Огляд законодавства

16 – 20 грудня 2019 року. Видатки Фонду соціального страхування України для виплати лікарняних та декретних збільшено

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив зміни до бюджету Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) на 2019 рік. Це друге коригування показників річного бюджету, початкову редакцію якого було прийнято 16.01.2019 р.

За напрямом матеріального забезпечення (фінансування лікарняних, допомог у зв’язку з вагітністю та пологами і допомог на поховання) визначено на 1,017 млрд гривень більше, загальна сума видатків становить 15,361 млрд грн.

Зміни пов’язані із фактичним перевиконанням статті доходів бюджету Фонду за рахунок, зокрема, понад прогнозованої сплати єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) страхувальниками (роботодавцями), а також перерозподіленням коштів. Загальні доходи Фонду з урахуванням залишку коштів на початок року визначено в розмірі 25,665 млрд грн, що більше на 0,996 млрд грн.

Кошти в розмірі 9,37% від ЄСВ надходять на рахунок Фонду щодня у міру сплати страхувальниками єдиного внеску. Усі наявні ресурси направляються Фондом на фінансування страхових виплат і матеріального забезпечення одразу після їх надходження.

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо оподаткування податком на прибуток та ПДВ операцій з безкоштовного розповсюдження взірців товарів в рекламних цілях» від 12.12.2019 р. № 1873/6/99-00-07-02-02-15/ІПК повідомила, що в разі проведення платником податку рекламних заходів шляхом безоплатного надання взірців товарів особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0%, такий платник податку на прибуток під час визначення об’єкта оподаткування збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму таких товарів у порядку, встановленому пп. 140.5.10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Якщо вартість безоплатно переданих товарів (придбаних (ввезених) для проведення маркетингових/рекламних заходів (у тому числі для безоплатного розповсюдження) безпосередньо платником або через інших осіб, включається до складу вартості оподатковуваних операцій, зокрема до вартості продажу товарів, які підлягають оподаткуванню та пов’язані з отриманням доходів (підтвердженням чому є, наприклад, калькуляція вартості товарів або інший, визначений обліковою політикою платника податку, документ, який встановлює ціни продажу придбаних, ввезених товарів, та враховує у складі таких цін вартість безоплатно розданих/наданих з рекламною метою товарів), то такі товари вважаються використаними в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку, а тому безкоштовне розповсюдження зазначених товарів не розглядається як окрема операція з постачання і додаткового нарахування податкових зобов’язань з ПДВ не вимагає.

Коли безкоштовне розповсюдження придбаних (ввезених) товарів у межах проведення рекламних акцій здійснюється не безпосередньо платником податку, а за його дорученням третіми особами, то послуги таких третіх осіб з розповсюдження зазначених товарів є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню у загальновстановленому порядку. Базою оподаткування в цьому випадку визначатиметься вартість послуги з розповсюдження, а не вартість товарів, які підлягають розповсюдженню.

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо дисконтування заборгованості у вигляді фінансової позики та її бухгалтерського обліку» від 10.12.2019 р. № 1814/6/99-00-07-02-02-15/ІПК відповіла на запитання платника щодо дисконтування заборгованості у вигляді фінансової позики та її бухгалтерського обліку.

Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з дисконтування фінансових активів.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку під час формування фінансового результату до оподаткування.

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації «Чи повинен підприємець, який здійснює торгівлю коктейлями («гаряче вино», глінтвейн), виготовленими з використанням виключно столових вин, придбавати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями?» від 04.12.2019 р. № 1684/6/99-00-04-01-02-15/ІПК повідомила таке.

У разі здійснення роздрібної торгівлі пивом перебувати на єдиному податку фізична особа – підприємець (далі – ФОП) досі має право. Але якщо разом із пивом почнуть розливати на продаж глінтвейн або «гаряче вино», ситуація дещо ускладниться.

Вина віднесено до алкогольних напоїв. Відповідно, алкогольні напої – це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5% об’ємних одиниць, які зазначені в товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5% об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Крім того, фахівці державної податкової служби (далі – ДПС) відзначили, що вино столове – це вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів столове вино поділяється на сухе, напівсухе та напівсолодке.

Відповідно до ДСТУ 4806-2007 «Вина. Загальні технічні умови» під час виробництва вин виноградних використання цукру, води, ароматизаторів та барвників заборонено.

Отже, коктейлі («гаряче вино», глінтвейн), виготовлені з використанням виключно столових вин, не є столовими винами. Тобто, на думку ДПС, мова йде про продаж ФОПами коктейлів.

Оскільки коктейлі («гаряче вино», глінтвейн) не є столовими винами, ФОП, який планує їх виготовляти та торгувати алкогольними напоями, повинен здійснювати таку діяльність за умови наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Враховуючи ці аргументи, ФОП повинен перейти зі спрощеної на загальну систему оподаткування на підставі пп. 3 пп. 291.5.1 ПКУ.

Верховний Суд України ухвалою від 16 грудня 2019 року у справі № 826/12108/18 зупинив дію рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.06.2019 р. та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 10.12.2019 р., якими було скасовано п.п. 10, 20 і 21 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 117 (далі – Порядок).

Тож до моменту винесення остаточного судового рішення у цій справі зазначений Порядок є чинним у повному обсязі. Усі відповідні комісії органів ДПС продовжують діяти відповідно до чинного законодавства і запобігають незаконному формуванню податкового кредиту.

Представники Державної податкової служби України відзначили, що зазначена ухвала Верховного Суду України захистила права та законні інтереси платників податків. Оскільки відновлення дії Порядку надало можливість розглядати подані пояснення/первинні документи щодо податкових накладних, реєстрація яких була зупинена, і у разі наявності законних підстав приймати рішення на користь платників податків.

Державна служба України з питань праці докладно розповіла про правила стажування. Насправді законодавством передбачено обмежений перелік випадків, коли людина може бути оформлена на підприємство, в установу чи організацію як стажер.

Стажуватися можуть студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, які отримали професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» і продовжують вчитися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні. Такі студенти мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою отримується освіта, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності й господарювання.

Стажування проводиться за індивідуальною програмою під керівництвом працівника підприємства, установи, організації.

Між підприємством, установою чи організацією та студентом укладається договір про стажування. Порядок укладання такого договору та його типова форма затверджені Кабінетом Міністрів України.

Термін такого стажування не може перевищувати шести місяців. Запис про його проходження роботодавець вносить до трудової книжки.

Ще один випадок, коли законодавством передбачена можливість стажування працівника, – це підвищення кваліфікації безробітного, зареєстрованого в центрі зайнятості як безробітний, відповідно до ст. 35 Закону України «Про зайнятість населення».

У такому випадку стажування – це підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків за професією або посадою, на яку претендує безробітний у роботодавця.

Стажування безробітних здійснюється за замовленням роботодавців за індивідуальною програмою, яка затверджується роботодавцем і узгоджується з центром зайнятості. Водночас укладається тристороння угода між центром зайнятості, роботодавцем і безробітним.

За безробітним на період проходження навчання зберігається виплата допомоги по безробіттю в розмірах і в строки, встановлені законодавством.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра