Консалтинг

Чому важливо керувати змінами в компанії

У зв’язку з динамічними змінами і стрімкою появою нових технологій компанії змушені трансформувати власні стратегії, системи і структури управління, щоб йти в ногу з часом та зберігати ринкові позиції. Однак не завжди разові ініціативи допомагають бізнесу поліпшити ситуацію, що склалася. Тому потрібно вчитися керувати змінами, аби якомога ефективніше адаптувати всі процеси до нових викликів ринку.

Чому змінами необхідно керувати

Компанії незалежно від форми власності та галузевої належності, змушені постійно реагувати на зовнішні й внутрішні виклики та загрози, адже сучасний бізнес функціонує у надзвичайно динамічному середовищі, часто з високим рівнем невизначеності. Це значною мірою зумовлено глобалізацією, розмиванням кордонів між країнами та конкуренцією, що постійно зростає. Окрім того, змінюються потреби клієнтів, кваліфікація працівників. Проте основна складність у тому, що компанія не встигає або не в змозі перебудовуватися під різні типи викликів і програє конкурентам у швидкості впровадження змін, а отже – у боротьбі за клієнта і першість на ринку.

Відповідно, зміни потрібні, щоб не загубитися в «морі» бізнесу, швидко й ефективно реагувати на виклики зовнішнього середовища через безперервне вдосконалення внутрішніх, технологічних, управлінських процесів і структури управління. Саме вміння компаній своєчасно здійснювати зміни, пов’язані з мінливим середовищем функціонування або, що ще більш важливо, здатність змінювати саме середовище функціонування «під себе» є найважливішою властивістю сучасної компанії, яка забезпечує конкурентоспроможність і її здатність бути успішною в середньо- і довгостроковій перспективі.

Керування змінами – це процес освоєння і впровадження нової ідеї, типу поведінки або будь-яка видозміна певного елемента системи управління компанією. Це може стосуватися як основних, так і допоміжних бізнес-процесів. Прикладами змін можуть бути: поліпшення надання послуг клієнтам, створення нового продукту чи послуги, перебудова організаційно-функціональної структури бізнесу під зміни технологій, удосконалення корпоративної культури тощо.

Типи організаційних змін

Усі зміни в компаніях можна звести до двох типів: операційні зміни, пов’язані з поліпшенням бізнес-процесів, і стратегічні зміни, спрямовані на кардинальне оновлення організації, переорієнтацію її місії, цілей і завдань.

На практиці існують планові та стихійні зміни. Стихійні зміни – це реактивна реакція на несприятливий вплив випадкових чинників. Такі зміни не є системними, здійснюються зазвичай локально і, відповідно, не змінюють суміжні процеси, а отже, у підсумку призводять до додаткових втрат.

Планові зміни – це проактивне реагування на проблему, тобто продумані, зважені кроки щодо поліпшення. Іншими словами – це система дій, для реалізації яких слід провести певні дослідження, ідентифікувати і локалізувати проблему, виявити можливості та загрози, зрозуміти сильні та слабкі сторони компанії.

Принципи керування змінами

Керування змінами – трудомістка і тривала робота. Помилки під час їх запровадження можуть дорого коштувати як компанії, так і її співробітникам. Тому, запроваджуючи зміни у свідомості персоналу, варто бути впевненим, що вони призведуть до бажаних результатів – підвищення якості роботи і поліпшення результатів діяльності. Таку впевненість може дати дотримання основних принципів керування змінами.

  • Чітке визначення цілей змін

Для керування змінами слід розуміти, з якою метою їх потрібно досягти. Цілі змін на особистісному рівні повинні узгоджуватися з цілями організаційних змін. В іншому разі існує ризик, що організаційні зміни не дістануть необхідну підтримку на особистісному рівні.

  • Розуміння стану справ

Керування змінами на особистісному рівні пов’язане з організаційними змінами. Щоб проводити зміни в роботі, варто знати, як поставлені завдання виконуються на цей час, які чинники змушують персонал виконувати їх саме в такий спосіб.

  • Планування змін

Без плану ефективне керування змінами неможливе. Планування змін дає змогу визначити вплив особистісних змін на організаційні, виявити переваги змін, можливі труднощі й альтернативи для реалізації задуманих організаційних новацій.

  • Інформування персоналу

Керування змінами не може відбуватися, якщо персонал ізольований від інформації. Під час упровадження змін люди намагаються отримати якомога більше відомостей про те, які зміни проводяться і який результат очікується. Незнання цілей змін підвищує рівень тривожності персоналу. Тому потрібно регулярно інформувати працівників про проведені зміни й очікувані результати.

Першою та обов’язковою умовою того, щоб працівники були зацікавлені в реалізації пропонованих змін, має бути їх залучення до вивчення наявних проблем діяльності. Доти, доки члени команди не зрозуміють, заради чого впроваджуються нові правила або процедури, вони вважатимуть це все марною тратою часу.

Колектив слід обов’язково поінформувати про заплановані зміни в розподілі відповідальності. Має бути забезпечено ефективне спілкування підлеглих із керівниками. Керівники повинні надавати підлеглим інформацію про їхні завдання в тих обсягах, які необхідні для виконання завдань за новими схемами роботи.

Якщо керівники не підтримують і не стимулюють нові методи роботи, люди схильні повертатися до попередніх. Тому слід заохочувати будь-які, навіть найнезначніші досягнення співробітників. Заохочення повинні бути не тільки матеріального, а й морального характеру.

Після того як процедури і схеми роботи починають діяти, працівники не потребують наказів і настанов. Вони вже досить добре навчені нових методів роботи. Єдине, що їм потрібно, – це підтримка з боку керівництва і залучення до процесу прийняття рішень.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра