Огляд законодавства

04 – 08 листопада 2019 року. У 2020 році вміст «пакунка малюка» буде переглянуто

Кабінет Міністрів України поінформував, що Міністерство соціальної політики України збирається переглянути вміст «пакунка малюка» на 2020 рік.

Крім того, представники Уряду повідомили, що Міністерство соціальної політики знайшло вирішення проблеми із «бебі-боксами» для жителів Донецької області – єдиної області в Україні, яка з початку програми «пакунок малюка» (вересень 2019 року) не отримала жодного «бебі-боксу». Це вирішення полягає в монетизації «пакунка малюка» – тобто замість «бебі-боксу» породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

Нагадаємо, з початку реалізації проєкту 329 773 дитини отримали «пакунок малюка», що становить 99% від кількості дітей, народжених з 01.09.2018 року (334 163 малюка).

У тому числі 233 946 немовлят забезпечено «пакунком малюка» в поточному році (народжено 232 114 дітей).

Із 01.09.2018 р. здійснено доставку 364 985 «пакунків малюка» (у тому числі 89 701 пакунок – відповідно до проєктних угод 2019 року).

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо порядку складання податкових накладних та розрахунків коригування за операціями з постачання послуг з виконання будівельно-монтажних робіт» від 29.10.2019 р. № 1073/6/99-00-07-03-02-15/ІПК розглянула випадок, коли платник податку на додану вартість (далі – ПДВ) зробив передоплату за послуги з виконання будівельно-монтажних робіт на декількох об’єктах. Постачальник послуг на суми таких попередніх оплат зареєстрував податкові накладні (далі – ПН), у яких допустив помилки в номенклатурі товарів/послуг (в усіх податкових накладних зазначив один і той самий об’єкт).

Податкова накладна, у якій неправильно зазначено номенклатуру товарів/послуг (якщо така номенклатура на дату складання ПН не відповідає первинним (бухгалтерським) документам), вважатиметься складеною з порушенням норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) і заважає ідентифікувати здійснену операцію. Тож, суми ПДВ за такою ПН не можуть бути віднесені до податкового кредиту.

У цій ситуації помилку, допущену в номенклатурі товарів/послуг, можна виправити шляхом складання постачальником на дату виявлення помилки розрахунку коригування до такої ПН.

Після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) такого розрахунку коригування до ПН покупець має право включити суми ПДВ, зазначені в ній, до податкового кредиту (з урахуванням терміну, встановленого п. 198.6 ПКУ).

Водночас, якщо платник податку у звітному періоді безпідставно включив до податкового кредиту суми ПДВ на підставі ПН, складеної з помилками, які заважають ідентифікувати здійснену операцію, то такий платник податку зобов’язаний:

  • подати уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ за такий звітний період;
  • виключити зі складу податкового кредиту суми ПДВ, зазначені в такій ПН.

У подальшому, після виправлення помилок у такій ПН, платник податку має право включити відповідні суми ПДВ до податкового кредиту після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування, яким виправлені такі помилки.

Державна податкова служба України через Офіс великих платників податків розповіла про особливості оподаткування реклами в соціальних мережах, які зареєстровані за межами України. Що ж чекати підприємствам, які зважилися провести таку рекламну кампанію?

Юридичні особи, які сплачують за рекламу за допомогою корпоративної платіжної картки через міжнародні платіжні системи, повинні дотримуватись положень Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, та Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті (постанова Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5).

Так, відповідно до пп. 2 п. 109, пп. 7 п. 2 Положення № 5, а також керуючись ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 04.10.2014 р. № 1702-VII, юридичним особам з корпоративною платіжною карткою дозволено здійснювати розрахунки за одним зовнішньоекономічним договором за один операційний день до 150 тис. грн.

При цьому довіреною особою подається авансовий звіт за витрачені з карти кошти з додаванням роздрукованого підтверджувального електронного документа. А підтвердженням витрат грошових коштів під час придбання юридичною особою послуг на іноземних інтернет-сайтах буде виписка банку, який випустив таку платіжну картку, та відповідна квитанція від постачальника послуг.

Підприємства обліковують витрати на рекламу за правилами бухгалтерського обліку. Якщо ЗЕД-послуги отримує підприємство з великими доходами, то його фінансовий результат може бути відкоригований на податкові різниці:

  • відповідно до пп. 140.5.2 ПКУ – на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних послуг над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки», під час здійснення контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 ПКУ;
  • відповідно до пп. 140.5.4 ПКУ – на суму 30% вартості послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних у нерезидентів (у тому числі нерезидентів – пов’язаних осіб), зареєстрованих в державах (на територіях), вказаних у пп. 39.2.1.2 ПКУ, тобто за Переліком «низькоподаткових» країн (постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1045) та Переліком організаційно-правових форм (постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 480).

Щодо ПДВ, то оскільки місце постачання послуг розташоване на митній території України, то відповідно до п. 180.2 ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету в разі постачання послуг нерезидентами, не зареєстрованими як платники податку, є отримувач послуг.

Базою нарахування ПДВ у такому випадку є договірна вартість послуг (п. 190.2 ПКУ). При цьому вартість послуг перераховується в національну валюту за курсом Нацбанку, що діяв на дату виникнення податкового зобов’язання.

Зобов’язання з ПДВ з послуг нерезидента з місцем постачання на території України нараховують за правилами згідно з п. 187.8 ПКУ – на дату списання коштів з банківського рахунку платника в рахунок сплати послуг або на дату оформлення документа, що підтверджує факт постачання послуг нерезидентом.

Сума нарахованих ПДВ-зобов’язань відображається в ПН, оформленій на таку операцію (п. 208.2 ПКУ). Така ПН, зареєстрована в ЄРПН, буде основою для відображення нарахованої суми ПДВ у складі податкового кредиту підприємства (п. 208.2, пп. «в» п. 198.1, п. 198.2 ПКУ).

У випадку, якщо отримувача послуг не зареєстровано як платника податку, ПН не складається (п. 208.4 ПКУ). Форма розрахунку податкових зобов’язань такого отримувача послуг у вигляді додатку до декларації з цього податку затверджується в порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ.

Крім того, відповідно до пп. 141.4.6 ПКУ резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20% від суми таких виплат за власний рахунок.

Сума доходу, з якої належить виплатити дохід, визначається за курсом НБУ, що діяв на дату виплати такого доходу.

У разі несплати або несвоєчасної сплати податку підприємство повинно буде сплатити штраф відповідно до ст. 127 ПКУ.

Державна служба України з питань праці розповіла про правила пересилання трудової книжки поштою.

Відповідно до п. 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту, Мiнсоцзахисту вiд 29.07.1993 р. № 58 (далі – Інструкція № 58), власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.

Згідно із п. 4.2 Інструкції № 58, якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то роботодавець у цей день надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.

Бажано надсилати таке повідомлення рекомендованим листом «з повідомленням» роботодавця про отримання листа працівником, оскільки в разі виникнення трудового спору в роботодавця буде додатковий доказ щодо відсутності його вини в затримці видачі працівнику трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається лише за письмовою згодою працівника.

Якщо письмової згоди на пересилання трудової книжки поштою керівництвом не отримано, то слід керуватися нормами п. 6.2 Інструкції № 58, відповідно до яких трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками під час звільнення, зберігаються протягом двох років у закладі окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі. Після цього строку незатребувані трудові книжки (їх дублікати) зберігаються в архіві протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна знищити в установленому порядку.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра