Огляд законодавства

10 – 14 червня 2019 року. Уряд затвердив нові критерії ризику діяльності фармацевтів та аптекарів

Кабінет Міністрів України постановою «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та у сфері контролю якості лікарських засобів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками» від 05.06.2019 р. № 465 затвердив критерії, за якими оцінюють ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, їх імпорту.

Слід нагадати, що від цих критеріїв залежить періодичність планових перевірок. Йдеться про перевірку Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Критеріями, за якими будуть оцінювати ступінь ризику від провадження відповідної діяльності, стануть:

  • вид господарської діяльності, який провадить суб’єкт господарювання;
  • кількість аптечних закладів у такого суб’єкта;
  • вид ліків, виробництво яких здійснює суб’єкт;
  • система оподаткування, яку застосовує суб’єкт;
  • наявність системи управління якістю продукції, що відповідає стандартам;
  • наявність порушень, виявлених за результатами попереднього заходу державного нагляду;
  • наявність рішення про встановлення заборони обігу лікарського засобу, виробленого або ввезеного суб’єктом господарювання, або наявність негативного висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу, виданого протягом останніх трьох років;
  • наявність випадку притягнення посадовців до адмінвідповідальності за порушення у сфері контролю якості ліків протягом останніх трьох років.

Залежно від цих критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного. У цій сфері віднесення до відповідної сфери здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями. Якщо діяльність суб’єкта визнали з високим ступенем ризику, то планова перевірка Держлікслужби може завітати до нього не частіше одного разу на два роки. Із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки, із незначним – не частіше одного разу на п’ять років.

Скажімо, найбільше балів отримують такі види діяльності, як промислове виробництво ліків, їх імпорт чи оптова торгівля. Два бали додасть перебування на спрощеній системі, тоді як загальна система оподаткування оцінена в нуль балів. Також нуль балів матимуть ті суб’єкти господарювання, що можуть похвалитися сертифікатом відповідності умов виробництва чи дистрибуції. Однозначно віддалять планову перевірку відсутність фактів порушень чи штрафів посадовців протягом останніх трьох років. Зате накине балів наявність критичного чи суттєвого порушення вимог ліцензійних умов, а також рішення про заборону обігу ліків, вироблених чи ввезених відповідним суб’єктом.

До появи цього акта суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику автоматично вважали всіх, хто займається виробництвом лікарських засобів, їх оптовою та роздрібною торгівлею (постанова Кабміну від 10.09.2008 р. № 843). Тож фармацевтичні підприємства та аптеки мали проходити планові перевірки Держлікслужби не частіше одного разу на рік. Регулярно зазнавали візитів контролерів як фармацевтичні гіганти, так і поодинокі аптеки. І навіть добросовісне виконання вимог законодавства не рятувало від щорічних перевірок. Зараз же на перший план висуваються масштаби діяльності та відсутність порушень.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо нарахування амортизації на орендовані основні засоби» від 07.06.2019 р. № 2598/6/99-99-15-02-02-15/ІПК запевнила, що для розрахунку амортизації в податковому обліку витрати на поліпшення (ремонт) орендованих об’єктів слід зараховувати в окрему податкову групу 9 «Інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років.

Для визначення об’єкта оподаткування орендар має провести, зокрема, такі коригування:

  • збільшити фінрезультат до оподаткування на суму нарахованої амортизації вартості ремонту орендованих основних засобів (далі – ОЗ) відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;
  • зменшити фінрезультат до оподаткування на суму розрахованої амортизації вартості ремонту орендованих ОЗ, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Податковий облік ремонту, спрямованого на підтримання об’єкта оренди в робочому стані, повністю орієнтований на бухоблік. Жодних різниць для таких випадків р. ІІІ ПКУ не передбачає, окрім загального «неприбутково-нерезидентського» обмеження, встановленого пп. 140.5.4 ПКУ.

Національний банк України повідомив, що бізнес не мусить подавати декларації про валютні цінності та інше майно, що знаходиться за межами України, після набрання чинності 7 лютого 2019 року Законом України «Про валюту і валютні операції».

Незважаючи на скасування ще в лютому цього року вимоги подавати декларації, бізнес продовжує це робити. Лише впродовж останніх двох місяців Нацбанк офіційно повернув близько 200 таких декларацій.

Тож Національний банк України ще раз звертає увагу бізнесу, що декларування валютних цінностей та іншого закордонного майна скасовано.

Раніше в деклараціях необхідно було надавати інформацію в значному обсязі, зокрема, про: фінансові вклади на рахунках; депозити та вклади в іноземних банках; кошти філій, що знаходяться за кордоном; купівлю цінних паперів, страхових полісів, нерухомого майна; суми перерахованих за кордон коштів; майно та товари, передані закордонним філіям; суму доходів, одержаних за межами України; суму сплачених за кордоном податків; суму отриманої експортної виручки; суму коштів, що перераховані за імпортні товари, тощо.

Державна служба України з питань праці роз’яснила, як розрахувати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки в разі звільнення у відпустці для догляду за дитиною до трьох років на основі окладу чи 4 173 грн, як таку компенсацію враховувати під час визначення доплати до мінімальної заробітної плати.

Для розрахунку суми компенсації за невикористану відпустку слід діяти згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100.

Періоди роботи, які включаються до стажу для надання щорічної відпустки, зазначено в ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не враховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку здійснюється згідно з абз. 1 п. 2 Порядку № 100 на основі виплат за останні 12 місяців, що передують місяцю виплати компенсації. При цьому з розрахункового періоду виключають святкові та неробочі дні, а також періоди, протягом яких працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково (абз. 6 п. 2 Порядку № 100). Зокрема, на цій підставі з розрахункового періоду виключають дні відпустки для догляду за дитиною до трьох років (за медичними показаннями – до шести і в деяких випадках, передбачених законодавством, – до 16 (18) років).

Якщо на весь розрахунковий період припадає відпустка для догляду за дитиною до трьох років, даних про зарплату, нараховану в розрахунковому періоді, немає, то середньоденна зарплата розраховується на основі посадового (місячного) окладу (тарифної ставки), установленого на момент її нарахування (абз. 3 п. 4 Порядку № 100). При цьому без урахування різних доплат, надбавок, премій тощо (лист Мінсоцполітики від 08.04.2016 р. № 383/13/84-16).

Тобто використовувати для розрахунку середньої зарплати мінімальну заробітну плату (з 1 січня 2019 року її розмір становить 4 173 грн) немає жодних підстав. Сума компенсації за невикористані відпустки не є зарплатою, яку роботодавець виплачує працівнику за виконану ним роботу. Отже, суму компенсації за невикористані дні відпустки не враховують у складі зарплати для порівняння з мінімальною заробітною платою.

Це означає, що суму компенсації за невикористану відпустку не треба «дотягувати» до рівня мінімальної заробітної плати, якщо вона нарахована в меншому розмірі.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра