Огляд законодавства

07 – 11 лютого 2022 року. Мінфін вносить зміни в Інструкцію про застосування Плану рахунків та нацстандарти бухобліку

Кабінет Міністрів України посилив контроль за діяльністю операторів у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Уряд затвердив постанову, яка забезпечує здійснення Держпродспоживслужбою ефективного державного контролю за діяльністю операторів у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Таке рішення націлене підвищити відповідальність виробників за наповнення ринку якісною органічною продукцією.

Крім того, постановою затверджується Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю операторів. Також рішенням Уряду затверджено форму акта категоризації потужності оператора, який щорічно складатиметься інспекторами територіальних органів Держпродспоживслужби.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Переліку № 1336, якими уточнено, що звільнена від обов’язкового використання РРО/ПРРО реалізація товарів та окремих видів послуг не тільки на території сіл, але й селищ.

Нагадаємо, що нещодавно уряд звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в селах, від обов’язкового застосування РРО. Відповідна постанова № 1359 була ухвалена 23 грудня 2021 року на засіданні Кабміну. Але з’ясувалося, що оновлений Перелік не передбачає звільнення від обов’язкового використання РРО діяльності на території селищ.

Тому на засіданні уряду 9 лютого було затверджено постанову «Про внесення змін до переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій». Мета цієї постанови – врегулювати питання пільги щодо використання РРО на території селищ.

Мінрегіон у пояснювальній записці до цього проєкту постанови КМУ зазначив, що наразі відсутній закон, який регулював віднесення тих чи інших населених пунктів до тієї чи іншої категорії.

Тому аспекти зазначеного питання регулює Положення УРСР від 12.03.1981 р. № 1654-X, яке є чинним в частині, що не суперечить Конституції.

За преамбулою Положення до сільських населених пунктів віднесено села та селища. Але в Переліку №1336 щодо незастосування РРО є застереження тільки щодо сіл. Тому Мінрегіоном було прийнято рішення внести зміни до Переліку.

Так, з дня набрання чинності нової постанови КМУ без обов’язкового застосування РРО можлива:

 • роздрібна торгівля та громадське харчування на території села, селища, що здійснюється підприємствами споживчої кооперації, а також сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовують продукцію власного виробництва;
 • роздрібна торгівля, громадське харчування та побутове обслуговування на території закритих військових гарнізонів і містечок, а також військових частин, розташованих у межах сіл та селищ;
 • роздрібна торгівля медичними і фармацевтичними товарами та надання медичних і ветеринарних послуг на території села та селищ;
 • продаж товарів (за переліком, встановленим КМУ за поданням Мінінфраструктури) і надання послуг поштовими відділеннями та пунктами зв'язку в селах та селищах;
 • надання побутових послуг на території села та селищ;
 • роздрібна торгівля насінням у кіосках на території сіл, селищ та селищ міського типу.
 • провадження діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб'єктами підприємницької діяльності на території сіл, селищ і селищ міського типу, яким згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірських;
 • надання послуг з газопостачання, водопостачання, водовідведення і теплопостачання в селах та селищах за умови проведення розрахунків вдома у споживача.

У цьому разі розрахункові операції здійснюються з обов'язковим використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Звільнення від РРО не діє за наявності хоча б однієї з таких умов:

 • така роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, у якому також здійснюється торгівля підакцизними товарами;
 • такими фізичними особами – підприємцями також здійснюється дистанційна торгівля, зокрема через інтернет;
 • сільськими радами та радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом, прийнято рішення про обов’язкове застосування на території села РРО та/або ПРРО для таких форм і умов проведення діяльності.

Міністерство фінансів України вносить деякі зміни в Інструкцію про застосування Плану рахунків та нацстандарти бухобліку.

На сайті Мінфіну оприлюднено проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» (далі – проєкт наказу).

Проєкт наказу підготовлено з метою удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом приведення їх у відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Проєктом наказу пропонується внести зміни до:

 • Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затвердженого наказом Мінфіну від 19.05.2005 р. № 412;
 • Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291;
 • Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92;
 • Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затвердженого наказом Мінфіну від 18.11.2005 р. № 790.

Змінами удосконалюється порядок складання фінансової звітності за сегментами та приводиться у відповідність до вимог МСФЗ для малих та середніх підприємств відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, пов’язаних з біологічними активами.

Державна податкова служба України оприлюднила проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків».

Документ розроблено з метою приведення його положень у відповідність до вимог пункту 12 розділу І Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Проєктом передбачається, що до податкової вимоги буде додаватися детальний розрахунок суми податкового боргу.

Як і зараз, податкова вимога не формується та не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3060 грн)

Крім того, буде визначено, що в разі направлення платнику податків податкової вимоги в електронний кабінет до реєстру вимог автоматично вноситься інформація про її доставку в електронний кабінет з квитанції про доставку, а паперова копія вимоги та квитанції друкується та долучається до справи платника податків.

Міністерство юстиції України та Міністерство фінансів України спільним наказом від 31.01.2022 року № 280/5/41 затвердили Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Мін’юсту та ДПС України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Документ затверджено з метою удосконалення механізмів ідентифікації фізичних осіб під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Порядок визначає правила подання суб'єктами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, нотаріусами та особами, уповноваженими на прийняття та видачу документів (суб'єкт подання запиту) запитів щодо проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичних осіб даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Запити формуються та подаються на етапі прийняття заяв для проведення реєстраційних дій.

Один запит формується щодо однієї фізичної особи та містить:

1) відомості про суб'єкта подання запиту, а саме:

 • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) відомості про фізичну особу, щодо якої сформовано запит, а саме:

 • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

ДПС забезпечує перевірку даних та передачу відповідей на запити суб'єктів подання запиту через адміністратора Державного реєстру прав – державне підприємство Національні інформаційні системи.

Відповідь на запит містить такі відомості:

 • реєстраційний номер та дату відповіді на запит;
 • номер, дату (число, місяць, рік) запиту, на який надається відповідь;
 • результат обробки запиту.

Перелік відомостей, структура та формат даних, що передаються та приймаються в межах інформаційної взаємодії, строки їх передачі, процедури взаємодії інформаційних систем визначаються Міністерством юстиції України та Державною податковою службою України та оформлюються договорами про інформаційну взаємодію.

Наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Міністерство фінансів України наказом від 16.12.2021 р. № 682 змінює Інструкцію з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджену наказом Мінфіну від 02.07.2016 р. № 566.

Змінено назву документа. Тепер це: «Інструкції з оформлення податковими органами матеріалів про адміністративні правопорушення».

Уточнено, що під час складання Протоколу особі, яку притягують до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права й обов’язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУАП.

Крім того, такій особі повідомляють, що справу про адміністративне правопорушення розглянуть у строки, визначені статтею 277 КУАП, про що роблять відмітку у Протоколі.

Також визначили, що керівник (заступник керівника або уповноважена посадова особа) податкового органу зобов’язаний з’ясувати:

 • чи було вчинено адміністративне правопорушення;
 • чи винна дана особа в його вчиненні;
 • чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
 • чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність;
 • чи заподіяно майнову шкоду;
 • чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу;
 • інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

У документі зауважено, що у Протоколі не допускаються закреслення та виправлення відомостей.

Також не можна вносити додаткові записи після того, як Протокол підписала особа, яку притягують до адміністративної відповідальності.

У графах Протоколу, які не заповнюють, ставлять прочерк.

Наказ № 682 набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністерство фінансів України наказом від 17.01.2022 р. № 15 внесло зміни до форми податкової накладної, розрахунку коригування та Порядку їх заповнення.

Внесення змін обумовлено прийняттям Закону України від 30.11.2021 р. № 1914-IX.

Значних змін у формах ПН та РК не відбулося. Зміни стосуються лише платників ПДВ, які здійснюють постачання тютюнових виробів за максимальними роздрібними цінами. Але складати ПН та РК за новими формами будуть всі платники ПДВ.

У формі податкової накладної оновлено назву графи 7 Розділу Б. Тепер вона має назву: «Ціна постачання одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість».

Також зміни внесено до графи 6 додатка 1 до податкової накладної: «ціна одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість».

Відповідно змінилася й назва графи 8 розрахунку коригування до податкової накладної: «ціна постачання товарів/послуг або максимальна роздрібна ціна товарів».

Крім того, виноску «1» як ПН так і в РК викладено у новій редакції:

«1 У порядковому номері після символа «/» зазначається код 2 – у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 161.3 статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», або код 5 – у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код 6 – у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.

Змінами до Порядку заповнення податкової накладної передбачено, що платники податку на додану вартість у разі здійснення операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код «6».

При цьому, у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, у графі 7 зазначається максимальна роздрібна ціна товару без урахування ПДВ.

Крім того, змінами передбачено, що правила складання двох ПН у разі постачання товарів нижче ціни придбання не діють на постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра