Огляд законодавства

27 – 31 січня 2020 року. Відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки посилюється

Кабінет Міністрів України схвалив зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.

Відповідно до законопроєкту змінами передбачено, що мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 грн, а максимальний – 8 500 грн.

Також значно підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, «швидкої» або аварійних служб. Він становитиме від 3 400 до 10 200 грн.

Ба більше, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

Такі зміни запрацюють після ухвалення законопроєкту Парламентом.

До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб – від 34 до 170 грн.

Крім того, Уряд наразі опрацьовує питання про законодавче врегулювання обов’язковості виділення коштів у державному та місцевих бюджетах на цільові заходи протипожежної безпеки, спрямовані на те, щоб знизити ризик пожеж у громадських та адміністративних будівлях закладів освіти, охорони здоров’я та інших.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік» відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Бюджетом визначено, що доходи Фонду у 2020 році (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 29 227,6 млн грн, видатки сягнуть 29 195,6 млн грн. Залишок коштів на кінець 2020 року передбачається в сумі 32,0 млн гривень.

Нагадаємо, на виконання ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» правління Фонду 26 грудня 2019 року схвалило проєкт річного бюджету Фонду на 2020 рік на бездефіцитній основі та подало в установленому порядку Міністерству соціальної політики України для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України.

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо проведення уцінки товарів, які знаходяться на непідконтрольній Україні території» від 17.01.2020 р. № 167/6/99-00-07-02-02-06/ІПК повідомила, що операція з уцінки товарів не призводить до наслідків з оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ), оскільки під час її здійснення не відбувається постачання товарів.

Податкові зобов’язання з ПДВ у разі здійснення операції з постачання таких уцінених товарів нараховуються на дату тієї події, визначеної п. 187.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), що відбулася раніше («перша подія»), враховуючи базу оподаткування ПДВ, встановлену п. 188.1 ПКУ, яка не повинна бути нижче ціни придбання товару (для раніше придбаних товарів) або звичайних цін (для самостійно виготовлених товарів).

Якщо в разі постачання таких уцінених товарів договірна ціна менша від бази оподаткування, визначеної за п. 188.1 ПКУ, то за операцією з їх постачання платник податку складає дві податкові накладні: одну – на суму, розраховану на основі фактичної ціни постачання (така податкова накладна надається отримувачу товарів/послуг), другу – на суму, розраховану на основі перевищення ціни придбання/звичайної ціни над фактичною ціною (така податкова накладна залишається в постачальника товарів/послуг).

Податкова накладна на суму перевищення може бути складена як на дату першої події, визначеної п. 187.1 ПКУ, а також відповідно до п. 201.4 ПКУ не пізніше останнього числа місяця, у якому відбулося таке постачання, може бути складена зведена податкова накладна.

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо нарахування та сплати єдиного внеску із винагороди іноземному громадянину» від 10.01.2020 р. № 60/6/99-00-04-07-03-06/ІПК повідомила: якщо фізична особа – іноземний громадянин працює на умовах цивільно-правового договору в організації в Україні, то такий іноземець є застрахованою особою, а сума виплаченої йому винагороди є базою нарахування єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ).

Таке роз’яснення, надане фахівцями Державної податкової служби, підкріплене, зокрема, посиланням на ст. 3 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР.

Право на забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні. Звісно, якщо інше не передбачено законодавством України, а також міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою.

Водночас контролери зауважили, що кожний конкретний випадок виникнення відносин щодо нарахування та сплати ЄСВ слід розглядати з урахуванням документів і матеріалів, що стосуються окремої справи.

Міністерство фінансів України наказом «Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167» від 20.11.2019 р. № 488 внесло зміни до форми декларації з ПДВ та Порядку її заповнення.

Основна суть новацій – безпосередньо в ПДВ-декларацію (а саме в її додаток Д6) «вмонтували» таблицю, де буде наводитися інформація про суми ПДВ, не сплачені до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (аналог Звіту про суми податкових пільг).

Подавати ПДВ-звітність за оновленою формою потрібно починаючи зі звітності за січень 2020 року.

У пункті 1 оновленого Порядку заповнення ПДВ-звітності вказано, що ПДВ-звітність подається в терміни, установлені ст. 203 ПКУ (а в ній ідеться тільки про звітний період – місяць), тобто протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця.

Нагадаємо, що квартальний період з ПДВ має бути скасовано (залишається тільки місячний). Але, з огляду на те, що поява нового закону затягується (раніше лютого точно не відбудеться), дуже висока ймовірність, що в I кварталі 2020 року квартальний період ще збережеться.

Міністерство соціальної політики України в листі «Щодо строків виплати зарплати та допомоги від ФСС» від 19.11.2019 р. № 1680/0/206-19 нагадало, що конкретні терміни виплати зарплати встановлюють підприємства, організації самостійно в колдоговорі або іншому нормативному акті роботодавця. Представники відомства звернули увагу на кілька нюансів.

По-перше, коли день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, то зарплату виплачують напередодні (ч. 2 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР).

При цьому наступна виплата зарплати має проводитись у дні, визначені колдоговором або іншим нормативним актом підприємства, незалежно від перебування у відпустці головного бухгалтера чи від того, що у зв’язку з виробничою потребою одного разу здійснено виплату раніше.

По-друге, допомогу з тимчасової непрацездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами працівникам виплачують у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати (п. 1 ч. 2 ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV).

Тому після надходження фінансування від Фонду соцстраху роботодавець виплачує матеріальне забезпечення у найближчий строк виплати зарплати (за першу або за другу половину місяця).

Державна служба України з питань праці роз’яснила питання тривалості щорічної відпустки для різних категорій працівників.

Так, відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам не менш як на 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Працівники інших категорій можуть мати більш тривалі відпустки.

Відпустка 24 + 4 календарних дні надається промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин (24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на два календарних дні, але не більше 28 календарних днів).

Така ж тривалість відпустки у працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів та невоєнізованих працівників гірничорятувальних частин.

Відпустку 26 календарних днів мають особи з інвалідністю III групи.

Відпустка 28 календарних днів надається:

  • працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче;
  • працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв.

Відпустка 30 календарних днів надається воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин, особам з інвалідністю I і II груп.

Відпустка 31 календарний день надається особам віком до 18 років. При цьому відповідно до ст. 75 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) тривалість їх відпустки не може бути меншою ніж 24 дні.

Відпустка 56 календарних днів надається керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам.

Інша тривалість відпустки надається сезонним, а також тимчасовим працівникам пропорційно до відпрацьованого ними часу. Перелік сезонних робіт і сезонних галузей затверджується Кабінетом Міністрів України.

Положення щодо тривалості щорічної основної відпустки не поширюються на працівників, тривалість відпустки яким установлюється іншими актами законодавства, проте тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену ч. 1, 7 і 8 цієї статті.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра