Огляд законодавства

22 – 26 червня 2020 року. Уряд роз’яснив, які карантинні заборони діють до 31 липня 2020 року

Кабінет Міністрів України роз’яснив, які карантинні заборони діють до 31 липня 2020 року.

Карантинні правила на території України складаються з таких основних заборон:

 • перебування без одягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот (у тому числі виготовлених самостійно), у громадському транспорті, громадських будинках і спорудах;
 • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
 • відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більше 10 осіб, крім участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та інших невідкладних заходах освіти;
 • здійснення пасажирських перевезень у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння в транспортному засобі;
 • проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, де він проводиться. Дистанція між учасниками повинна становити не менше ніж 1,5 м;
 • діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • відвідування установ і закладів соціального захисту, у яких проживають/перебувають громадяни похилого віку, особи з інвалідністю тощо; установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово);
 • перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією;
 • закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації, крім: планової госпіталізації в регіонах, у яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше як 50%. Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19.

Міністерство фінансів України в розділі «Міжнародні стандарти фінансової звітності» оприлюднило на своєму офіційному сайті оновлені міжнародні стандарти обліку:

 • МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»;
 • МСБО 23 «Витрати на позики»;
 • МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»;
 • КТМФЗ 16 «Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю».

Мінфін актуалізував офіційний переклад згаданих документів і тепер вони враховують низку вже чинних удосконалень. Компаніям, які складають фінзвітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ), варто уважно вивчити оновлені стандарти. Адже згідно зі ст. 121 Закону про бухоблік в Україні для складання фінзвітності за МСФЗ застосовують саме міжнародні стандарти, які викладено державною мовою та офіційно оприлюднено на вебсторінці Мінфіну.

Слід звернути увагу на такі моменти.

По-перше, термін «суттєвий» у контексті МСБО 8 треба розуміти так, які він визначений у п. 7 МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

Також вилучено п. 6 МСБО 8, який посилався на Концептуальну основу складання та подання фінансової звітності і припускав, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю. Утім, аналогічне положення наразі є у п. 7 МСБО 1. Хоча у зв’язку із цьогорічним оновленням Концептуальної основи фінзвітності воно втратило актуальність.

По-друге, у п. 14 МСБО 23 додали положення, що в разі визначення норми капіталізації (середньозваженої величини витрат за позиками стосовно всіх позик суб’єкта господарювання, що непогашені протягом періоду) суб’єкт господарювання повинен виключити з розрахунків витрати за позиками, здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного активу допоки, значною мірою, усі заходи, необхідні для підготовки цього активу до передбачуваного використання або реалізації, не будуть завершені. Суб’єкт господарювання застосовує ці зміни до витрат за позиками, що понесені на початку або після початку річного звітного періоду, у якому суб’єкт господарювання вперше застосовує ці зміни (п.п. 28А, 29Г МСБО 23).

Також виправлено назву активів із кваліфікованих на кваліфікаційні та низку інших негараздів перекладу українською.

По-третє, в оновленому МСБО 40, серед іншого, розширено п. 53 щодо ситуацій неможливості достовірно оцінити справедливу вартість інвестиційної нерухомості.

По-четверте, у КТМФЗ 16 виправили посилання з МСБО 39 на МСФЗ 9.

Це лише декілька змін. Бухметодологам МСФЗ-звітуючих компаній доцільно ретельно проаналізувати оновлені документи.

Державна судова адміністрація України повідомила, що на сьогодні склалася критична ситуація із забезпеченням відправлення правосуддя внаслідок відсутності належного фінансового забезпечення судів поточними видатками для здійснення судочинства у 2020 році.

Бюджетні призначення на зазначені цілі на початок поточного року передбачені в обсязі лише 444,7 млн грн, тоді як касові видатки у 2019 році становили 1 159,9 млн грн.

Враховуючи збільшення зазначеного обсягу видатків минулого року на коефіцієнт приросту розглянутих судових справ та індекс інфляції споживчих цін, мінімальна потреба поточних видатків на здійснення судочинства у 2020 році становитиме 1 276,3 млн грн.

Відповідно, дефіцит на забезпечення здійснення правосуддя на початок 2020 року становив 831,6 млн грн.

Фактично на сьогодні суди вже використали всі свої фінансові ресурси, передбачені Законом «Про Державний бюджет України на 2020 рік» для придбання конвертів, марок, дисків відео- та звукозапису, паперу, витратних матеріалів для оргтехніки, для оплати відповідних послуг, що забезпечують відправку поштової кореспонденції (маркувальні машини, відеоконференцзв’язок під час судового засідання, інтернет, телефонію).

У зв’язку із зазначеним суди вимушено зупиняють відправлення поштової кореспонденції, якою здійснюється повідомлення учасників справ про судові засідання (судових повісток, копій процесуальних документів тощо).

За пропозицією Державної судової адміністрації України як органу, що відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» здійснює, зокрема, фінансове забезпечення діяльності судів, інших органів й установ судової влади, Мінфін уніс зміни до річного розпису асигнувань держбюджету за загальним фондом Державного бюджету України на 2020 рік у межах бюджетних призначень, передбачених за КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» в частині перерозподілу асигнувань на загальну суму 200 млн грн.

Зазначене дасть змогу частково вирішити проблему із здійсненням судами відправлення поштової кореспонденції, за допомогою якої відбувається повідомлення учасників справ про судові засідання, виплатою винагороди присяжним тощо.

Державна служба України з питань праці поінформувала, чи є обов’язковим ведення табеля обліку використання робочого часу.

Табель обліку робочого часу – документ первинного обліку, який необхідний для обліку використання робочого часу працівників, а також для контролю над дотриманням установленого режиму роботи, розрахунків із працівниками із заробітної плати, отримання інформації про відпрацьований час, складання статистичної звітності.

Важливим значенням правильного і точного обліку робочого часу є визначення стажу працівників, нарахування лікарняних. Нормативним документом, який стосується табеля обліку робочого часу, є наказ Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489, яким затверджено та введено в дію з 1 січня 2009 року типову форму № П-5 «Табель обліку використання робочого часу» (далі – Табель).

Форма № П-5 має рекомендаційний характер, який полягає в тому, що за необхідності вона може бути доповнена іншими показниками, потрібними для обліку робочого часу на підприємстві, але в Табелі повинні відображатися всі позиції, які застосовуються на підприємстві для працівників. За потреби можна застосувати іншу форму Табеля, але обов’язковим є наявність первинного обліку показників щодо використання робочого часу, явок та неявок працівників, які визначено формами державних статистичних спостережень з праці.

Відповідно до листа Мінпраці від 13.05.2010 р. № 140/13/116-10 ведення Табеля є обов’язковим як для великих, так і малих підприємств.

Табель обліку робочого часу – поіменний список усіх працівників підприємства чи організації з відмітками про використання робочого часу протягом облікового періоду, у тому числі прийнятих тимчасово чи на сезонну роботу, а також учнів, прийнятих на період виробничої практики з оплатою праці. Табель ведеться в електронній та паперовій формі. Фізичні особи, які працюють на підставі цивільно-правових договорів, не табелюються. Кожному працівникові надається табельний номер.

Табель відкривається першого числа кожного місяця і передається в бухгалтерію двічі на місяць для розрахунків за першу половину місяця (аванс) та розрахунку заробітної плати за місяць.

Якщо кількість працівників є невеликою, Табель ведуть фахівці бухгалтерії.

На великих підприємствах Табель ведуть кадровики або навіть уводиться така посада як табельник (коли багато цехів, структурних підрозділів, різні умови робочого часу тощо). Також ці функції можуть покладатися на керівників підрозділів.

Після закінчення місяця за Табелем підраховують загальну кількість надурочних і нічних годин, вихідних і святкових днів. Визначають загальну кількість днів та годин неявок на роботу.

Під час запровадження підсумованого обліку робочого часу розробляються графіки роботи, за якими тривалість роботи протягом тижня не може перевищувати встановлену законодавством норму (40 годин на тиждень). Тривалість роботи протягом встановленого облікового періоду має відповідати тривалості роботи за цей самий період у працівників з п’ятиденним робочим тижнем. Отже, ведення табелю обліку використання робочого часу є обов’язковим для всіх. Неведення табеля – порушення трудового законодавства про працю України, зокрема норм ч. 2 ст. 10 Закону України «Про оплату праці».

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра