Огляд законодавства

30 серпня – 03 вересня 2021 року. Повний перехід на е-лікарняні відтермінують

Кабінет Міністрів України 01 вересня 2021 року схвалив розроблений Держстатом проєкт Закону України «Про офіційну статистику». Документ створює умови для провадження діяльності органів національної системи державної статистики згідно із загальноприйнятими принципами світової та європейської статистичної практики, зокрема принципом професійної незалежності.

Закон визначає організаційні засади та функціонування національної статистичної системи, права і функції органів державної статистики, регулює правові відносини в галузі офіційної статистики з метою отримання неупередженої та об'єктивної офіційної державної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної, екологічної та іншої ситуації в Україні та її регіонах і забезпечення нею держави та суспільства.

Серед важливих положень законопроєкту варто відзначити такі:

 • зменшення звітного навантаження на респондентів через розширення доступу органів державної статистики до даних інших державних органів;
 • посилення гарантій органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації;
 • забезпечення доступу до мікроданих у дослідницьких цілях.

Закон розроблено з урахуванням міжнародних зобов'язань України й ґрунтується на Фундаментальних принципах ООН щодо офіційної статистики, з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики, зокрема Кодексу норм європейської статистики з метою гармонізації державної статистики з нормами та стандартами ЄС.

Міністерство економіки України оприлюднило розроблені проєкти Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року та плану заходів щодо її реалізації, а також відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України. Документи розміщені на офіційному сайті для проведення громадського обговорення.

Нагадаємо, що за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської Україна у 2020 році приєдналася до двох провідних міжнародних ініціатив, статутною метою яких є скорочення гендерного розриву в оплаті праці – «Партнерства Біарріц» з утвердження гендерної рівності та Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (Equal Pay International Coalition, EPIC).

Зокрема, для досягнення головної мети – рівної оплати праці жінок і чоловіків за працю рівної цінності – Мінекономіки пропонує реалізацію наступних заходів у співпраці з соціальними партнерами (об’єднаннями профспілок та роботодавців), профільними міжнародними, громадськими та науковими організаціями:

 • вдосконалення законів з питань прозорості інформації щодо оплати праці (публікація звітів про гендерне співвідношення зарплат);
 • розроблення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо рівного винагородження за працю рівної цінності», а також методики гендерно-нейтральної оцінки робіт на основі відповідних рекомендацій Міжнародної організації праці;
 • інтеграція у вітчизняне законодавство Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку 2013 року щодо гендерної рівності в освіті, зайнятості та підприємництві, а також 2015 року - щодо гендерної рівності у громадському житті;
 • систематичні консультації з роботодавцями та профспілками щодо забезпечення рівного винагородження жінок і чоловіків за працю рівної цінності;
 • розроблення і впровадження методики оцінювання та публікація рейтингу компаній, які забезпечують рівну оплату праці жінок і чоловіків за працю рівної цінності;
 • регулярне навчання інспекторів праці, керівників підприємств/кадрових підрозділів з використання гендерно-нейтральної оцінки праці;
 • популяризація серед дівчат та жінок освіти та професій зі STEM-спеціальностей (science, technology, engineering, mathematics), у яких спостерігається найвищий рівень заробітних плат;
 • запуск інтернет-сайтів щодо висвітлення проблем гендерної рівності, окремих питань рівної оплати праці жінок і чоловіків, а також інструментів її забезпечення (зокрема згаданої вище гендерно-нейтральної оцінки робіт) з використанням хмарних технологій тощо.

Міністерство охорони здоров’я наказом № 1836 від 28.08.2021 року перенесло дату повного переходу на електронні лікарняні.

Наказом обов'язок для всіх закладів охорони здоров'я формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров'я перенесено із 01 вересня на 01 жовтня 2021 року. Таким, чином, до 01 жовтня медичні заклади мають право видавати листки непрацездатності в паперовій формі.

Пов'язане це з неготовністю третини медичних закладів України до переходу на електронні лікарняні.

Крім того, наказом визначено, що до 01 жовтня 2021 року листок непрацездатності вважається виданим через п’ять днів після дати закриття листка непрацездатності.

Міністерство економіки України розробило проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця».

Законопроєктом передбачається запровадити посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати, зокрема шляхом виплати працівнику компенсації у розмірі середньомісячної заробітної плати за три місяці, що передують місяцю, у якому порушено справу про банкрутство роботодавця чи припиненню трудового договору у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.

Проєктом передбачається виплата працівнику компенсації у разі неплатоспроможності роботодавця лише для нових боргів, заявлених в господарському процесі та після подання заяви доДержпраці.

Максимальна сума компенсації не може перевищувати розміру трьох середніх заробітних плат працівника за 12 місяців, що передують місяцю, у якому порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. При цьому максимальний розмір компенсації також не може перевищувати 12 мінімальних заробітних плат станом на 01 січня відповідного року. Держпраці надаватиметься право висунення регресних вимог до боржників щодо відшкодування коштів, спрямованих на компенсацію заробітної плати, інших виплат у випадку неплатоспроможності боржника та задоволення їх в першочерговому порядку, що в майбутньому дозволить частково повернути затрачені кошти.

Прийняття законопроєкту сприятиме забезпеченню конституційних гарантій права працівників на отримання належних їм коштів з оплати праці та відповідатиме частині ІІІ Конвенції Міжнародної організації праці № 173 «Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця».

Реалізація законопроєкту потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

Нормами проєкту закону передбачається, зокрема, виділення на перших етапах формування системи забезпечення гарантій сум для формування відповідної гарантійної установи. Джерелом формування такого фонду пропонується визначити частину єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ). Цей розмір визначатиметься Урядом в рамках рішення щодо розподілу ЄСВ за напрямками.

Слід зауважити, що іншим додатковим джерелом надходжень для виконання зобов’язань по погашенню боргів пропонується визначити штрафні санкції по статті 265 Кодексу законів про працю.

Міністерство економіки України розробило проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності». Прийняття проєкту Закону сприятиме досягненню європейського рівня захисту прав інтелектуальної власності та покращенню інвестиційного клімату України. Запрошуємо до обговорення проєкту Закону.

Наразі на виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію законодавство України в сфері інтелектуальної (промислової) власності уже приведено у відповідність до стандартів правової охорони, передбачених цією Угодою. Наступним кроком імплементації Угоди є впровадження ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності.

Проєкт Закону передбачає імплементацію до законодавства України таких положень Угоди про асоціацію:

 • статті 235 «Право на інформацію» (щодо можливості витребування судом інформації про походження і мережі розповсюдження товарів чи послуг, що порушують право інтелектуальної власності);
 • статті 236 «Попередні та попереджувальні заходи» (щодо застосування попередніх судових заборон щодо посередників, чиї послуги використовуються відповідачем при порушенні права інтелектуальної власності);
 • статті 238 «Судові заборони» (щодо судових заборон проти посередників, чиї послуги використовуються відповідачем при порушенні права інтелектуальної власності);
 • статті 239 «Альтернативні заходи» (щодо можливості застосування разового грошового стягнення замість способів захисту);
 • статті 240 «Збитки» (щодо принципів відшкодування правовласнику заподіяної шкоди шляхом відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником, або виплати компенсації);
 • статті 242 «Публікація судових рішень» (щодо можливості доведення до загального відома інформації щодо порушення прав інтелектуальної власності та змісту судового рішення);
 • відповідних положень Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист прав інтелектуальної власності.

Для досягнення поставленої мети проєктом Закону передбачено внесення змін до Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів».

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра