Огляд законодавства

17 – 21 червня 2019 року. Збори, що сплачуються за реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності, підвищилися

Кабінет Міністрів України постановою «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716» від 12.06.2019 р. № 496 ухвалив ініційовані Мінекономрозвитку зміни до порядку та розмірів сплати зборів за реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності.

Так, зокрема, Уряд збільшив розміри зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, а також розміри зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Метою цих змін є модернізація системи зборів за реєстрацію та охорону прав інтелектуальної власності відповідно до економічних реалій в Україні. Крім того, такі новації сприятимуть підвищенню якості послуг щодо охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності згідно з сучасними вимогами українського бізнесу, а також потребами вдосконалення та модернізації функціонування системи охорони прав інтелектуальної власності в Україні та її суб’єктів.

Також урядова постанова має на меті привести рівень зборів за реєстрацію та охорону прав інтелектуальної власності в Україні до світових і, зокрема, європейських стандартів.

Президент України Указом «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» від 20.06.2019 р. № 418/2019 скасував Указ «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12 червня 1995 року № 436 (далі – Указ № 436).

Слід нагадати, Указом № 436 було встановлено такі штрафи за порушення норм обігу готівки:

  • за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;
  • за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки – у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
  • за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин – соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги у зв’язку з народженням дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості – у розмірі здійснених виплат;
  • за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25% виданих під звіт сум;
  • за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, – у розмірі сплачених коштів;
  • за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням – у розмірі витраченої готівки.
  • за невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах – у п’ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення.

Скасування Указу № 436 покликане зменшити регуляторний та адміністративний тиск на бізнес, поліпшити інвестиційний клімат та покращити умови ведення бізнесу в Україні.

Державна фіскальна служба України через Офіс великих платників податків повідомила, що операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування, крім операцій з вивезення відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 86 Митного кодексу України, що оподатковуються за ставкою, визначеною пп. 195.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (п. 206.5 ПКУ).

Форма податкової декларації з податку на додану вартість (далі – Декларація) та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (далі – Порядок) затверджені наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21.

У Декларації відображаються:

  • операції з вивезення товарів за межі митної території України – у рядку 2. При цьому п. 3 р. V Порядку передбачено, що в рядку 2 Декларації вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою на вимогу пп. 195.1.1 ПКУ;
  • операції, звільнені від оподаткування, – у рядку 5. Пунктом 6 р. V Порядку визначено, що в рядку 5 Декларації вказуються, зокрема, обсяги операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування за ст. 197 ПКУ, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підр. 2 р. XX ПКУ та звільнених за міжнародними договорами (угодами).

Отже, операції з вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі реекспорту, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ), відображаються в рядку 2 р. І податкової декларації з ПДВ.

Державна фіскальна служба України через Офіс великих платників податків повідомила про особливості отримання Довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (Порядок надання довідки затверджений наказом Мінфіну від 03.09.2018 р. №733), та врахування стану розрахунків із бюджетом філії (відокремленого підрозділу) такого платника.

Філією (згідно зі ст. 95 Цивільного кодексу України) є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист її інтересів. Філії та представництва не є юридичними особами.

Згідно зі ст. 15 ПКУ платниками податків визнаються фізичні або юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів згідно з ПКУ.

Щоб своєчасно отримати Довідку, платнику податків варто врахувати, що перевіряється на відсутність заборгованості перед бюджетом не лише суб’єкт звернення, а і його філії чи представництва на наявність або відсутність у них боргів перед бюджетом.

Іншими словами, якщо підприємство, що звертається по Довідку про відсутність заборгованості перед бюджетом, є сумлінним платником, а його філія – ні, довідка про відсутність заборгованості не видається.

Державна служба України з питань праці нагадала, що надання відпусток працівникам регламентовано Законом України «Про відпустки» та окремими положеннями Кодексу законів про працю України.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

Для складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Період надання щорічних відпусток у встановлених графіком межах узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити співробітника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

Суми, що належать до виплати за час відпустки (частину) виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачене угодою, яка стосується цієї особи й роботодавця.

Саме тому зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку, може бути проведена за узгодженням сторін трудового договору й за умови виникнення обставин, що змушують перенести щорічну відпустку.

Якщо працівник просить перенести відпустку, наприклад за сімейних обставин, на інший період чи надати її в стислі терміни, а роботодавець не заперечує щодо зміни у графіку періоду використання ним відпустки, то в заяві працівник може висловити своє бажання про одержання заробітної плати за неї в терміни, визначені між ним і роботодавцем. Це не вважатиметься порушенням законодавства про відпустки.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра