Огляд законодавства

20 – 24 січня 2020 року. Правила блокування податкових накладних та розрахунків коригування знову зазнали змін

Кабінет Міністрів України постановою «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 11.12.2019 р. № 1165 затвердив нові: Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, а також низку додатків до них, що стосуються механізму блокування ПН/РК (Критерії ризиковості: платників і операцій, Перелік показників позитивної історії платника, таблицю платника податку на додану вартість (далі – ПДВ) тощо).

Усі вони почнуть діяти 01 лютого 2020 року. Цього дня втрачає чинність постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 117 і старі правила блокування. Але Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН (затверджений наказом Мінфіну від 12.12.2019 р. № 520) продовжить свою дію після набрання чинності постановою Кабміну № 1165.

У цілому нові «блокувальні» порядки й документи не надто відрізняються від попередніх, але на певні аспекти слід звернути увагу.

1. Ознаки, які відсівають ПН/РК перед моніторингом:

 • в ознаці «податкового навантаження» розмір сплаченої суми ПДВ за останні 12 місяців збільшили з 400 тис. до 1 млн грн;
 • додалася ще одна антиблокувальна ознака – товар/послугу з ПН/РК було зазначено в Таблиці платника. Тепер Таблиця мусить враховуватися фіскалами ще до моніторингу ПН/РК.

2. Критерії ризиковості платників майже ті самі і, на жаль, критерій про «наявність інформації» у податківців щодо «ризиковості операції» не зник. Для «ризикових» платників прописана можливість документально спростувати свою ризиковість, комісія регіонального рівня (це її компетенція) на такі документи повинна відреагувати протягом семи днів. У разі прострочення з рішенням ризиковість з платника має знятись автоматично.

3. Значно звузили показники «позитивної історії» платника (вони дають змогу уникнути критеріїв ризиковості операцій):

 • обсяг постачання одному покупцеві знижено із 150 до 50 тис. грн, але при цьому ще й обсяг поставок місяця не може перевищувати 500 тис. грн, а керівник не повинен «сидіти» більше ніж на трьох «кріслах»;
 • скасовано два показники з обсягів постачання, а 20%-вий показник постачання одного коду товару/послуги змінено на 100%-вий;
 • залишкова вартість основних засобів тепер повинна буде перевищувати 5 млн грн (наразі – 1 млн грн);
 • сплата єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) на одного працюючого не може перевищувати ЄСВ з мінімальної зарплати більш ніж у два рази (наразі – 1,5) і чисельність повинна бути не менше п’яти осіб (нове);
 • загальна сума податків минулого року повинна перевищувати 10 млн грн (наразі – 5 млн).

4. Погіршили критерій ризиковості операцій, пов’язаний з часткою «підозрілих» товарів з Переліку фіскалів (цей Перелік повинен затверджуватися окремим наказом Державної податкової служби й оприлюднюватись на її сайті). Тепер товарів з Переліку в загальній різниці між придбаннями і продажами товарів повинно бути більше 50% (наразі – понад 75%).

5. Усі рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК прийматимуть регіональні комісії. Центральна комісія лише розглядатиме скарги на рішення комісій регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК.

Державна податкова служба України через Офіс великих платників податків розповіла, чи звільняється від оподаткування ПДВ медзаклад з поліпшеним сервісним обслуговуванням. Підпунктом 197.1.5 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім послуг, визначених у підпунктах «а»–«о» пп. 197.1.5 ПКУ (у тому числі, пп. «і» – медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням).

Тобто, до послуг, операції з надання яких не звільняються від оподаткування ПДВ, належать послуги з медичного обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням.

Поняття «поліпшене сервісне обслуговування» законодавчо не визначене. Утім, цей термін має застосовуватись тільки для закладів охорони здоров’я та відділень закладів охорони здоров’я, які надають медичні послуги в стаціонарних умовах, у яких, крім медичного та необхідного побутового обладнання, палати для перебування пацієнтів оснащені додатковими побутовими приладами для підвищення комфортності перебування, та пацієнтам надаються додаткові немедичні послуги, оплата яких в частині визначення вартості таких послуг здійснюється за рахунок пацієнтів. Медичне обслуговування в таких закладах та відділеннях має здійснюватися за бажанням пацієнта, а не за відповідним направленням лікаря.

Не може вважатися поліпшеним сервісним обслуговуванням застосування будь-якого медичного обладнання або методів надання медичної допомоги.

До поліпшеного сервісного обслуговування також не може відноситись обладнання холів та інших загальних приміщень холодильниками, телевізорами, м’якими меблями, ковдрами тощо як в амбулаторних, так і в стаціонарних закладах та відділеннях закладів охорони здоров’я.

Отже, послуги медичного обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням не звільняються від оподаткування ПДВ.

Державна податкова служба України через Офіс великих платників податків нагадала, що Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку» від 14.01.2020 р. № 6 затвердило зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку. В основному метою змін є приведення положень Методрекомендацій у відповідність з нормами чинного законодавства.

Податківці стисло прокоментували суть змін:

Методрекомендації з обліку основних засобів № 561:

 • виключено невідповідну податковому законодавству норму, за якою первинну (переоцінену) вартість об’єкта основних засобів (далі – ОЗ) можна збільшити на суму індексації;
 • визначено, що ліквідаційна вартість визначатиметься комісією, створеною наказом керівника підприємства, у разі введення об’єкта в експлуатацію;
 • уточнено, що у випадку створення цільового фонду для відновлення ОЗ залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцеві, відображається за Дт рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» і Кт субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

З Методрекомендації з обліку запасів № 2 виключено:

 • вимогу про необхідність вказувати місце складання у закупівельному акті;
 • вимогу про порядок відображення суми ПДВ, яка обчислюється під час надходження та вибуття запасів;
 • з Додатка 3 виключено бухгалтерський запис за операцією «Списання втрати запасів, понесених внаслідок надзвичайних подій».

Методрекомендації обліку НМА № 1327 не застосовуються банками.

Методрекомендації обліку фінансових витрат № 1300 не поширюються на мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі суспільства, підприємства, що ведуть спрощений бухоблік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Методрекомендації з обліку спільної діяльності без створення юрособи № 1873 не застосовуються бюджетними установами, банками та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ.

Методрекомендації щодо облікової політики № 635

Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» є обов’язковими для всіх підприємств з можливістю відкриття за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Державна служба України з питань праці розповіла про особливості виплати вихідної допомоги.

Відповідно до ст. 44 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених п. 6 ст. 36 та п.п. 1, 2 ст. 40 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, не меншому від середньомісячного заробітку.

Відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення терміну його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Згідно зі ст. 116 КЗпП під час звільнення працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, проводиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то такі суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимог про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові під час звільнення, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою таких сум.

Трудові спори за заявами працівників з питань застосування законодавства про працю, які відповідно до чинного законодавства попередньо були вирішені власником або уповноваженим ним органом і виборним органом первинної профспілкової організації підприємства, установи, організації в межах наданих їм прав (п. 5 ч. 1 ст. 232 КЗпП) розглядаються безпосередньо в судах.

Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні забезпечується виключно судами. Делегування функції судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території держави.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра