Огляд законодавства

26 – 30 серпня 2019 року. Уряд затвердив правила страхування ризиків та надання гарантій для українських експортерів

Кабінет Міністрів України схвалив розроблену Мінекономрозвитку постанову, якою затвердив правила страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій Експортно-кредитного агентства.

Виконання рішення Уряду є продовженням комплексу заходів на підтримку експортерів української продукції (товарів, робіт, послуг) через інструменти страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту.

Детальні правила та положення про страхові тарифи, склад страхових резервів, правила їх формування та використання, стратегію та політику управління ризиками, процедури управління ними, а також перелік ризиків, їх граничні розміри, а також склад та форми звітності про діяльність Експортно-кредитного агентства будуть затверджуватися Наглядовою радою Агентства.

Нагадаємо, Експортно-кредитне агентство є невід’ємною складовою системи підтримки розвитку експорту в Україні шляхом забезпечення фінансової підтримки українських підприємств відповідно до Експортної стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі на період 2017–2021 років.

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» від 16.07.2019 р. № 307 внесло зміни до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», затвердженого наказом Мінфіну від 10.03.2016 р. № 344 (далі – Порядок № 344).

Розділ IV Порядку № 344 тепер має назву «Продовження/переривання строку проведення перевірки дотримання принципу «витягнутої руки». Його доповнили новим пунктом. Визначили, що строк перевірки платника податків щодо дотримання принципу «витягнутої руки» можна переривати до завершення судових процедур, у яких суд розглядає позови платника податків з питань призначення, проведення або предмета такої перевірки.

Переривання перевірки оформлюють наказом. Його копію не пізніше ніж наступного робочого дня вручають платникові податків або уповноваженому представнику під підпис чи надсилають поштою.

У Порядку № 344 з’явився новий розділ «V. Проведення зустрічі з платником податків для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Тепер, щоб обговорити методологію визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», за якою перевірятимуть платника, орган контролю має право проводити зустрічі з платником (уповноваженими ним особами).

Для організації такої зустрічі платникові або його уповноваженому представнику надсилають письмове запрошення. У ньому зазначають підстави запрошення, дату, час і місце проведення зустрічі. За результатами зустрічі складають протокол.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної» від 23.08.2019 р. № 3962/6/99-99-15-03-02-15/ІПК роз’яснила, чи можна формувати податковий кредит з податку на додану вартість (далі – ПДВ) за податковою накладною (далі – ПН), у якій помилково проставили позначку «Х» у полі «Зведена податкова накладна», та як виправити таку помилку.

Позначка «Х» у верхній лівій табличній частині ПН у полі «Зведена податкова накладна» не є обов’язковим реквізитом ПН. Така позначка свідчить про окремий характер операцій, за результатами здійснення яких складають відповідну ПН та визначають податкові зобов’язання з ПДВ.

Отже, ПН з такою позначкою не може бути підставою для визнання податкового кредиту з ПДВ.

Для виправлення зазначеної помилки необхідно:

  • по-перше, скласти анулюючий розрахунок коригування до відповідної ПН, у якому в полі «До зведеної податкової накладної» поставити позначку «Х»;
  • по-друге, скласти і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) правильну ПН, яка буде підставою для формування податкового кредиту покупцем (отримувачем) товарів/послуг.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо складання розрахунку коригування до податкової накладної після спливу 1095 календарних днів з дати складання такої податкової накладної» від 09.08.2019 р. № 3720/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомила, що не можна складати розрахунок коригування до ПН і реєструвати його в ЄРПН, якщо після спливу 1095 к. д. з дати виникнення податкових зобов’язань і складання ПН на аванс продавець повертає частину авансу. Також продавець не має підстав зменшити податкові зобов’язання.

Покупець, якому постачальник повертає частину авансового платежу, зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ на суму зменшення компенсації вартості товару (частини авансового платежу, що повернув постачальник). Для цього він застосовує механізм, визначений п. 198.5 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). А саме, складає відповідну ПН і реєструє її в ЄРПН.

Державна фіскальна служба України через Офіс великих платників податків відповіла на запитання, чи потрібно реєструватися платниками акцизного податку підприємствам, які виробляють спиртовмісні ліки.

Відповідно до пп. 14.1.6 ПКУ акцизний склад, – зокрема, це спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі – приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів.

Розпорядником акцизного складу є суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку (пп. 14.1.224 ПКУ).

Перелік осіб, які належать до платників акцизного податку, визначено п. 212.1 ПКУ. Платником акцизного податку є особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 грн за 1 л 100-відсоткового спирту, у разі порушення таких умов.

Отримання (придбання) спирту етилового виробниками лікарських засобів здійснюється з метою його використання як сировини для виробництва лікарських засобів, зокрема, відповідно до пп. «б» пп. 229.1.1 ПКУ.

Постановою Кабміну «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» від 05.01.2011 р. № 19 затверджено щорічні квоти на відвантаження виробникам лікарських засобів спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 грн за 1 л 100-відсоткового спирту етилового.

Відповідно до вимог п. 229.1.4 ПКУ на підприємствах, де використовують спирт за нульовою ставкою, встановлені податкові пости, порядок роботи яких затверджено наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 9.

Отже, ПКУ не передбачено зобов’язання щодо реєстрації платниками акцизного податку підприємств, які здійснюють виробництво лікарських засобів з використанням спирту етилового, крім випадків порушення суб’єктом господарювання виконання умов цільового використання спирту етилового, та утворення на території виробника лікарських засобів акцизного складу.

Міністерство соціальної політики України в листі «Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки при переведенні працівника на інше підприємство» від 26.06.2019 р. № 749/0/204-19 повідомило таке. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки провадиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабміну від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок № 100), враховуючи виплати за 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки.

Якщо працівник відпрацював менше 12 календарних місяців, то обчислення середньої заробітної плати провадиться на основі виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, у якому надається відпустка.

У випадку, якщо у працівника відсутній розрахунковий період (з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, у якому надається відпустка), розрахунки проводяться з урахуванням ч. 3 п. 4 Порядку № 100, а саме з огляду на встановлений йому в трудовому договорі посадовий оклад.

Нарахування виплат для оплати часу відпусток провадиться відповідно до п. 7 Порядку шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (ст. 73 Кодексу законів про працю України). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Тобто у випадку, коли працівник перейшов на інше підприємство, і на це підприємство перераховано компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки обчислюється відповідно до зазначених вище норм Порядку № 100, але в разі виплати середньої заробітної плати за час щорічної відпустки враховується сума перерахованої на нове підприємство компенсації за невикористані дні щорічної відпустки.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра