Огляд законодавства

23 – 27 листопада 2020 року. Уряд затвердив нормативну базу для атестації та безперервного навчання аудиторів

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакет малюка», якою, зокрема, затвердив порядок забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою «пакет малюка» за рахунок коштів державного бюджету.

Батьки, у яких діти народилися до 23 жовтня 2020 року включно і які не отримали «пакет малюка», отримують грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги «пакет малюка».

Батьки, у яких діти народилися після 24 жовтня 2020 року, зможуть отримати разову натуральну допомогу «пакет малюка» протягом 30 днів з дати народження дитини.

У разі неотримання «пакета малюка» з незалежних від батьків обставинам вони отримають грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги «пакет малюка».

З 1 липня 2021 року батьки мають право вибору між одноразовою натуральною допомогою «пакет малюка» і грошовою компенсацією її вартості.

Також вводиться можливість отримання разової натуральної допомоги «пакет малюка» або грошової компенсації в межах комплексної послуги «єМалятко».

Кабінет Міністрів України постановою «Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році» підтримав введення портфельних гарантій від держави за кредитами для малого і середнього бізнесу.

Постанова визначає механізм надання Кабінетом Міністрів України державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого і/або середнього підприємництва.

Крім того, постановою встановлено порядок відбору банків, які мають право отримувати такі гарантії, і умови надання державних гарантій на портфельній основі.

Одночасно постановою вносяться зміни в Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва і малого підприємництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28, щодо можливості поєднання компенсації відсоткової ставки, що надається в межах цього порядку, з наданням державних гарантій на портфельній основі.

Державні гарантії на портфельній основі будуть надаватися в обсязі, визначеному Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (5 млрд грн).

Міністерство фінансів України наказом від 15.09.2020 р. № 561 затвердило зміни в Порядок надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки, затверджений наказом Мінфіну від 07.11.2011 р. № 1393 (далі – Порядок № 1393).

З набранням чинності зазначеними змінами цей Порядок буде визначати загальний формат і структуру надання документів великими платниками податків (далі – ВПП) на запит контролюючого органу в електронній формі під час проведення контрольно-перевірочних заходів.

Причому за основу запропонованого формату надання документів в електронній формі взято українську версію податкового аудиторського файлу (SAF-T UA). Зазначена версія податкового аудиторського файлу (SAF-T UA) доопрацьована ДПСУ з урахуванням вимог податкового законодавства та методології здійснення податкового контролю.

У зв’язку з цим передбачається доповнення Порядку № 1393 додатком, у якому буде визначено перелік, структура і формат стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA).

Формування SAF-T UA передбачено відповідно до звітних періодів, рахунків бухгалтерського обліку, типів документів і операцій, контрагентів, видів активів і зобов’язань.

Такі дані необхідно отримувати від платників податків в електронній формі для підтвердження достовірності даних фінансової звітності, перевірки правильності та повноти визначення фінансового результату до оподаткування відповідно до бухобліку відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, визначення повноти та своєчасності нарахування (сплати) податків і зборів в бюджет в разі їх відпрацювання в ході е-аудиту.

Цей наказ набирає чинності через дев’ять місяців з дня його офіційного опублікування.

Міністерство фінансів України затвердило нормативну базу для атестації та безперервного навчання аудиторів. На вимогу ст. 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» Міністерством фінансів затверджена низка нормативних актів в частині врегулювання питань атестації та безперервного професійного навчання аудиторів, зокрема, Порядок складання іспитів при атестації аудиторів, Порядок зарахування теоретичних знань, Порядок проходження стажування і Порядок безперервного професійного навчання аудиторів.

Документами визначено:

  • порядок організації, проведення та оформлення результатів теоретичних іспитів і кваліфікаційного іспиту, які складають кандидати в аудитори під час атестації на отримання кваліфікації аудитора, а також розподілу коштів, отриманих у формі плати за складання іспитів;
  • умови й обсяг зарахування кандидатів в аудитори теоретичних знань під час отримання ними кваліфікації аудитора;
  • процедуру, обсяг, тривалість і організацію проходження стажування кандидатами в аудитори й набуття практичного досвіду шляхом працевлаштування в суб’єкта аудиторської діяльності;
  • форми, види, обсяг, тривалість, умови і порядок контролю за проходженням аудиторами безперервного професійного навчання.

Національний банк України постановою Правління «Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» від 23.11.2020 р. № 148, яка набирає чинності 1 грудня 2020 року, осучаснив низку норм, пов’язаних з проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній.

Зокрема, йдеться про такі зміни.

  • Під час здійснення касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт в мобільному додатку «Дія» (в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення банками фінансового моніторингу).
  • Спрощується процедура прийняття банками на дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот і монет національної валюти й сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти. У відповідній довідці замість паспортних даних клієнт повинен надати контактну інформацію (номер телефону і/або адресу електронної пошти).
  • На інкасаторські компанії будуть поширені окремі вимоги, які раніше стосувалися лише банків. Йдеться про необхідність вилучення і передачі сумнівних банкнот для проведення досліджень в Національний банк, а також вилучення і передачі банкнот, забарвлених спеціальним розчином внаслідок несанкціонованого втручання у спецпристрій для зберігання цінностей, правоохоронним органам.

Такі новації сприятимуть спрощенню проведення касових операцій банків під час обслуговування клієнтів, а також поліпшенню якості готівки національної валюти, що знаходяться в обігу.

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації від 27.10.2020 р. № 4437/ІПК/99-00-07-05-01-06 роз’яснила, як діяти в ситуації, коли оплата надходить в неробочий час і надати чек в момент надходження оплати неможливо.

Податківці зазначили, що у випадках отримання оплати за товари (послуги) в неробочий час необхідно застосовувати РРО та/або ПРРО на підставі виписки фінансової установи про надходження коштів не пізніше наступного дня з дотриманням хронології здійснення розрахункових операцій.

Зауважимо, що податківці застосували не зовсім правильне формулювання «не пізніше наступного дня», бо найбільш логічним було б «не пізніше наступного робочого дня», оскільки, як приклад, оплата може надійти в суботу (неробочий день) і банківська установа може сформувати виписку, але неділя буде наступним днем, який є неробочим і РРО/ПРРО буде застосовано тільки в понеділок.

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації від 28.10.2020 р. № 4453/ІПК/99-00-05-06-02-06 розглянула випадок, коли платник податку на додану вартість отримує від різних постачальників аналогічні товари, що мають однаковий код згідно з УКТ ЗЕД, але найменування яких відрізняється. Причому подальше їх постачання платник податків має намір здійснювати за однією номенклатурою, яку планує самостійно визначити.

Податківці переконані, що можливість об’єднання в однорідні групи товарів з різними найменуваннями, які підпадають під визначення ідентичних або однорідних, знаходиться в компетенції підприємства і має бути визначена відповідним наказом про його облікову політику.

Щоправда, слід врахувати, що таку однорідність можна створювати, якщо зміна назви товару не призведе до зміни коду УКТ ЗЕД.

Крім того, податківці зазначили, що реквізит «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» (графа 2) податкової накладної повинен відповідати формулюванню в первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів, але не повинен містити інших даних.

Верховний Суд України постановою від 27.10.2020 р. у справі № 804/3566/17 вказав на незаконність перевірок Держпраці на підставі інформації від Пенсійного фонду України (далі – ПФУ). У переліку підстав для позапланової перевірки Держпраці відсутня така підстава, як звернення юридичних осіб, державних органів про порушення трудового законодавства. Підстави для позапланових перевірок контролюючих органів визначені ч. 1 ст. 6 Закону № 877-V.

У розглянутій Верховним Судом справі свої права відстоювали підприємство і територіальний орган Держпраці, який провів перевірку і наклав штрафні санкції.

Підставою для позапланової перевірки стали листи управління ПФУ, де міститься інформація про страхувальників-роботодавців, у яких наймані працівники (застраховані особи) в грудні 2016 року (січень 2017 року) мали нараховану зарплату на рівні або менше мінімальної. Однак позапланова перевірка проходила не тільки з питань нарахування зарплати найманим працівникам на рівні або менше мінімальної.

Суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позовні вимоги підприємства. Адже інспектори праці провели позапланову перевірку не тільки з питання, викладеного в листах ПФУ, а й з інших питань, в результаті яких встановлено інші порушення вимог законодавства про працю. Тому позапланова перевірка проведена з порушенням ст. 6 Закону № 877-V, а значить, відсутні правові наслідки такої перевірки.

Верховний Суд погоджується з цим, а тому, приймаючи рішення про позапланову перевірку на підставі листа управління ПФУ щодо встановлення нарахування зарплати на рівні або менше мінімальної зарплати, Держпраці діяла за межами наданих повноважень і в порушення вимог чинного законодавства. Тому суд вказує, що рішення, прийняті за результатами такої перевірки, не можуть породжувати для позивача правових наслідків.

Верховний Суд України постановою від 04.11.2020 р. № 753/1181/18 дозволив роботодавцю в разі звільнення за ст. 38 КЗпП (за власним бажанням) звільнити працівника із займаної посади на його прохання раніше двотижневого терміну без вказівки причин, але із зазначенням дати звільнення.

Розглянутий трудовий спір полягав в тому, що 7 грудня 2015 року працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням у той же день – з 7 грудня 2015 року. Однак вже на наступний день 8 грудня 2015 року у зв’язку з поганим самопочуттям працівник звернувся до лікаря, отримав лікарняний і в той же день направив роботодавцеві кур’єром заяву про відкликання своєї заяви про звільнення від 7 грудня 2015 року. Але незважаючи на це, після завершення лікарняного працівник вийшов на роботу, де йому повідомили про його звільнення, датоване 7 грудня 2015 року.

На думку працівника, наказ про його звільнення є незаконним, оскільки на порушення ст. 38 КЗпП його звільнили до закінчення двотижневого терміну з дня попередження роботодавця про звільнення.

Однак Верховний Суд вказує на те, що за змістом ст. 38 КЗпП сторони трудового договору вправі домовитися про будь-який термін звільнення після подання працівником заяви про це в межах двотижневого терміну. За наявності домовленості працівника можна звільнити навіть в день подання заяви про звільнення.

Тому ВС КЦС вважає, що апеляційний суд дійшов правильного висновку про відсутність підстав для задоволення позову про поновлення працівника на роботі. Звільнення здійснили з ініціативи працівника з проханням звільнити його в певну визначену ним дату, а тому право на відкликання своєї заяви про звільнення у позивача було тільки до моменту звільнення.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра