Огляд законодавства

15 – 19 жовтня 2018 року. Уряд запевняє, що наступного року перевірки бізнесу стануть більш прозорими та ризикоорієнтованими

Кабінет Міністрів України на своєму офіційному сайті повідомив, що інспекційна система в Україні трансформується у напрямі ризикоорієнтованого підходу. Відтепер інспекційні органи мають фокусуватись на прозорій оцінці суб’єктів господарювання та запобіганні ризикам, а бізнес – знати, коли і чому до нього завітає інспектор.

Уже запущено інтегрований портал inspections.gov.ua з низкою інструментів для прозорої та передбачуваної онлайн-взаємодії держава – бізнес. 26 інспекційних органів із 33 наразі вже долучилися до роботи на порталі та відкрили інформацію про свої перевірки. Станом на жовтень 2018 року в єдиній системі опубліковано майже 250 тис. планів та близько 48 тис. результатів уже проведених перевірок. Триває процес затвердження нових критеріїв ризику, що дасть змогу ефективніше планувати заходи контролю.

Навесні Уряд затвердив нову методологію управління ризиками, завдання інспекцій – визначити перелік небезпек для кожної сфери контролю та розробити комбінацію критеріїв для виявлення ризиків і розумного планування перевірок. Найбільший прогрес у цьому поки продемонстрували контролюючі органи в сфері пожежної та техногенної безпеки, охоронної діяльності та туризму.

Ще одне важливе завдання нової інспекційної системи – орієнтованість на платника податків. З цією метою на Інспекційному порталі створюється «Кабінет управління ризиками» з низкою інструментів.

Нагадаємо, ініціаторами регуляторної реформи є Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Державна регуляторна служба за сприяння BRDO. Підтримку процесу надає ЄС в рамках ініціативи EU4Business/ FORBIZ. BRDO – провідний незалежний експертно-аналітичний центр із регуляторної політики в Україні.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо звільнення від сплати єдиного внеску осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно є пенсіонерами за вислугою років» від 11.10.2018 р. № 4398/К/99-99-13-02-01-14/ІПК наголосила, що для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та є пенсіонерами за вислугою років, пільг щодо обов’язку нараховувати та сплачувати ЄСВ Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464) не передбачено.

Отже, зазначені платники ЄСВ відповідно до абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Звітним періодом є календарний рік.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо можливості врахування сум ПДВ, які сплачені авансом у попередніх та звітному (податковому) періодах постачальникам товарів/послуг при розрахунку суми бюджетного відшкодування» від 08.06.2018 р. № 2541/6/99-99-15-03-02-15/ІПК роз'яснила, що датою включення сум ПДВ до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше, а саме дата списання грошових коштів з банківського рахунка платника податку для оплати товарів/послуг або дата отримання платником податку товарів/послуг.

Отже, в основу розрахунку суми бюджетного відшкодування покладено єдиний принцип: здійснення грошових розрахунків із постачальниками в зв'язку з придбанням товарів/послуг, а якщо постачальник є нерезидентом, то з бюджетом (в частині ПДВ).

Тож суми ПДВ, сплачені авансом в попередніх і звітному (податковому) періодах постачальникам товарів/послуг, беруть участь у розрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ.

У разі якщо споживач здійснив оплату за товар та має розрахунковий документ встановленої форми, то в місці отримання такого товару РРО не застосовується. Наприклад, сплату за товар (плитка, цемент, будівельні суміші тощо) проведено у бухгалтерії або магазині, а отримання або відпуск (відвантаження) здійснюється зі складу (тощо).

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Про реєстрацію та використання портативних реєстраторів розрахункових операцій» від 09.10.2018 р. № 4367/Я/99-99-08-02-01-14/ІПК повідомила, якщо споживач, використовуючи мережу Інтернет, замовив товар, і розрахунок за нього було здійснено із застосуванням платіжних систем Portmone, Liqpay тощо, суб'єкт господарювання зобов'язаний видати розрахунковий документ встановленої форми (чек із РРО) та відповідним чином оформлений гарантійний талон.

Оскільки споживач, використовуючи рекламні інтернет-сторінки, лише обирає товар або послугу, то в разі використання при реалізації товарів (послуг) РРО у чеку зазначаються обов'язкові реквізити, у тому числі назва та код суб'єкта господарювання, адреса магазину, що здійснив реалізацію, тощо, що дає змогу визначити, з ким проведено розрахунки за товари (послуги), та в разі виникнення потреби звернутися для обміну.

Крім того, звертаємо увагу, що в разі замовлення товару або послуги представники інтернет-магазину уточнюють з покупцем (замовником) як наявність товару, так і його кількість. А також з'ясовують форму та час оплати.

Отже, суб'єкти господарювання, що використовують рекламні інтернет-сторінки для продажу товарів, робіт (послуг), реєструють РРО на загальних підставах за адресою розміщення таких магазинів, а у разі доставки власною кур'єрською службою можуть зареєструвати РРО на транспортний засіб, яким здійснюється доставка.

Державна фіскальна служба України наказом «Про затвердження Порядку взаємодії Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС» від 03.08.2018 року № 523 затвердила відповідний Порядок (далі – Порядок № 523), що визначає організаційні та процедурні засади діяльності Комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРНН або відмову в такій реєстрації (далі – Комісія ДФС) та порядок її взаємодії зі структурними підрозділами ДФС та комісіями головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісом великих платників податків ДФС (далі – комісії регіонального рівня).

Комісія ДФС буде:

  • аналізувати прийняті комісіями регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРНН, рішень щодо врахування або неврахування таблиці даних платника ПДВ;
  • приймати рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ відповідно до п. 36 Порядку від 21.02.2018 р. № 117;
  • приймати рішення про врахування наданих пропозицій щодо вдосконалення роботи автоматизованого моніторингу відповідності ПН/ РК критеріям оцінки ступеня ризиків  та критеріїв ризиковості платника податку, критеріїв ризиковості здійснення операцій, показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

Комісії регіонального рівня здійснюють:

  • розгляд питань щодо внесення/виключення платників податку до (з) переліку ризикових платників податків згідно з пунктом 1.6 Критеріїв ризиковості платника податку;
  • розгляд наданої Комісією ДФС інформації по платниках з ознаками ризиковості в день її надходження, внесення таких платників податку до переліку ризикових платників податків, а в разі прийняття відповідного рішення – виключення платників податку з переліку ризикових платників податків.

Голова комісії регіонального рівня забезпечує надання Комісії ДФС письмових пояснень та матеріалів засідання такої комісії, що стали підставою для прийняття комісією регіонального рівня рішень. Головна ж Комісія може надавати регіональним комісіям завдання, які є першочерговими і обов'язковими для виконання відповідно до вимог чинного законодавства.

Міністерство фінансів України листом «Щодо тлумачення міжнародних стандартів фінансової звітності» від 24.09.2018 р.  № 35210-06-5/24914 повідомило: з огляду на те, що МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (м. Лондон, Велика Британія), їх тлумачення Міністерством фінансів України не здійснюється.

Відповідно до п. 42 Конституції Фонду міжнародних стандартів фінансової звітності функція з тлумачення застосування МСФЗ покладена на Комітет з тлумачень міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – Комітет).

При цьому, згідно з пунктами 5.14 – 5.22 довідника з належних правових процедур Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітету будь-яка окрема особа або організація може за встановленою формою подати пропозиції щодо можливих питань порядку денного на розгляд Комітету.

Така пропозиція має охоплювати опис питання, стислий опис поточних бухгалтерських практик із визначенням основних альтернатив та підстави для вирішення питання Комітетом.

Державна служба України з питань праці у листі «Щодо відповідальності за невідповідність найменування професій і посад зазначеним у Класифікаторі професій» від 24.09.2018 р. № 4501/4/4.3-зв-18 повідомила, що під час інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) інспектор праці може перевіряти, чи правильно внесли до трудової книжки відомості про роботу, в т. ч. назву посади.

Якщо найменування професії і посади не відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», підприємству загрожує штраф. Його розмір становить одну мінімальну зарплату.

Фонд соціального страхування України в листі «Щодо застосування норм Положення про комісію (уповноваженого) із страхування, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 р. № 13» від 13.09.2018 р. № 2.4-15-2951 повідомив: якщо страховий випадок стався у підприємця, особисто він вирішує, чи призначати матеріальне забезпечення. Щоб оформити таке рішення, доцільно використовувати форму протоколу засідання комісії із соціального страхування/рішення уповноваженого.

Якщо страховий випадок настав у найманого працівника, який працює в підприємця, рішення ухвалюватиме комісія або уповноважений зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Фахівці Фонду соцстрахування зауважили, що через оновлення Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, комісіям із соціального страхування, які створені і діють у страхувальників, не потрібно вносити зміни до документів, на підставі яких вони створені.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра