Огляд законодавства

19 – 23 липня 2021 року. Процедуру закупівель товарів та послуг, необхідних для протидії COVID-19, спрощено

Президент України підписав Закон «Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель» № 1599-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 01 липня.

Відповідно до закону на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, змінено підхід до закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання заходів із запобігання виникненню та поширенню COVID-19.

Зокрема, без застосування процедури публічних закупівель здійснюватиметься закупівля лікарських засобів, вакцини або інших медичних імунобіологічних препаратів, витратних матеріалів для надання медичної допомоги хворим та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів. Перелік лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджуватимуться Кабміном.

За результатами закупівлі замовник повинен оприлюднити звіти про укладання договору про закупівлю та його виконання, а також договір про закупівлю з усіма додатками до нього.

За процедурою спрощених публічних закупівель здійснюватиметься закупівля необхідних для вказаних цілей товарів та послуг.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Державна податкова служба України нагадала, що відповідно до п. 201.10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) під час здійснення операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну (далі – ПН), зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

Підтвердженням продавцю про прийняття його ПН/РК до ЄРПН є квитанція в електронній формі в текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Датою та часом надання ПН/РК в електронній формі є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття чи неприйняття або зупинення реєстрації ПН/РК, така податкова накладна вважається зареєстрованою в ЄРПН.

Згідно з п. 5 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабміну від 29.12.2010 р. № 1246, податкова накладна та/або розрахунок коригування приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог, установлених п.п. 192.1, 2001.3, 2001.9, 201.1, 201.10 і 201.16 ПКУ, а також з урахуванням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Відповідно до п. 12 Порядку № 1246 після надходження ПН/РК до Державної податкової служби (далі – ДПС) в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки.

З метою отримання зареєстрованих ПН/РК платник податку складає запит в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилає його за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем до ДПС (п.п. 21 та 22 Порядку № 1246).

Відповідно до п. 3 Порядку № 1246 операційний день триває в робочі дні з 8:00 до 20:00. Якщо 15 число або останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочий день, такий день вважається операційним днем.

Згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Мінфіну від 06.06.2017 р. № 557 (далі – Порядок № 557), після накладання кваліфікованого електронного підпису автор здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) з використанням телекомунікаційних мереж до адресата протягом операційного дня.

У разі якщо адресатом є контролюючий орган після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка. Автоматизована перевірка здійснюється в день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня.

Перша квитанція – це електронне повідомлення, що формується у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу за результатами автоматизованої перевірки електронного документа та засвідчує факт і час отримання такого електронного документа в момент такого отримання.

Перша квитанція надсилається автору електронного документа протягом двох годин з часу його отримання контролюючим органом, в іншому разі – протягом перших двох годин наступного операційного дня.

У першій квитанції, що формується за результатами автоматизованої перевірки, зазначеної у п. 7 розд. II Порядку № 557, повідомляється про результати такої перевірки. У разі негативних результатів автоматизованої перевірки в першій квитанції повідомляється про неприйняття електронного документа із зазначенням причин, у такому випадку друга квитанція не формується. На першу квитанцію накладається печатка контролюючого органу, здійснюється її шифрування, а далі вона надсилання автору електронного документа. Другий примірник першої квитанції в електронній формі зберігається в контролюючому органі.

Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа не надійшла перша квитанція, електронний документ вважається неодержаним адресатом.

Пунктом 25 Порядку № 1246 визначено, що платник податку через електронний кабінет шляхом перегляду в режимі реального часу має доступ до даних ЄРПН щодо складених ним чи його контрагентами податкових накладних та/або розрахунків коригування.

Отже, у разі якщо платнику протягом встановленого строку після відправки податкової накладної не надійшла перша квитанція, яка засвідчує факт і час отримання ДПС податкової накладної, така ПН вважається неодержаною ДПС та такою, яка не зареєстрована в ЄРПН.

Державна податкова служба України повідомила, що в разі відсутності податкового боргу з податку на додану вартість (далі – ПДВ) або якщо після погашення податкового боргу з ПДВ залишилося від’ємне значення ПДВ, у платника з’являється можливість повернути від’ємне значення суми ПДВ на свій поточний рахунок у банку.

Для цього мають бути дотримані одночасно ще дві умови, які висуває пп. «б» п. 200.4 ПКУ. Згідно з цією нормою платник ПДВ має право заявити суму від’ємного значення до бюджетного відшкодування, якщо сума ПДВ, що сформувала від’ємне значення:

  • фактично сплачена постачальникам товарів (послуг) у попередніх і звітному податкових періодах або до держбюджету (у разі імпорту);
  • не перевищує реєстраційний ліміт на момент подання декларації до контролюючого органу.

Тобто навіть якщо податкового боргу у платника немає, а сума реєстраційного ліміту більша або дорівнює від’ємному значенню ПДВ, бюджетному відшкодуванню підлягає лише та сума задекларованого від’ємного значення ПДВ, яка фактично сплачена постачальникам товарів і послуг (а в разі імпорту товарів – до держбюджету).

Правомірність бюджетного відшкодування повинна підтвердити податкова перевірка. Це передбачено у визначенні поняття «бюджетне відшкодування», що містить пп. 14.1.18 ПКУ.

Для отримання бюджетного відшкодування потрібно, щоб результат декларування мав від’ємне значення, а правомірність заявлення бюджетного відшкодування ПДВ була підтверджена податковою перевіркою.

Як і будь-яка інша податкова звітність, декларація з ПДВ та додатки до неї підлягають обов’язковій камеральній перевірці (ст. 76, п. 201.10 ПКУ). При цьому, якщо заявлена до відшкодування сума ПДВ не перевищує 100 тис. грн, для її узгодження достатньо лише камеральної перевірки.

На її проведення відведено 30 календарних днів (к. дн.), що настають за останнім днем граничного строку подання декларації. Якщо платник подав декларацію пізніше граничного строку, камеральну перевірку проводять протягом 30 к. дн., що настають за днем її фактичного подання (п. 76.3 ПКУ).

Якщо заявлена до відшкодування сума ПДВ більша за 100 тис. грн, законність її декларування повинна підтвердити документальна позапланова перевірка. На цю перевірку відведено 60 к. дн., що настають за граничним строком подання декларації (або 30 к. дн. після закінчення камеральної перевірки).

Якщо під час перевірки (камеральної чи документальної) порушень не буде виявлено, сума бюджетного відшкодування вважатиметься узгодженою з дня, що настає за днем закінчення граничного строку проведення перевірки.

Інформацію про узгодженість бюджетного відшкодування та його суму контролюючий орган відображає в Реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування наступного робочого дня після його узгодження. І вже на наступний операційний день за днем її відображення в Реєстрі вона стає доступною казначейству. Далі казначейство протягом п’яти операційних днів перераховує узгоджену суму бюджетного відшкодування на поточний банківський рахунок платника (п. 200.13 ПКУ).

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра