується визначити у статистичній звітності особу як пов’язану із банком відповідно до рішення Національного банку, а також порядок визначення особи непов’язаною з банком у зв’язку із втратою цією особою ознак пов’язаності через певний час.

Відповідно до затверджених змін банк має звернутися до Національного банку з клопотанням про втрату ознак пов’язаності особи, яка раніше була визнана регулятором пов’язаною особою із банком, але з часом втратила ознаки пов’язаності, для отримання погодження можливості виключення такої особи з переліку пов’язаних із банками осіб.

Клопотання банку має бути обґрунтованим, тобто факт втрати пов’язаності повинен бути підтверджений документально.

Постанова набула чинності 28 листопада 2018 року.

Міністерство соціальної політики України листом «Щодо застосування Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій» від 02.10.2018 р. № 18921/0/2-18/28 повідомило, що для деталізації назв посад можна використовувати похідні слова з примітки 1 додатка В до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». Класифікатором професій передбачено професійне угрупування 3436 «Помічники керівників»

У ньому запропоновані такі назви посад, як «Помічник керівника підприємства (установи, організації)» (код 3436.1), «Помічник керівника виробничого підрозділу» (код 3436.2), «Помічник керівника іншого основного підрозділу» (код 3436.2) тощо.

Отже, коли йдеться про помічника директора, слід застосовувати назву посади «Помічник керівника підприємства (установи, організації)» («Помічник директора підприємства»), що узгоджується з професійним угрупуванням 3436 Класифікатора професій. Застосовувати в таких випадках похідне слово «помічник» до назви посади «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» (код 1210.1) недоречно.

У Класифікаторі професій назви посад (професій) наведені у чоловічому роді, за виключенням окремих назв. Щоб виправити технічні помилки або змінити назву професії без зміни кодів (наприклад, «Прибиральник» – на «Прибиральник службових приміщень» (код 9132), «Стенографістка» – на «Стенографіст» (код 4111), отримувати попередню згоду працівників не потрібно. Адже такі зміни не пов’язані зі зміною завдань та обов’язків за посадами (професіями), кваліфікаційних вимог до працівника, оплати праці тощо.

Порядок слів у назвах посад «Директор фінансовий» (код 1231) і «Фінансовий директор», «Директор виконавчий» (код 1210.1) і «Виконавчий директор» не змінює їхнього змісту. Проте назви посад мають відповідати Класифікатору професій.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра