Огляд законодавства

22 -26 вересня 2014 року. Затверджено положення про Державну службу фінансового моніторингу

Кабінет Міністрів України постановою від 14.09.2014 року № 455 затвердив положення про Державну службу фінансового моніторингу України (далі за текстом – ДСФМ).

Держфінмоніторинг є  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Основними завданнями ДСФМ є:

-  реалізація державної політики в сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

-   внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

-  збір, оброблення і проведення аналізу інформації щодо фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, інших фінансових операцій або інформації, яка може бути пов'язана з підозрами в легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму;  

-  створення і забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Кабінет Міністрів України  затвердив постанову 'Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією' від 17.09.14 р. № 460.  Документом було прийнято рішення про виплату одноразової грошової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, призваним на військову службу у зв’язку з мобілізацією (крім військовослужбовців строкової військової служби). 

Розмір допомоги становить 4% місячного забезпечення (без урахування винагород) за кожний повний місяць служби, але не менше 25% місячного грошового забезпечення.  До розрахунку приймається період з першого дня призову на службу без врахування періоду служби в мирний час. 

При цьому грошова допомога не виплачується у зв’язку із службовою невідповідністю, позбавленням військового звання або у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав чинності.

Кабінет Міністрів України постановою від 10.09.14 р. № 437 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2013 р. № 347» уніс зміни до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі за текстом – Порядок).

Норми Порядку привели у відповідність із Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07.12 р. № 5067-VI.

Так, компенсацію єдиного внеску роботодавці отримуватимуть до 30 числа місяця, наступного за місяцем подання до територіальних органів ДФС України звіту за ф. № Д4 (місячна), за умови підтвердження даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо заробітної плати працівника, із якої сплачено єдиний внесок. На даний момент кошти на рахунок роботодавця перераховують до 30 числа наступного за звітним місяця. Фактично урядовці збільшили строки отримання сум компенсації єдиного внеску.

Конкретизовано, що для компенсації єдиного внеску пріоритетний вид економічної діяльності роботодавця – суб’єкта малого підприємництва визначатимуть за основним видом його діяльності, відповідно до якого суб’єкту встановлюють клас профризику виробництва та розмір єдиного внеску.

Відповідно до зазначених змін викладено в новій редакції форму Довідки, на підставі якої центр зайнятості прийматиме рішення про виплату компенсації.  Роботодавці, серед усього, зазначатимуть там і відсоток єдиного внеску (тобто ставку залежно від класу профризику виробництва роботодавця). Також викладено в новій редакції і Перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва.

Міністерство фінансів України листом від 01.09.14 р. № 31-08040-06-3/22381 «Щодо працевлаштування громадян з зони АТО» повідомило: оформлення на роботу громадян із зони АТО без трудових книжок можливе тільки за сумісництвом. 

Разом із цим відомство нагадало, що робота на умовах сумісництва повинна тривати не більше половини місячної норми робочого часу. Тобто громадян із зони АТО можна оформити на роботу за сумісництвом максимум на півставки.

Міністерство оборони України  у роз'ясненні «Актуальні питання щодо соціального та правового захисту осіб, які беруть участь в антитерористичній операції» повідомило, що на даний момент добровольці, з яких були сформовані спецпідрозділи територіальної оборони, не мають чітко визначеного юридичного статусу. Тож чинне законодавство не передбачає визнання їх учасниками бойових дій, тож добровольці позбавлені відповідних пільг і виплат у разі поранення чи загибелі.

У парламенті зареєстровано законопроект про визнання учасниками бойових дій осіб, які у складі добровольчих формувань територіальної оборони були залучені державними або громадськими організаціями або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції.

Міністерство охорони здоров'я України наказом 'Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення' від 18.08.2014 № 574 оновило реєстр цін на лікарські засоби і медвироби.

Суттєвих змін реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі за текстом – Реєстр цін) загалом не зазнав. Однак певні нові аспекти можна виділити. Реєстр цін ведеться і формується МОЗ в електронному вигляді. До реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби МОЗ може вносити зміни. Це відбувається, коли дані реєстраційного посвідчення на  лікарський засіб змінюються, а оптово-відпускна ціна на нього лишається незмінною.

Відомості про задекларовану зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення можуть виключити з Реєстру цін на підставі заяви. Її подає власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення.

Відомості про задекларовану зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб і виріб медичного призначення декларуються відповідно до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою КМУ від 02.07.14 р. № 240, з 01.03.15 р. В іншому випадку, з 01.03.15 р. такі відомості підлягають вилученню з Реєстру цін.

Міністерство соціальної політики України листом «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2015 рік» від 09.09.14 р. № 10196/0/14-14/131 оприлюднило норми тривалості робочого часу на наступний рік. Залежно від тривалості робочого тижня вона становить:

при 40-годинному робочому тижні − 2004,0 годин;

при 39-годинному робочому тижнi − 1957,8 години;

при 38,5-годинному робочому тижнi − 1932,7 години;

при 36-годинному робочому тижнi − 1807,2 години;

при 33-годинному робочому тижнi − 1656,6 години;

при 30-годинному робочому тижнi − 1506,0 годин;

при 25-годинному робочому тижнi − 1255,0 годин;

при 24-годинному робочому тижнi − 1204,8 години;

при 20-годинному робочому тижнi − 1004,0 годин;

при 18-годинному робочому тижнi − 903,6 годин.

На підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові й неробочі дні (ст. 73 Кодексу законів про працю України, далі − КЗпП):

1 сiчня − Новий рiк;

7 сiчня − Рiздво Христове;

8 березня − Мiжнародний жiночий день;

12 квiтня − Пасха (Великдень);

1 i 2 травня − День мiжнародної солiдарностi трудящих;

9 травня − День Перемоги;

31 травня − Трiйця;

28 червня − День Конституцiї України;

24 серпня − День Незалежностi України.

Якщо святковий чи неробочий день припадає на вихiдний, останній переноситься на наступний пiсля святкового або неробочого (ч. 3 ст. 67 КЗпП). Тому за графiком п’ятиденного робочого тижня з вихiдними днями у суботу та недiлю у 2015 роцi:

 — вихiдний день у недiлю 8 березня має бути перенесений на понедiлок 9 березня;

 — вихiдний день у недiлю 12 квiтня має бути перенесений на понедiлок 13 квiтня;

 — вихiдний день у суботу 2 травня має бути перенесений на понедiлок 4 травня;

 — вихiдний день у суботу 9 травня має бути перенесений на понедiлок 11 травня;

 — вихiдний день у недiлю 31 травня має бути перенесений на понедiлок 1 червня;

 — вихiдний день у недiлю 28 червня має бути перенесений на понедiлок 29 червня.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра