Огляд законодавства

14 – 18 лютого 2022 року. Ввезення окремих видів товарів для наукових цілей звільнено від ПДВ та мита

Верховна Рада України підтримала зміни, внесені Президентом України до Закону «Про віртуальні активи». Закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні. Згідно зі змінами, регулюватиме ринок віртуальних активів Національна комісія з цінних паперів.

Нацкомісія з цінних паперів:

 • Формуватиме та реалізовуватиме політику у сфері віртуальних активів;
 • визначатиме порядок обороту віртуальних активів;
 • видаватиме дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;
 • здійснюватиме нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.

Верховна Рада України в цілому прийняла законопроєкт № 2655 про хмарні послуги.

Для оброблення інформації самотужки органам влади та місцевого самоврядування необхідно періодично збільшувати кількість обчислювальних ресурсів. Ухвалення закону збільшить ефективність використання держбюджету та врегулює застосування хмарних технологій. Це дасть змогу зменшити навантаження на державні органи.

«За даними журналу The Economist, обсяги цифрової інформації зростають удесятеро кожні п’ять років. Ми пропонуємо запровадити принцип Cloud First: перенести основні процеси виробництва на «хмари». Це дозволить знизити корупційні ризики на закупівлях обладнання, суттєво зменшити витрати з бюджету, а найголовніше – пришвидшити впровадження інновацій в органах влади», – заявив Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністерство фінансів України наказом від 10.02.2022 р. № 66 (далі – Наказ № 66) затвердило Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань визначення об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування (далі – УПК).

В УПК розглянуто такі питання:

1. Чи має право ФОП, що перебуває на загальній системі оподаткування, відносити до складу витрат амортизаційні відрахування з об’єктів основних засобів, що були придбані до 01 січня 2017року, а також з вантажних автомобілів, що були придбані до 23 травня 2020року?

2. Які умови слід виконати ФОП, що перебуває на загальній системі оподаткування, для підтвердження вартості основних засобів, що підлягають амортизації, та відповідної суми амортизаційних відрахувань, що враховується у складі витрат звітного періоду?

3. Як визначити суму амортизації основних засобів для відображення у витратах ФОП, що перебуває на загальній системі оподаткування, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів відповідного звітного періоду?

4. Чи має право ФОП, що перебуває на загальній системі оподаткування, відносити до складу витрат вартість придбаних нею послуг з обов’язкового страхування?

Крім того, в УПК наведено приклади розрахунку амортизації фізичною особою – підприємцем.

Кабінет Міністрів України постановою заснував Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, затвердив його Статут та забезпечив формування статутного капіталу.

Фонд покликаний кардинально змінити правила гри у фінансовому секторі на користь дрібних агровиробників. Він надаватиме кредитні гарантії для первинних виробників сільгоспродукції, що обробляють не більше 500 га землі. Гарантії від Фонду надаватимуться на строк до 10 років у розмірі до 50% непогашеної суми основного боргу перед фінустановою. Це суттєво знизить для банків ризики кредитування дрібних аграріїв. Отже, відсоткові ставки мають стати доступнішими, а строки кредитування – тривалішими.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства», який було ініційовано Урядом.

З його прийняттям 1 березня буде законодавчо визначеною датою щорічної індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів.

Положення закону щодо індексації будуть вже з 1 березня цього року застосовані до пенсій військових, науковців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, державних службовців.

Індексація всіх пенсій буде здійснюватися на загальних умовах із урахуванням одного показника коефіцієнта збільшення, а саме, що визначається відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

З наступного дня за днем опублікування Закону, зокрема, буде:

 • відновлено право на достроковий вихід на пенсію за півтора роки у зв’язку із реорганізацією підприємств;
 • надано право на дострокову пенсію батькам дітей, які хворі на тяжке рідкісне захворювання.

З 1 жовтня цього року будуть збільшені мінімальні розміри пенсій по інвалідності для осіб з числа військовослужбовців.

Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, та Порядку її ведення».

Проєктом акта пропонується затвердити типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, та Порядок її ведення. Запроваджується ведення типової форми обліку доходів і витрат в паперовому, електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Крім того, реалізується право фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведення доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів підприємницької діяльності.

Типова форма буде вестися за вибором платника податку в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

У разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді платник податку зобов’язаний вести таку форму у форматі EXCEL, крім випадку ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету.

Записи у типовій формі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, окремо про кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані готівкою, фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги) та понесені витрати, зокрема, оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачений єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

Національний банк України вносить зміни до порядку ведення касових операцій. Він працює над приведенням власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог нового Закону України «Про платіжні послуги», основні положення якого вводяться в дію 01 серпня 2022 року.

Розпочато громадське обговорення проєкту постанови Правління Національного банку «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (далі – проєкт змін).

Проєкт змін актуалізує низку норм, що регламентують надання небанківськими надавачами платіжних послуг:

 • суб’єктам господарювання та фізичним особам послуг з переказу коштів;
 • послуг із зарахування та зняття готівкових коштів на платіжні рахунки/з платіжних рахунків користувачів.

Крім того, він містить такі нові терміни: «операційний час», «небанківський надавач платіжних послуг», «платіжний рахунок», «платіжна інструкція».

Прийняття проєкту змін сприятиме розширенню прав суб’єктів господарювання, зокрема небанківських надавачів платіжних послуг, створенню сприятливих передумов для їх функціонування, а також розвитку конкуренції на ринку фінансових послуг.

Президент України підписав Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку України», який ухвалила Верховна Рада України 16 грудня 2021 року.

Цей документ спрямований на забезпечення незалежності та адміністративної спроможності галузевого регулятора. Закріплення правового статусу регуляторного органу на законодавчому рівні, його повноважень та незалежності повністю відповідає європейським підходам.

Закон передбачає:

 • створення в Україні незалежного регулятора у сфері е-комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;
 • прозору процедуру відбору членів регуляторного органу;
 • чинні члени регулятора продовжуватимуть виконувати обов’язки до закінчення терміну, після чого відбудеться конкурс.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку буде:

 • визначати населені пункти без фіксованого інтернету, мобільного зв’язку та моніторити надання таких послуг;
 • здійснювати державний нагляд за діяльністю операторів/провайдерів та надавачів поштових послуг;
 • здійснювати позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами, а також позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;
 • накладати регуляторні зобов'язання на постачальників електронних комунікаційних послуг зі значним ринковим впливом;
 • застосовувати адміністративно-господарські санкції.

Закон закладає фундамент для початку належного функціонування з 2022 року Закону України «Про електронні комунікації», виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію у даній сфері та інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності» (законопроєкт 5498).

Закон передбачає створення умов для розвитку наукової та науково-технічної діяльності шляхом зменшення податкового навантаження на науково-дослідні установи при придбанні ними обладнання, призначеного для здійснення ними наукових досліджень.

Законом внесено зміни до статті 197 ПКУ стосовно звільнення від оподаткування операцій із ввезення на митну територію України наукових приладів, обладнання, спеціалізованих транспортних засобів (в тому числі науково-дослідних суден), запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну державними науковими установами та закладами вищої освіти для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності.

Згідно із Законом, «Звільнення від оподаткування, встановлене цим пунктом, не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України».

Закон набирає чинності 01 липня 2022 року.

Крім того, прийнято Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності» (законопроект за 5499).

Закон спрямований на створення умов для розвитку наукової та науково-технічної діяльності шляхом зменшення фіскального навантаження на науково-дослідні установи при придбанні ними обладнання, призначеного для здійснення ними наукових досліджень.

Законом внесено зміни до статті 287 Митного кодексу України, якими звільняються від ввізного мита наукові приладів, обладнання, спеціалізовані транспортні засоби (в тому числі науково-дослідні судна), запасні частини і витратні матеріали до них, реактиви, зразки, наукова література в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну державними науковими установами та закладами вищої освіти для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності.

Згідно із Законом, звільнення від ввізного мита не поширюється на підакцизні товари, а також товари, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України.

Пенсійний фонд України підготував проєкт постанови правління Пенсійного фонду України «Про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок».

Серед іншого, проєктом пропонується визначити, що відомості про трудову діяльність працівника за період після 10 червня 2021 року подаються у складі звітності з ЄСВ, ПДФО та ВЗ. Ця норма діє і зараз.

Але відсутні в реєстрі застрахованих осіб відомості будуть подаватися страхувальником через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі з обов'язковим накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, страхувальником або представником страхувальника, якому керівником страхувальника делеговані відповідні повноваження, шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника не пізніше дня звільнення працівника.

Робити запис потрібно буде про такі події:

 • прийняття на роботу;
 • звільнення;
 • переміщення з одного структурного підрозділу до іншого;
 • переведення на іншу постійну посаду або роботу;
 • поновлення на роботі;
 • присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії;
 • складання присяги;
 • стажування;
 • навчання.

Таким чином, всіх роботодавців Пенсійний фонд хоче зобов'язати робити запис про звільнення працівника в електронному кабінеті страхувальника. При цьому в деяких випадках доведеться робити запис не тільки про звільнення, а й про інші події.

У разі прийняття ця постанова набере чинності через десять днів з дня її офіційного опублікування. Саме з цієї дати роботодавцям потрібно буде робити відповідні записи в електронному кабінеті страхувальника в разі звільнення працівника.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра