Огляд законодавства

18 – 22 січня 2021 року. В Україні буде проведено повний аудит тарифів

Президент України доручив провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

Окрему увагу Глава держави доручив приділити таким специфічним непрозорим «тарифним проєктам» окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо.

Державна податкова служба України в категорії 109.24 «ЗІР» відповіла на запитання «Яким чином СГ провести зміни або коригування даних, зазначених у Повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (J/F139801)?».

Формою Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа за ідентифікатором форми J/F139801 (далі – Повідомлення J/F139801) не передбачено проведення змін або коригувань даних.

Для виправлення помилки необхідно припинити роботу касира з некоректними даними шляхом закриття робочої зміни та подати Повідомлення J/F139801 з правильними даними повторно.

Ідентифікатор ключа суб’єкта необхідно обрати із сертифіката ключа з властивостями призначення ключа – «Цифровий підпис, Неспростовність».

Якщо значення поля не відповідає зазначеним даним, необхідно обрати інший сертифікат.

У разі відображення ідентифікатора ключа суб’єкта у формі парних наборів символів (як приклад: 88 b9 20 a1 91 b2 40 2e 86 f5 f9 cd 21 9a 7d 77 b8 34 44 8f 78 73 5b 0d 97 34 b7 26 6b 80 f1 56) необхідно під час заповнення графи 3 «Ідентифікатор ключа суб’єкта» Повідомлення J/F139801 видалити пробіли та замінити великі літери на малі.

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо особливостей формування податкового кредиту з ПДВ у разі здійснення попередньої оплати однією сумою по декількох договорах» від 17.12.2020 р. № 5230/ІПК/99-00-05-06-02-06 розглянула питання щодо заповнення податкової накладної в разі здійснення попередньої оплати однією сумою за декількома договорами і нагадали про таке.

Податкова накладна складається окремо на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Якщо була здійснена попередня оплата постачальнику однією сумою і при цьому у призначенні платежу було вказано декілька договорів, але суми за кожним із таких договорів не вказувалися, підставою для покупця на включення сум податку до складу податкового кредиту є податкова накладна, складена постачальником (платником податку на додану вартість) та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних, у тому числі, складена у випадку отримання попередньої оплати (авансу) протягом одного дня в межах різних договорів купівлі-продажу з одним покупцем, у якій буде внесено загальні дані щодо номенклатури постачання товарів відповідно до різних договорів.

Державна податкова служба України нагадала, що відбулися зміни в наданні витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), внесені постановою Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру від 16.12.2020 р. № 1270». Постанова набрала чинності 19 грудня 2020 року.

Документом, зокрема, внесено зміни до п. 121 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 (далі – Порядок), визначено форму витягу з Реєстру та повідомлення про відсутність відомостей про платника в Реєстрі.

Відповідно, неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру.

Запит про отримання витягу з Реєстру подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації за формою згідно з додатком 3 до Порядку. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.

Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені п. 11 Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі.

Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, і є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.

Витяг з Реєстру або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі надсилається поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податку (його представнику) за основним місцем обліку платника податків.

Державна служба України з питань праці роз’яснила, чи потрібно роботодавцю організовувати медичний огляд працівників під час карантину.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці», ст. 169 Кодексу законів про працю України роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника.

Порядок проведення медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246.

Слід зазначити, що Законом України від 30.03.2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» не вносилися зміни до зазначених законодавчих актів щодо зупинення (призупинення) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Міністерством охорони здоров’я України не вносилися зміни до Порядку медичних оглядів щодо зупинення (призупинення) медичних оглядів зазначених окремих категорій працівників.

Отже, мають проводитися щорічні обов’язкові медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, що потребують професійного добору, осіб віком до 21 року.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра