Огляд законодавства

08 – 12 липня 2019 року. Уряд визначився з порядком компенсації ЄСВ сімейним фермерським господарствам

Кабінет Міністрів України постановою «Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 22.05.2019 р. № 565 затвердив Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ).

Порядком визначається механізм надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства ЄСВ.

Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до ст. 81 Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи.

Доплата надається в таких розмірах:

 • 0,9 мінімального страхового внеску – перший рік;
 • 0,8 мінімального страхового внеску – другий рік;
 • 0,7 мінімального страхового внеску – третій рік;
 • 0,6 мінімального страхового внеску – четвертий рік;
 • 0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;
 • 0,4 мінімального страхового внеску – шостий рік;
 • 0,3 мінімального страхового внеску – сьомий рік;
 • 0,2 мінімального страхового внеску – восьмий рік;
 • 0,1 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.

Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати ЄСВ відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та не беруть добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.

Постанова набирає чинності 1 січня 2020 року.

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження форми заяви про включення до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини» від 18.06.2019 р. № 249 затвердило форму заяви про включення до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного й технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини (далі – Електронний реєстр).

Щоб потрапити до Електронного реєстру потрібно подати заяву (ст. 71 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР).

Крім того, разом із заявою необхідно подати:

 • копії документів, що підтверджують наявність власних та/або орендованих приміщень та технологічного обладнання для виробництва продукції з використанням спирту етилового;
 • копії технічної документації (технічні регламенти, стандарти, технічні умови на продукцію, що виробляється з використанням спирту етилового);
 • копії технологічних інструкцій (рецептур) на всю номенклатуру продукції, що виробляється з використанням спирту етилового;
 • перелік технологічного обладнання, що забезпечує виробництво продукції з використанням спирту етилового.

Податківці протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви приймають рішення щодо включення суб’єктів господарювання до Електронного реєстру. Але за умови, що:

 • витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового, встановлені на кожному місці отримання спирту етилового, та витратоміри-лічильники обсягу виробленої продукції, встановлені на кожному місці відпуску продукції, повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
 • кількість працівників не менше 10 осіб;
 • немає податкового боргу на момент прийняття рішення про включення до Електронного реєстру;
 • місця зберігання спирту повинні бути внесені до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.

Виключать суб’єктів господарювання з Електронного реєстру за рішенням податківців протягом 10 робочих днів, якщо:

 • заявник подав заяву;
 • заявник подав недостовірну інформацію в документах, додану до заяви на включення до Електронного реєстру;
 • заявник передав іншій особі у власність або користування приміщення чи обладнання, що забезпечують виробництво продукції з використанням спирту етилового;
 • відсутні витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та витратоміри-лічильники обсягу виробленої продукції, а також відсутності їх повірки та/або оцінка відповідності;
 • не подали до п’яти календарних днів поспіль та більше чотирьох разів протягом календарного року інформацію про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукції, виробленої з його використанням.

Якщо підприємства внесли зміни до документів, що додали до заяви на включення до Електронного реєстру, вони повинні протягом 10 календарних днів з дня їх внесення повідомити про це податківців.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо оподаткування сум відшкодованих юридичною особою (роботодавцем) витрат, понесених фізичною особою (працівником) на проїзд під час відрядження» від 27.06.2019 р. № 2977/5/99-99-13-02-03-16/ІПК повідомила, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника не включають суми відшкодованих йому витрат на проїзд, якщо транспортний квиток містить усі реквізити, зокрема прізвище та ім’я працівника юридичної особи.

Якщо транспортний квиток не відповідає вказаним вимогам, зокрема містить помилкову інформацію (помилка в прізвищі працівника), то вартість такого квитка включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо.

Електронний проїзний документ містить обов’язкову інформацію в електронній базі як прізвище та ім’я пасажира (Порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затверджений спільним наказом Мінінфраструктури та Міндоходів від 30.05.2013 р. № 331/137; далі – Порядок № 331).

Зіпсованим вважають проїзний і перевізний документ з нечітко або помилково внесеними в нього даними, з нечітко або помилково нанесеним компостером чи з неправильно розрізаною тарифною сіткою (п. 8.14 р. VIII Порядку № 331).

Тобто, зіпсований транспортний квиток не є підставою для відшкодування транспортних витрат у відрядженні.

Додатковим благом для працівника є сума комісійного збору, яку юридична особа відшкодовує працівнику у зв’язку з поверненням посадочного документа.

Державна служба України з питань праці докладно розповіла про правила суміщення посад на підприємстві.

Суміщення професій (посад) – це виконання працівником разом із своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) в межах робочого часу за основною роботою на одному і тому самому підприємстві, установі, організації.

Для встановлення суміщення посад у штатному розписі підприємства має бути передбачена вакантна посада. У разі відсутності вільного місця або посади в штатному розписі суміщення посад є неможливим, і доплата за суміщення посад не може здійснюватись.

Суміщення посад може бути встановлено за заявою працівника або на підставі прийнятого роботодавцем рішення. Якщо суміщення ініційовано роботодавцем, працівнику необхідно повідомити про зміни в організації виробництва та праці згідно з ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) не пізніше ніж за два місяці.

Оскільки працівник продовжує обіймати свою основну посаду, записи про суміщення до особової картки працівника та трудової книжки не вносяться. Водночас копію наказу про встановлення суміщення можна додати до особової справи.

У наказі в обов’язковому порядку вказують назву професії (посади), за якою відбуватиметься суміщення, та розмір доплати. Доплата провадиться винятково за наказом, оскільки виконання роботи за суміщенням посад не відображається в табелі обліку робочого часу та встановлюється відповідно до вимог ст. 105 КЗпП на умовах, передбачених колективним договором.

У колективному договорі та наказі про суміщення має бути чітко зазначено, від якої саме посади встановлюється доплата. Адже розмір доплати за суміщення затверджено тільки працівникам бюджетної сфери (на підставі п. 3 Постанови № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» доплату за суміщення проводять в розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою).

Зазначена доплата за суміщення не встановлюється керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їхнім заступникам.

Суміщення професій (посад) зазвичай не позначається на тривалості відпусток. Якщо працівник за своєю основною роботою зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, виконує їх у повному обсязі, а також виконує додаткову роботу в порядку суміщення, за ним продовжують зберігатися передбачені чинним законодавством пільги у зв’язку з умовами праці.

Трудовим законодавством заборонено займатися іншою оплачуваною діяльністю (а отже, і працювати за сумісництвом) особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за винятком викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики в спорті). Під цю заборону підпадають держслужбовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, народні депутати України, професійні судді, посадові особи інших державних органів.

Заборонено працювати за сумісництвом керівникам державних підприємств, установ та організацій, керівникам та заступникам структурних підрозділів.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра