Огляд законодавства

29 жовтня – 02 листопада 2018 року. Мінфін оновив форму податкової накладної та порядок її заповнення

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Про особливості оподаткування ПДВ операцій з давальницькою сировиною» від 26.10.2018 р. № 4603/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомила, що послуги з переробки давальницької сировини, ввезеної на митну територію України для переробки, оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою. Право на застосування нульової ставки ПДВ має лише виконавець (резидент) таких послуг, який вивозить готову продукцію за межі митної території України.

Якщо субвиконавець (резидент) надає виконавцю (резиденту) послуги з переробки давальницької сировини, він нараховує ПДВ на загальних підставах за ставкою 20%.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо складання акцизних накладних при відвантаженні пального з метою власного споживання» від 26.10.2018 р. № 4597/6/99-99-15-03-03-15/ІПК роз'яснила таку ситуацію.

У підприємства станом на 01.10.2018 р. є невикористані залишки мазуту, які воно планує продати. За результатами проведеної незалежної експертної оцінки цей мазут класифікували за кодом УКТ ЗЕД 2710 19 68 10. Товар (продукція) «Паливо пічне побутове» за кодом 2710 19 68 10 є пальним і належить до підакцизних товарів.

При цьому в Україні діють:

 • ДСТУ 4058-2001 «Паливо нафтове. Мазут» – встановлює призначення паливних мазутів, марки мазутів, технічні вимоги до них;
 • ДСТУ 320.00149943.010-98 «Паливо пічне побутове. Технічні умови» – встановлює призначення і технічні вимоги до палива пічного побутового.

Пічне побутове паливо й мазут відрізняються за призначенням і фізико-хімічними показниками. І якщо підприємство планує продати нафтопродукти, що належать до товарної підкатегорії 2710 19 68 10 УКТ ЗЕД і за описом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД є паливом пічним побутовим, що підтверджено відповідними сертифікатами аналізу, воно зобов’язане зареєструватись платником акцизного податку.

Якщо підприємство зареєструється платником акцизного податку з реалізації пального, то на всі обсяги реалізованого (витраченого) пального, у т. ч. використаного для власних виробничих потреб, воно має складати акцизні накладні.

Акцизну накладну з типом причини «3» (пальне відвантажено з метою власного споживання) складають на обсяги пального, переданого в межах одного підприємства для власного споживання. Наприклад, щоб заправляти свою техніку через власні заправні колонки, за відсутності розрахункових операцій.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Про податок на додану вартість» від 25.10.2018 р. № 4578/6/99-99-15-03-02-15/ІПК роз’яснила, що об’єкт незавершеного будівництва за своєю економічною сутністю належить до незавершених капітальних інвестицій, які включаються до складу необоротних активів.

База оподаткування ПДВ при продажу необоротних активів визначається за правилами, встановленими п. 188.1 ПКУ, а саме виходячи з їх договірної вартості, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни).

При цьому самостійно виготовленими вважаються об’єкти, які не придбавалися в готовому вигляді для подальшого продажу, а були отримані в процесі виробництва (будівництва, створення).

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо деяких питань ведення обліку доходів та заповнення платіжних документів фізичною особою – підприємцем платником єдиного податку» від 22.10.2018 р. № 4504/Т/99-99-13-01-02-14/ІПК повідомила, що підприємець має право вільно користуватися коштами з підприємницького банківського рахунку, якщо сплатить усі податки, збори та інші платежі, передбачені чинним законодавством. Кошти, які надійшли на підприємницький рахунок, включають до доходу підприємця – платника єдиного податку з урахуванням вимог статті 292 Податкового кодексу України.

Якщо підприємець вносить на свій підприємницький рахунок у банку готівку, яку на момент внесення вже відобразив у Книзі обліку доходів, у платіжному дорученні він зазначає призначення платежу – виручка за певний період. Зазначену виручку повторно не включають до доходу. При цьому сума внесених на поточний рахунок коштів за певний період не має перевищувати суму доходу, відображену у Книзі обліку доходів за відповідний період.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо нарахування та сплати єдиного внеску на суму допомоги по тимчасової непрацездатності» від 23.10.2018 р. № 4525/6/99-99-13-02-03-15/ІПК роз'яснила, що підтвердженням встановлення працівникові інвалідності є завірена копія довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності.

Нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених пунктами 6-8 розділу III Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449, здійснюється з дати встановлення групи інвалідності (але не раніше отримання завіреної копії довідки до акту огляду в медико-соціальної експертної комісії) і закінчується датою припинення інвалідності (абзац третій п. 6 розділу III Інструкції).

Отже, якщо працівник надає роботодавцю в місяці, коли йому встановлено інвалідність, листок непрацездатності за минулі періоди, роботодавець нараховує єдиний внесок за такі періоди в розмірі 8,41%.

Якщо ж працівник надає роботодавцю в місяці нарахування, в якому скасовано інвалідність, листок непрацездатності за минулі періоди, роботодавець нараховує єдиний внесок в розмірі 22%.

При цьому до заробітної плати (доходу) працівника з інвалідністю, який працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка 8,41%, не застосовуються вимоги про нарахування єдиного внеску виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. Однак, якщо сумарний місячний дохід з урахуванням виплат за листком непрацездатності працівника, якому скасовано інвалідність, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), і ставки єдиного внеску.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Про податок на додану вартість» від 25.10.2018 р. № 4580/6/99-99-15-03-02-15/ІПК розглянула таку робочу ситуацію. Підприємство виробляє дослідні зразки продукції та відносить відповідні суми ПДВ до податкового кредиту. Коли виробничий процес закінчується, собівартість зразків воно списує до складу операційних витрат.

При цьому суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту під час виробництва зразків, коригувати не потрібно. Коригуючі податкові зобов’язання з ПДВ не нараховують, якщо вартість таких зразків включають до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування ПДВ та пов’язані з отриманням доходів.

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо застосування РРО» від 18.10.2018 р. № 4478/6/99-99-14-05-01-15/ІПК повідомила, що в разі проведення розрахункових операцій з відстроченням платежу або в кредит необхідно відповідно до вимог чинного законодавства при відпуску товару (послуги) видати покупцеві розрахунковий документ встановленої форми, із зазначенням у ньому форми оплати «У КРЕДИТ». При цьому отримані кошти, які надходять у рахунок продажу товару у кредит, слід оприбутковувати в касі підприємства з оформленням прибуткових касових ордерів.

Водночас фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою із суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі до 50 000 гривень включно. Платежі на суму, що перевищують 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.

Чинне законодавство не передбачає обов’язковість укладання договору купівлі-продажу на товар, що реалізується, та ідентифікації кінцевого споживача у видатковій накладній.

Відповідно до положень ст. 200 ПКУ податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника).

Міністерство фінансів України наказом «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» від 17.09.2018 р. № 763 затвердило зміни до форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної.

Відтепер у податковій накладній потрібно буде зазначати податковий номер платника податку відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588.

При цьому рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється в разі:

 • постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник ПДВ;
 • здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України;
 • cкладання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України;
 • складання податкової накладної за операціями з ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку, переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих, здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;
 • складання податкової накладної на суму збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг, у разі коли на дату такого збільшення покупцю анульовано реєстрацію платника ПДВ;
 • складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій;
 • складання зведених податкових накладних покупцям – особам, не зареєстрованим платниками ПДВ.

Крім того, у табличній частині податкової накладної з’явиться графа «Сума податку на додану вартість» (графа 11 оновленої форми). Ця графа повинна буде заповнюватися у гривнях з копійками із зазначенням після коми до 6 знака включно.

Аналогічних змін зазнає й форма розрахунку коригування до податкової накладної.

Також у Порядку заповнення податкової накладної, що затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307), буде визначено, що в разі складання зведеної податкової накладної у графі «Зведена податкова накладна» замість позначки «Х» потрібно буде зазначати код ознаки:

 • 1 – у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ;
 • 2 – у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 199.1 ПКУ;
 • 3 – у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 15 Порядку № 1307;
 • 4 – у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 19 Порядку № 1307.

Крім того, оновлення Порядку № 1307 передбачено й у частині складання розрахунків коригування. Уведено алгоритм, який запропонувала ДФСУ.

У межах цих змін тепер обов’язком ДФСУ є визначення умовних кодів причин коригування та їх оприлюднення на власному офіційному веб-сайті.

Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, крім абз. 2 п. 6 та п. 8 Змін до Порядку заповнення податкової накладної, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01.01.2020 р.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра