Огляд законодавства

24 – 28 травня 2021 року. Уряд пропонує збільшити до 50 тис. грн розмір допомоги при народженні або усиновленні дитини

Кабінет Міністрів України до Дня захисту дітей ухвалив низку рішень, що стосуються вдосконалення системи захисту прав дитини.

Уряд підтримав законопроєкт, розроблений Міністерством соціальної політики, який передбачає збільшення обсягу державної підтримки при народженні або при усиновленні дитини. У разі ухвалення документа Верховною Радою з 01 січня 2022 року такий розмір допомоги буде збільшено з 41 до 50 тис. грн.

«Це не остаточне збільшення: з 2023 року і в подальшому пропонується збільшення розміру такої допомоги на прогнозний показник інфляції. Звісно, що прямі виплати – це лише частина стратегії підтримки молодих родин. Паралельно з цим ми будемо покращувати якість медицини для дітей, будувати нові дитячі садки та школи, дамо можливість молодим родинам придбати власне житло в рамках програми пільгової іпотеки», – підкреслив Глава Уряду.

Іншим схваленим законопроєктом пропонується вдосконалити систему усиновлення дітей для забезпечення інтересів дитини та посилення прозорості у процесі усиновлення.

Крім того, Уряд затвердив законопроєкт, що розмежовує функції з питань соціального захисту дітей між Національною соціальною сервісною службою, виконавчими органами місцевих рад, а також обласними державними адміністраціями.

Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що стосується поліпшення житлових умов для дітей-сиріт, та затвердив Концепцію державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд продовжує працювати над тим, щоб діти в Україні були забезпечені найкращими умовами для розвитку та реалізації.

Міністерство фінансів України наказом від 23.03.2021 р. № 166 затвердило Порядок ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок. Текст наказу ще не набрав чинності, попри те, що норми про функціонування єдиного рахунку діють з 01 січня поточного року.

Порядок визначає процедуру ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок, для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, передбачених ПКУ, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, включаючи пеню та штрафи відповідно до положень Закону про ЄСВ, та інших платежів, що визначені відповідним законодавством та контроль за справлянням яких покладено на Державну податкову службу України, заборгованості з інших платежів.

Облік руху коштів на єдиному рахунку здійснюється в інформаційно-телекомунікаційній системі ДПС.

Порядок, серед іншого, визначає норми щодо:

  • порядку ведення єдиної картки платника;
  • обліку руху коштів на єдиному рахунку за інформацією Казначейства;
  • генерування інформації про рух коштів на єдиному рахунку;
  • формування контрольних ренкінгів платників за показниками, які підлягають сплаті на бюджетні/небюджетні рахунки;
  • генерування реєстру платежів з єдиного рахунка.

Кабінет Міністрів України постановою «Про затвердження Порядку застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства» від 26 травня 2021 року погодив порядок штрафування юросіб за порушення вимог валютного законодавства.

Постанову розроблено відповідно до абз. 1 та 3 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VІІ з метою визначення механізму застосування податковими органами заходів впливу (штрафних санкцій) до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства.

Нею встановлюються штрафні санкції у розмірі 25% суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, а в разі повторного порушення вимог валютного законодавства протягом року, розмір штрафної санкції збільшується до 50%, а саме за:

  • здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті, крім розрахунків за операціями, визначеними в ч. 2 ст. 5 Закону;
  • здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами за поточними торговельними операціями та операціями, пов’язаними з рухом капіталу, без участі уповноважених установ;
  • здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором з експорту/імпорту товарів за допомогою електронного платіжного засобу, якщо сума операції за одним таким договором в один операційний день перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягали обов’язковому фінансовому моніторингу, або є пороговими згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Міністерство фінансів України затвердило узагальнюючу податкову щодо застосування окремих положень ст. 39 Податкового кодексу України, у тому числі під час коригування фінансового результату до оподаткування на підставі пп.пп. 140.5.4, 140.5.51, 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

Консультація надає роз’яснення на питання, які стосуються:

  • сировинних товарів та товарів, що мають біржове котирування;
  • критеріїв визнання операцій реструктуризації бізнесу контрольованими;
  • специфіки подання Повідомлення про укладання контракту на здійснення операцій з сировинними товарами;
  • застосування 30% коригувань фінансового результату у випадках:
    • надання документів, що підтверджують сплату нерезидентом податку на прибуток;
    • здійснення операцій через комісіонера – резидента;
    • підтвердження платником податку відповідності цін принципу «витягнутої руки» згідно з процедурою, встановленою статтею 39 Кодексу;
    • встановлення невідповідності цін принципу «витягнутої руки».

Державна податкова служба України оприлюднила проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків».

Проєктом наказу передбачено внесення зміни назви територіального органу Державної податкової служби України «Офіс великих платників податків ДПС» на «міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків» з метою належного функціонування міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків у частині формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Також проєктом наказу удосконалюються критерії ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків.

Використання критеріїв ризику дає змогу задіяти механізм першочергового реагування на ті підприємства, щодо яких існує велика вірогідність недоплати або приховування об’єкта оподаткування, а також сприяє зменшенню кількості суб’єктів господарювання, що перевіряються.

Міністерство фінансів України оприлюднило доопрацьований проєкт наказу «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів».

Його розроблено з метою створення дієвого механізму повернення платникам або перерахування на відповідні рахунки помилково сплачених коштів єдиного внеску, зокрема чітке розмежування обов’язків, покладених на структурні підрозділи податкового органу та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, та визначення термінів виконання цих обов’язків.

Проєкт наказу розроблено відповідно до вимог ст.ст. 9, 11 розд. III Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року № 2464-VI, п. 22 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади» від 29 квітня 2020 року № 321, а також наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 25 вересня 2020 року № 587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2020 року за № 1015/35298.

До проєкту надано зауваження деякими органами виконавчої влади, у зв’язку з чим його доопрацьовано. Також доопрацьовано аналіз регуляторного впливу.

Національний банк України планує переведення платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO20022. На основі цього стандарту НБУ вже почав розроблення нового покоління системи міжбанківських платежів – СЕП. Про це повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

«До кінця 2022 року ми повинні не лише модернізувати СЕП відповідно до цього міжнародного стандарту, а й перевести її роботу в режим 24/7», – пише він.

Крім того, Національний банк розвиває державну систему віддаленої ідентифікації – Систему BankID НБУ, яка стрімко нарощує кількість учасників. Зараз до неї підключені вже 34 банки-ідентифікатори. Онлайн-послуги з використанням Системи BankID НБУ доступні 99% користувачам платіжних карток на ринку. Завдання НБУ на 2021 рік зробити Систему BankID НБУ доступною для кожного українця. Адже вона спрощує доступ до державних, комерційних та фінансових послуг.

Крім того, разом з Мінцифри Нацбанк врегулював можливість використання мобільного застосунку «Дія» для дистанційної ідентифікації клієнтів та отримання ними фінансових послуг. Це вже працює у банківському і небанківському ринках.

Національний банк України встановив новий порядок виконання банками розрахункових документів стягувачів у зв’язку з переходом банків на роботу в режимі 23/7.

Для банків, які перейшли на роботу у режимі 23/7, збільшується тривалість операційного дня, внаслідок чого збільшується і час для виконання розрахункових документів стягувачів на примусове списання та стягнення коштів з рахунків клієнтів.

Новий порядок передбачає виконання розрахункових документів стягувачів з урахуванням поточних надходжень коштів на рахунок клієнта протягом операційного дня (раніше банки виконували такі документи за рахунок поточних надходжень протягом операційного часу). Це дає можливість забезпечити оптимальне виконання банками розрахункових документів стягувачів.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 25 травня 2021 року № 44.

Документ набрав чинності 28 травня 2021 року.

Порядок буде дійсним з дня його офіційного опублікування.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра