Новини «Де Візу»

«Де Візу» пропонує аудит для публічних акціонерних товариств

Як відомо, з січня минулого року публічні акціонерні товариства готують фінансову (консолідовану) звітність за Міжнародними стандартами

Така звітність згідно із Законами України «Про акціонерні товариства», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  і «Про цінні папери та фондовий ринок»  підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором, офіційному оприлюдненню та подачі разом з аудиторським висновком до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За її неподання Кодексом про адміністративні правопорушення та Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність – сума штрафу може досягати 85 000 гривень.

«Де Візу» пропонує аудит  фінансової звітності за 2013 рік, складеної за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності,  яка підлягає офіційному оприлюдненню згідно з вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Аудит включає комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності, повноти та своєчасності відображення господарських операцій в первинних документах, зведених регістрах обліку, звітності підприємства, достовірності бухгалтерського і податкового обліку.

За результатами проведення аудиту надається аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю, якості, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також спеціальних вимог регулятора

Якщо потрібно, «Де Візу» допоможе трансформувати звітність відповідно до вимог Міжнародних стандартів. Процес трансформації – достатньо складний. По суті це перетворення показників бухгалтерського обліку за національними стандартами в інформацію, зручну для складання звітності за МСФЗ.  Результат трансформації залежить від кваліфікації та професійних суджень виконавців.

Досвідчені спеціалісти «Де Візу» також надають консультації щодо практики застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, супроводжують процес підготовки звітності за МСФЗ та розроблення необхідних внутрішніх регламентуючих документів, зокрема, облікової політики за МСФЗ.

«Замовляючи аудит, радимо перевірити, чи внесено аудиторську фірму до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстр знаходиться на сайті НКЦПФР. Кілька потрачених хвилин на це дозволить остаточно впевнитися у професіоналізмі обраної фірми», − говорить Президент групи компаній «Де Візу» Олександр Бойко.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра