Огляд законодавства

11 – 15 листопада 2019 року. Парламент ухвалив Держбюджет на 2020 рік

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». З-поміж іншого, законом передбачено встановити такі показники мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму у 2020 році:

 • мінімальна зарплата в місячному розмірі: з 1 січня – 4 723 грн;
 • мінімальна зарплата в погодинному розмірі: з 1 січня – 28,31 грн.

Прожитковий мінімум у 2020 році планується встановити в таких розмірах:

Розмір прожиткового мінімуму, грн

Період дії

01 січня – 30 червень

01 липня – 30 листопада

01 грудня – 31 грудня

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу

2 027

2 118

2 189

 • дітям до 6 років;

1 779

1 859

1 921

 • дітям від 6 до 18 років;

2 218

2 318

2 395

 • працездатним особам;

2 102

2 197

2 270

 • особам, які втратили працездатність

1 638

1 712

1 769

Державна податкова служба України через Офіс великих платників податків звернула увагу платників на розбіжності, які виникають між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту під час зіставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту на рівні Державної податкової служби України (далі – ДПСУ). Найчастіше такі розбіжності виникають внаслідок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту, коли помилково продавець/покупець зазначає неправильний період чи вказує помилковий індивідуальний податковий номер, що призводить до помилок у податковій звітності та розбіжностей між сумами податкового зобов’язання й податкового кредиту.

Відповідно до п. 192.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) результат перерахунку податкових зобов’язань і податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Згідно з п. 198.6 ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ПКУ.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними в абз. 1 цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до ПКУ.

Отже, платникам податку на додану вартість (далі – ПДВ) необхідно в разі виявлення розбіжностей між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту з’ясувати причину таких розбіжностей. У випадку виявлення безпідставного включення до податкового кредиту суми ПДВ без отримання податкових накладних (далі – ПН), сподіваючись, що такі ПН вдасться отримати пізніше, проте постачальник податкових накладних не оформив і податкове зобов’язання у своїй податковій декларації не відобразив, слід без зволікання подати уточнюючу декларацію.

У інших випадках, коли причиною розбіжностей між сумами податкового зобов’язання та податкового кредиту є постачальник чи покупець, необхідно підготувати пояснення причин розбіжностей і направити його контролюючому органу як відповідь на повідомлення про розбіжності або надати скаргу контролюючому органу на постачальника.

Національний банк України спростив порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, скасувавши обов’язок небанківської установи узгоджувати з Національним банком внутрішні правила про переказ коштів.

Відтепер у пакеті документів для отримання ліцензії замість внутрішніх правил про переказ коштів подаватиметься інформаційна довідка щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів у формі опитувальника за встановленим зразком.

Така форма документа буде більш зрозумілою і прозорою для заявника. Її підготовка заявником та опрацювання співробітниками Національного банку потребуватиме значно менших витрат часу.

Зразок інформаційної довідки для заповнення у формі зручного опитувальника розміщено на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку в розділі «Форми документів для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків».

Щодо внутрішніх правил про переказ коштів, то вони стають документом виключно внутрішнього користування небанківської установи. Розробляється та затверджується такий документ (разом з порядком внутрішнього контролю та іншими внутрішніми документами) до початку надання послуг з переказу коштів відповідно до оновлених вимог до них, гармонізованих з Директивою (EU) 2015/2366 (PSD2) та Керівними принципами ЕВА.

Крім того, оновлено вимоги до бізнес-плану, який подається небанківською установою до Національного банку для отримання ліцензії.

Відповідні зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків були затверджені постановою Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 06.11.2019 р. № 128. Постанова набирає чинності 15 листопада 2019 року.

Державна служба України з питань праці роз’яснила особливості надурочних робіт. Робочий час тісно пов’язаний з правовим режимом надурочних робіт, які для трудових відносин мають винятковий характер.

Згідно з Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП) надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня.

Особливості надурочних робіт:

 • роботодавець має право застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, до яких належать такі: 1) під час проведення робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків; 2) під час проведення громадсько-необхідних робіт з водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку – для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування; 3) за необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих; 4) у разі необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; 5) для продовження роботи у випадку нез’явлення працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви (роботодавець має замінити відсутнього працівника іншим);
 • заборонено залучення до надурочних робіт окремих категорій працівників: вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; осіб, молодших 18 років; працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, у дні занять; інших категорій працівників відповідно до чинного законодавства України;
 • окремі категорії працівників можуть залучатися до надурочних робіт тільки за їх згодою або за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям: жінки, які мають дітей віком від трьох до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою, а залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям;
 • надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік. Роботодавець повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника;
 • надурочні роботи можуть провадитися на підставі наказу (розпорядження) роботодавця, де мають бути визначені законні передумови їх застосування із зазначенням працівників, які до них залучаються, а також лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації.
На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра