Огляд законодавства

25 – 29 січня 2021 року. Податківці роз’яснили, хто та в який термін вперше подає до ДПСУ фінансову звітність разом з аудиторським висновком

Державна податкова служба України нагадала, що 23.05.2020 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-ІХ (далі – Закон № 466), яким внесено зміни, зокрема, до п.п. 46.2 та 49.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Зазначеними змінами передбачено, що платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон № 966) зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу:

  • разом з податковою декларацією за відповідний річний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором;
  • річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, застосовується відповідальність, передбачена п. 120.1 ПКУ для подання податкових декларацій (розрахунків).

Ураховуючи, що зазначені зміни до п. 46.2 ПКУ набули чинності 23.05.2020 р. і граничний термін подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) та фінансової звітності за звітний період (2019 рік) вже минув, то вперше норма цього пункту щодо обов’язкового подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним, застосовується у 2021 році за підсумками 2020 звітного року.

Тобто платники податку на прибуток, які відповідно до Закону № 996 зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу:

  • разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період (2020 рік) звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором;
  • річну фінансову звітність за 2020 рік разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня 2021 року.

У разі якщо показники оприлюдненої разом з аудиторським звітом річної фінансової звітності зазнали змін порівняно з показниками звіту про фінансовий стан (баланс) та звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіту про фінансові результати), що були подані разом з Декларацією за 2020 рік, та такі зміни вплинули на показники такої річної Декларації, платники податку на прибуток, які відповідно до Закону № 996 зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають уточнюючу Декларацію до річної Декларації за 2020 рік у строк не пізніше 10 червня 2021 року.

Крім того, п. 49.4 ПКУ відповідно до внесених Законом № 466 змін передбачає, що фінансова звітність, звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються згідно з вимогами абзаців першого та другого п. 46.2 ПКУ, подаються в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-IV та «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII до контролюючих органів платниками податку на прибуток підприємств та неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які подають податкову звітність в електронній формі.

Державна податкова служба України через Офіс великих платників податків повідомила, що з метою формування єдиної практики застосування положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) Міністерство юстиції України листом від 13.01.2021 р. № 245/8.4.4/32-21 роз’яснило питання про щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

У листі зазначено, що оскільки у 2020 році нормативно-правовий акт, яким мали бути затверджені форма та зміст структури власності, прийнятий не був, то подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи вперше відповідно до Закону очікуватиметься у 2021 році після прийняття зазначеного нормативно-правового акта. Оскільки йдеться про щорічне підтвердження, то, зважаючи на цей принцип, наступне підтвердження планується вже у 2022 році.

При цьому Закон встановив, протягом якого строку має бути підтвердження, – 14 календарних днів з дати державної реєстрації. Тому кожна юрособа у 2022 році протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації створення такої юрособи повинна підтвердити відомості про кінцевого бенефіціарного власника.

Наприклад, якщо юрособа зареєстрована 10 лютого, то обов’язок щодо подання документів відповідно до ст. 171 Закону в неї виникає з 10 лютого 2022 року.

Подання документів відповідно до зазначеної статті здійснюється незалежно від того, чи відбувалися протягом року будь-які зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника, зазначено у згаданому листі.

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції» від 18.01.2021 р. № 216/ІПК/99-00-21-02-02-06 порушила питання звільнення від відповідальності за несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції за 2019 рік.

Чимало підприємств відчули карантинні обмеження, зокрема не мали змоги вчасно отримати необхідну інформацію від контрагента, яка необхідна для складання звіту про контрольовані операції.

Фахівці податкового відомства зазначили, що за порушення податкового законодавства, учинені протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), у якому завершується дія карантину, штрафні санкції передбачено лише в частині обмеженого переліку порушень, які викладено в п. 521 підрозд. 10 р. XX «Перехідні положення» ПКУ. У цьому переліку про контрольовані операції не йдеться.

І хоча обов’язок подання звіту про контрольовані операції не скасовано, а перенесення термінів не передбачено, штрафні санкції, встановлені п. 120.3 ПКУ за порушення строків подання, не застосовують за умови, якщо строк подання його припадає на час дії карантину.

Державна служба статистики України запровадила нову форму звітності «Звіт про заборгованість з оплати праці» (№ 3-борг (місячна).

Подавати цей звіт повинні юридичні особи територіальному органу Держстату не пізніше сьомого числа місяця, наступного за звітним. Вперше ця звітність подається за січень 2021 року. Оскільки 7 лютого – вихідний день, подати звіт за січень 2021 року можна 8 лютого.

Подати звітність за формою № 3-борг можна як в паперовій, так і в електронній формі.

Показники форми № 3-борг включають дані про суми невиплачених нарахувань з оплати праці, кількість працівників, яким заборгували ці виплати, суми невиплаченої допомоги з тимчасової втрати працездатності.

Не є заборгованістю з виплати заробітної плати невиплачені до кінця місяця суми за розрахунками з оплати праці та суми невиплаченої допомоги з тимчасової втрати працездатності, якщо строк здійснення таких розрахунків на підприємстві встановлено у тому самому місяці, за який проведено нарахування.

Невиплачена сума нарахованої заробітної плати працівникам упродовж наступного місяця після встановленої на підприємстві дати її виплати є заборгованістю з виплати заробітної плати, інформація щодо якої відображається у відповідних рядках звіту.

Наприклад, якщо звіт за формою № 3-борг складено на 01 травня, то показники форми містять інформацію про суму повністю або частково не виплачених нарахувань з оплати праці за січень – березень звітного року та попередні періоди (звітного та попередніх років).

У разі відсутності на підприємстві заборгованості з виплати заробітної плати та виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у розділі 1 рядок 2000 містить позначку «V», а всі інші рядки форми не містять даних.

Національний банк України вніс зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджені постановою Правління Нацбанку від 26 січня 2021 року № 8.

Цими змінами Національний банк розширив коло позичальників, оцінку кредитного ризику яких можна буде оцінювати за спрощеною процедурою, тобто базуючись на стані обслуговування ними боргу. За спрощеною процедурою будуть оцінюватися кредити, у тому числі іпотечні, які не перевищують 0,1% основного капіталу банку.

Для іпотечних кредитів Національний банк України дозволив враховувати доходи членів родини боржника – фізичної особи під час оцінки його фінансового стану. Також банкам надано право не здійснювати огляд стану житлової іпотеки фізичної особи за наявності договору обов’язкового страхування такої іпотеки.

Банкам надано право визначати клас боржника, який належить до групи юридичних осіб під спільним контролем, з урахуванням класу групи, визначеного на підставі кредитного рейтингу її материнської компанії/контролера за міжнародною шкалою.

Національний банк України знизив значення нижньої межі діапазону PD (ймовірність дефолту) під час розрахунку розміру кредитного ризику за кредитами боржників – юридичних осіб на груповій основі – до рівня 0,005, що є аналогічним нижній межі діапазону, встановленого для оцінки на індивідуальній основі.

«Ми даємо змогу оцінювати невеликі кредити, які не створюють значних ризиків, за спрощеною процедурою, навіть, якщо банк лише починає кредитувати певний сегмент та не накопичив великий портфель. Зокрема під це підпадатимуть кредити малих та середніх підприємств та іпотечні кредити. Ухвалені зміни сприятимуть розвитку цих пріоритетних у 2021 році напрямів кредитування», − зазначив заступник Голови Національного банку Юрій Гелетій.

Нові вимоги щодо спрощеної оцінки активів та вдосконалення вимог до групової оцінки почнуть діяти 01 березня 2021 року.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра