Огляд законодавства

19 – 23 листопада 2018 року. Парламент ухвалив Державний бюджет України на 2019 рік

Верховна Рада України прийняла Держбюджет на наступний рік

З-поміж іншого, у 2019 році встановлено таку мінімальну заробітну плату:

 • у місячному розмірі: з 1 січня – 4173 гривні;
 • у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні.

Встановлено також прожитковий мінімум:

Період дії

Розмір прожиткового мінімуму
1 січня  30 червень
1 липня  30 листопада
1 грудня – 31 грудня 
Розмір прожиткового мінімуму на одну особу
1853
1936
2027
дітям до 6 років
1626
1699
1779
дітям від 6 до 18 років
2027
2118
2218
працездатним особам
1921
2007
2102
лицам, утратившим трудоспособность
1497
1564

1638


Д
ержавна фіскальна служба України
 у категорії 107.04 «ЗІР» розповіла, як визначається обсяг доходу ФОП ЄП другої – четвертої груп для визначення необхідності застосовування РРО

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку другої – четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, з метою визначення необхідності застосування РРО повинні самостійно визначити перевищення обсягу доходу понад 1 000 000 гривень.

При цьому враховується обсяг доходу за поточний звітний податковий рік. Обсяг доходу з метою застосування критерію (понад 1 000 000 гривень) визначається з урахуванням усіх доходів, які відповідно до ст. 292 ПКУ включаються до складу доходу платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця.

У разі здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, платники єдиного податку незалежно від обсягу доходу зобов’язані застосовувати РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Про порядок формування податкового кредиту» від 02.10.2018 р. № 4269/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомила, що назва покупця у податковій накладній має відповідати формулюванню у статутних документах і не містити інших даних

Помилки в обов’язкових реквізитах, що не заважають ідентифікувати проведену операцію, її зміст, період, сторони і суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною не приймати податкові накладні в електронному вигляді.

Покупець може відобразити податковий кредит на підставі податкової накладної, у якій припустилися помилки в обов’язкових реквізитах, якщо: таку податкову накладну зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних; помилки не заважають підтвердити зміст операції, період, сторони і суму сплати ПДВ у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Про порядок оподаткування ПДВ» від 13.11.2018 р. № 4803/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомила, що анулювати реєстрацію платником ПДВ податківці можуть за наявності, зокрема, таких підтвердних документів (відомостей):

 • ухвали суду про ліквідацію підприємства-банкрута,
 • повідомлення держреєстратора,
 • відомості з ЄДР про внесення запису про припинення банкрута.

Такої підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ, як прийняття господарським судом постанови про визнання підприємства-боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, не передбачено.

Тому від моменту відкриття ліквідаційної процедури і до її завершення підприємство-боржник залишається платником ПДВ.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток при здійсненні окремих господарських операцій» від 08.11.2018 р. № 4730/6/99-99-15-02-02-15/ІПК повідомила: якщо підприємство ухвалює рішення здійснювати уцінку через створення резерву (забезпечення) знецінення запасів відповідно до П(С)БО або МСФЗ, то в такому випадку виникають різниці згідно із п. 139.1 ПКУ для коригування фінрезультату до оподаткування.

Відповідно до цього пункту фінрезультат:

 • збільшується на суму витрат на створення забезпечень відповідно до правил бухобліку;
 • зменшується:
  • на суму використання створених забезпечень витрат, сформованих відповідно до правил бухобліку;
  • на суму коригування (зменшення) забезпечень, на яку збільшився фінрезультат до оподаткування, розрахований відповідно до правил бухобліку.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо форм накладних для оприбуткування товару за місцем реалізації від 12.11.2018 р. № 4792/6/99-99-14-05-01-15/ІПК повідомила, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

Однак такі вимоги п. 12 ст. 3 Закону про РРО не поширюються на ФОП-єдинників, які не зареєстровані платниками ПДВ.

Підставою для оприбуткування товарів за місцем реалізації товарів є накладна типової форми № М-11, яка затверджена наказом Мінстату від 21.06.1996 р. № 193. Крім того, для оформлення надходження товарів підприємства роздрібної торгівлі можуть використовувати і типові форми первинної документації, і форми документів, розроблені на підприємстві й передбачені наказом (або інших розпорядник документом) про облікову політику.

Тож, якщо форма накладної затверджена наказом (або іншим розпорядчим документом) про облікову політику підприємства, то п. 12 ст. 3 Закону № 265 у розумінні даного Закону не порушується.

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування положень підпунктів 140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України стосовно визначення податкового (звітного) періоду для коригування фінансового результату до оподаткування» від 14.11.2018 р. № 887 затвердило Узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування положень підпунктів 140.5.4, 140.5.6 ПКУ стосовно визначення податкового (звітного) періоду для коригування фінансового результату до оподаткування.

Для виконання вимог абзаців третього та четвертого п.п. 140.5.4 ПКУ платнику податку необхідно визначити, чи є здійснена операція контрольованою. У разі якщо операція не може бути ідентифікована як контрольована, платник податку повинен:

 • виконати процедуру підтвердження суми витрат за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до ст. 39 ПКУ, і у разі якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, перевищує їхню ціну, визначену за принципом «витягнутої руки», здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» або
 • здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на суму 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг.

Для виконання вимог п.п. 140.5.6 ПКУ платнику податку також необхідно визначити, чи є здійснена операція контрольованою. У разі якщо операція не може бути ідентифікована як контрольована, та сума витрат не підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки», відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, платник податку повинен здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат з нарахування, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 % чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), а для банків – в обсязі, що перевищує 4 % доходу від операційної діяльності (за вирахуванням ПДВ) за рік, що передує звітному.

Для цілей визнання операції контрольованою платнику податку необхідно використовувати дані бухгалтерського обліку за відповідний звітний (податковий) рік, у якому проводилися такі господарські операції.

Отже, оскільки вартісні критерії визнання операції (операцій) контрольованою для цілей виконання вимог ст. 39 ПКУ обраховуються за результатами податкового (звітного) року, то коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з нерезидентами, визначеними в абз. 3 та 4 п.п. 140.5.4 і п.п. 140.5.6 ПКУ, здійснюються за результатами податкового (звітного) року та відображаються у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) рік.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра