Огляд законодавства

24 – 28 вересня 2018 року. Уряд змінює підходи до роботи Державної служби зайнятості

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та припинення реєстрації безробітних, ведення обліку осіб, які шукають роботу».

Зазначена постанова розроблена Міністерством соціальної політики на виконання завдань, передбачених Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Постановою змінюються підходи до роботи Державної служби зайнятості. Зокрема, впроваджується інститут кар’єрного радника, який дозволить забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта служби зайнятості, якісне надання послуг із планування кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи.

Також запроваджується в роботі служби зайнятості профілювання безробітних та шукачів роботи для оцінки можливості їх працевлаштування з урахуванням навичок, кваліфікацій та надання адресних послуг для повернення таких осіб на ринок праці.

Документом передбачаються індивідуальні плани надання послуг та працевлаштування. Такий план буде спільною програмою дій кар’єрного радника та зареєстрованого безробітного, що міститиме спільні зобов’язання обох сторін щодо пошуку роботи та забезпечуватиме індивідуальний супровід і організацію надання послуг.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податкової консультації «Про податок на додану вартість» від 14.09.2018 р. № 4040/6/99-99-15-03-02-15/ІПК роз'яснила, що при списанні самостійно виготовленої готової продукції у зв'язку з неможливістю її використання в господарській діяльності, платник податків зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання згідно з п. 198.5 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, з огляду на вартість товарів/послуг, придбаних з ПДВ та частково або повністю використаних у виробництві такої продукції.

Якщо особливості обліку, або специфіка діяльності платника податків не дають можливості визначити таку вартість, податкові зобов'язання згідно з п. 198.5 ПКУ донараховуються виходячи зі звичайної ціни самостійно виготовленої продукції, яка списується.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку судових витрат, які компенсуються йому юридичною особою на підставі рішення суду» від 17.09.2018 р. № 4057/6/99-99-13-02-03-15/ІПК нагадала, що сума страхових платежів, яка сплачується юридичною особою (орендарем) за договором страхування транспортного засобу фізособи (орендодавця) за програмою повне КАСКО, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої фізичної особи та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах, та є базою нарахування ЄСВ.

Адже до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачена будь-якою особою – резидентом за платника податку чи на його користь (пп. 164.2.15 ПКУ).

Постановою КМУ «Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 22.12.2010 р. № 1170, якою затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, не передбачено витрати в розмірі страхових внесків підприємства на користь працівників, пов'язаних з добровільним страхуванням майна.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо ведення книги обліку доходів у разі зміни податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району» від 18.09.2018 р. № 4069/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК повідомила, що платник, який змінив місцезнаходження, сплачує податки за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду. У ДФСУ за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які законодавство зобов’язує сплачувати на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку.

Там він і звітує щодо таких податків.

Отже, якщо підприємець-єдиноподатник змінив податкову адресу (місце проживання), він має зареєструвати нову книгу обліку доходів у ДФСУ за новою податковою адресою після закінчення бюджетного року, в якому змінив податкову адресу (місце проживання).

Державна фіскальна служба України в категорії 301.04.01 «ЗІР» повідомила, що зовнішні сумісники не включаються ані до середньооблікової кількості штатних працівників, ані до облікової кількості штатних працівників.

Питання, пов’язані з обліком штатних працівників, регулюються наказом Державного комітету статистики від 28.09.2005 р. № 286 «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» (далі – Інструкція), дія якого поширюється на всі юридичні особи, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю.

Відповідно до п. 2.1 розділу 2 Інструкції в облікову кількість штатних працівників включаються всі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві, в т.ч. перебувають у відпустках для догляду за дитиною (п.п. 2.5.9 п. 2.5 розділу 2 Інструкції).

Не включаються до облікової кількості штатних працівників працівники, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (п.п. 2.6.1 п. 2.6 розділу 2 Інструкції), тобто зовнішні сумісники.

Згідно з п.п. 3.2.2 п. 3.2 розділу 3 Інструкції при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у п. 2.4, 2.5 розділу 2 Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які всиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (п.п. 2.5.8 – 2.5.9 п. 2.5 розділу 2 Інструкції). Облік цих категорій працівників ведеться окремо.

Державна служба України з питань праці у листі «Щодо перенесення строків виплати заробітної плати в наступні періоди» від 25.07.2018 р. № 5870/4/4.1-ДП-18 роз'яснила питання встановлення строків виплати зарплати.

Фахівці служби наголосили, що виплачувати зарплату працівникам потрібно не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Можна виплачувати й більше двох разів (наприклад, один раз на тиждень або кожні 10 днів і т. д.).

Якщо день виплати заробітної плати збігся зі святковим, неробочим або вихідним днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Виплата зарплати повинна відбуватися не пізніше за 7 днів після закінчення періоду, за який вона здійснюється. Наведена вимога застосовується і для авансу, і для заробітної плати. А це означає, що заробітна плата:

  • за першу половину місяця (15 календарних днів!) має бути виплачена з 16-го по 22-ге число поточного місяця (15 + 7);
  • за другу половину місяця – з 1-го по 7-ме число місяця, що настає за місяцем нарахування зарплати.

Конкретні дати виплати зарплати роботодавець повинен визначити у своєму колективному договорі або нормативному акті (періодами «з 16 по 22», «з 1 по 7» строк виплати зарплати встановлювати не можна).

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра