Огляд законодавства

Огляд законодавства за листопад 2014 року

Податки

Податок на додану вартість

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 23.09.14 р. № 966 затвердило  нову декларацію з ПДВ.

Від попередньої нова декларація кардинально не відрізняється, але містить  певні нюанси. Зокрема, декларація збагатилася рядками для відображення операцій, які оподатковують 7% ПДВ. Водночас позбулася й окремих рядків.

Також Мінфін наказом «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 22.09.14 р. № 957 представив оновлену форму податкової накладної.  Табличну частину  накладної доповнили колонкою, передбаченою для 7%-вої ставки. Місце для такої ставки, відповідно, відвели й у розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної. В іншому форма накладної суттєвих змін не зазнала.

Що стосується порядку заповнення податкової накладної, то тут змін уже більше. По-перше, вони, звісно, стосуються заповнення накладної при застосування ставки 7%. По-друге, тепер при здійсненні постачання на експорт необхідно вказувати умовний ІПН із номером '300000000000' (нагадаємо, зараз указують ІПН '400000000000').

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення» від 22.09.14 р. № 958 презентував оновлену версію Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

У цілому новоспечений документ практично не відрізняється від попереднього. Основні зміни такі. У шапці Реєстру зникло поле «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість». У перший та другий розділи Реєстру додано дві графи, щоб відобразити постачання товарів, які оподатковуються за ставкою 7%.

У розділі I Реєстру «Видані податкові накладні» в окремих графах потрібно вказувати товари/послуги, які не є об'єктом обкладення ПДВ чи звільнені від нього.

У розділі II Реєстру «Отримані податкові накладні» введено нову графу «Частка, що використовується в оподатковуваних операціях». Крім того, в окремих колонках виділені операції з придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню за ставками 20%, 7%, 0% та будуть використовуватися в оподатковуваних операціях.

Платники податку, які застосовують касовий метод, заносять до Реєстру податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної у звітному періоді, на який припадає фактична дата компенсації. Крім того, при використанні касового методу до позначення виду документа додається літера «К».

Бухгалтерську довідку, складену для коригування податкового кредиту, що виникає при здійсненні контрольованих операцій, у Реєстрі зазначають як вид документа «БО», до якого додають позначення у вигляді літер «КО». Наприклад, БОПНЕКО у разі віднесення до податкового кредиту сум ПДВ на підставі електронної податкової накладної.

Верховна Рада України  Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності» від 07.10.14 р. № 1690-VII внесла зміни до Податкового кодексу України щодо порядку оподаткування інвестиційної діяльності.

Так, у багатосторонній угоді про розподіл продукції можна передбачати можливість реєстрації платником ПДВ не лише оператора, але й інвесторів. Тоді вони повинні подати реєстраційні заяви в одному звітному (податковому) періоді до 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому інвесторами було прийнято рішення про реєстрацію.

Уточнено термін «інвестор (оператор)». Термін «інвестор» правомірний  при виконанні угоди про розподіл продукції за участю одного інвестора, а «інвестор та/або оператор» − при виконанні багатосторонньої угоди про розподіл продукції за участю кількох інвесторів залежно від умов такої багатосторонньої угоди.

Державна фіскальна служба України у листі «Щодо порядку виправлення помилки в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних» від 10.10.14 р. № 4828/6/99-99-19-03-02-15 роз’яснила: якщо платник самостійно виявив помилку в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі − Реєстр), яка не вплинула на правильність заповнення додатка 5 та розділів податкової декларації з ПДВ (наприклад, неправильно вказано індивідуальний податковий номер контрагента (покупця або постачальника), він може її виправити. Зробити це можна методом «сторно» у звітному періоді, в якому виявлено помилку. При цьому уточнюючий розрахунок можна не подавати.

Якщо помилка допущена не лише в Реєстрі, а і в додатку 5, платник повинен у звітному періоді, в якому виявлено помилку (з урахуванням строків давності) надіслати уточнюючий розрахунок до декларації, в додатку 5 до якої допущено помилку, за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, помилка, допущена в січні 2012 року, може бути виправлена до січня 2015 року включно.

Державна фіскальна служба України у своєму листі «Щодо відображення в податковому обліку витрат при настанні обставин непереборної сили» від 16.10.14 р. № 5218/6/99-99-19-02-02-15  повідомила: якщо в продавця виникли обставини, які перешкоджають виконанню договору постачання на умовах передоплати, він має право відкоригувати податкові зобов'язання з ПДВ, нараховані на суму авансу від покупця. Для цього достатньо виписати розрахунок коригування до податкової накладної.

Виходить, якщо на дату отримання авансу продавець збільшив податкові зобов'язання з ПДВ, але в подальшому в нього виникли обставини (у тому числі непереборної сили), які унеможливили виконання умов договору постачання, а аванс повернено,  продавець виписує розрахунок коригування до податкової накладної та зменшує нараховані раніше податкові зобов'язання з ПДВ.

Міністерство фінансів України наказом від 14.11.2014 р № 1130 'Про затвердження

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість' затвердило новий порядок реєстрації платників ПДВ.

Положення визначає порядок:

- реєстрації платників ПДВ;

- анулювання реєстрації платників ПДВ;

- ведення Реєстру платників ПДВ;

- присвоєння індивідуального податкового номера платника ПДВ;

- оприлюднення даних з Реєстру платників ПДВ;

- перереєстрації платників ПДВ;

- ведення документації при реєстрації / анулюванні реєстрації платників ПДВ;

- формування та надання виписок та довідок з Реєстру платників ПДВ.

Крім того, в Положенні визначені форми заяв про реєстрацію, документи про анулювання реєстрації платників ПДВ та ін.

Також встановлено, що:

- не підлягають обов'язковій перереєстрації платники ПДВ, внесені до Реєстру до набрання чинності наказом;

- з 1 червня 2014 вважати анульованою реєстрацію платників ПДВ, які станом на 31 травня 2014 знаходилися в Криму;

- відновлення реєстрації кримських платників ПДВ проводиться після їх евакуації на іншу територію України або після завершення тимчасової окупації через реєстрацію платником ПДВ у встановленому порядку.

Податок на прибуток

Державна фіскальна служба України у листі «Про сплату авансових внесків підприємствами-пільговиками» від 04.09.14 р. № 3699/7/99-99-19-02-01-17  повідомила, що підприємства-пільговики також повинні сплачувати авансові внески.  Так, у п. 57.1 Податкового кодексу України немає  жодного слова про можливість не сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток суб'єктами господарювання, які перебували на пільговому режимі оподаткування в минулому році.

Відтак, переконують фіскали, такі підприємства-пільговики в поточному році повинні сплачувати авансові внески з податку на прибуток на загальних підставах, а вже потім зможуть скористатися ст. 43 ПКУ й повернути «переплату», подавши відповідну заяву.

Державна фіскальна служба України у листі від 27.10.2014 р № 5685/6/99-99-19-02-02-15 'Щодо включення до доходу відсотків за активами інститутів спільного інвестування' нагадала про порядок оподаткування податком на прибуток відсотків інститутів спільного інвестування.

При визначенні об'єкта обкладення податком на прибуток не враховуються доходи у вигляді суми коштів спільного інвестування. До них, зокрема, відносяться:

  • кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування (далі − ІСІ);
  • доходи від проведення операцій з активами ІСІ;
  • доходи, нараховані за активами ІСІ;
  • кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;
  • доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю;
  • доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.

Виняток становлять доходи, отримані у вигляді відсотків за зазначеними активам.

Також у листі фіскали відзначають, що доходи у вигляді відсотків, нараховані за активами ІСІ та активами фондів операцій з нерухомістю, обкладаються податком на прибуток.

Інші податки та збори

Кабінет Міністрів України постановою від 19.11.2014 р № 627 'Деякі питання введення марок акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів' затвердив нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які будуть введені з 1 січня 2015 року.

У цьому зв'язку Державній фіскальній службі доручено:

- забезпечити виготовлення до 25 грудня 2014 марок акцизного податку нового зразка, а також їх продаж у встановленому порядку;

- припинити з 1 січня 2015 продаж марок акцизного податку, зразки яких затверджено постановою КМУ від 13.03.2013 р № 188.

Крім того, передбачено також зниження вартості акцизної марки. Так, для алкогольних напоїв вона становитиме 0,1926 грн, для тютюнових виробів − 0,091 грн.

Мобілізація та АТО

Кабінет Міністрів України  розпорядженням «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» від 30.10.14 р. № 1053-р оприлюднив перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція.

В свою чергу, з метою визначення остаточного переліку населених пунктів, де здійснювалася АТО, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство оборони за участю Служби безпеки у п'ятиденний строк з дня закінчення АТО мають надати пропозиції про внесення змін до затвердженого переліку.

Міністерство оборони України у листі «Перелік документів для надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) та працівникам ЗСУ, які брали безпосередню участь в АТО» від 24.10.14 р. роз'яснило, що документи для надання військовим статусу учасника бойових дій (далі — УБД) готують командири військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів.

У місячний строк після завершення військовими виконання завдань у зоні АТО на розгляд комісії Міністерства оборони України з питань визначення учасників бойових дій вони подають:

— довідку про безпосередню участь особи в АТО, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

— витяги з наказів по стройовій частині про вибуття (прибуття) до військової частини після виконання завдань АТО;

— копії посвідчень про відрядження;

— список військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України й брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення АТО.

Документи надають у паперовому вигляді за адресою: 03168, м. Київ, 168, Повітрофлотський пр-т, 6, Департамент кадрової політики Міністерства оборони України. Списки військовослужбовців подають в електронному вигляді Microsoft Excel (версія 97 − 2003) на автоматизовану систему управління Збройних сил України «Дніпро» Deg_dkp@dod.ua.

Усі копії документів обов'язково мають бути завірені підписом командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), установи, закладу та скріплені гербовою печаткою. 

Учасники АТО, звільнені з військової служби, подають документи через комісії обласних військкоматів та міського військкомату міста Києва. 

Кабінет Міністрів України у постанові 'Про внесення зміни до пункту 13 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65' від 30.10.14 р. № 578 визначив, що на військовослужбовців, які беруть участь в АТО, не діє обмеження щодо максимальних розмірів місячної зарплатні (18270 грн). Кабмін уточнив навіть список тих, хто має право отримувати більше, ніж 15 мінзарплат на місяць (починаючи з 01.05.14 р.).

Це стосується:

— військовослужбовців, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ;

— Держслужби спецзв'язку та захисту інформації;

— керівних працівників льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації;

— Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Державна фіскальна служба України у роз'ясненні «До відома платників єдиного внеску, які перебувають в зоні АТО» від 03.11.14 р. роз'яснила, що від сплати єдиного внеску на період проведення АТО звільняють тільки платників, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів у населених пунктах, що знаходяться в зоні здійснення АТО.

Підставою для такого звільнення є заява платника єдиного внеску. Її подають податківцям за основним місцем обліку або місцем тимчасового проживання особи в довільній формі не пізніше тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення АТО.

При цьому штрафних та фінансових санкцій за невиконання обов'язків платника єдиного внеску в період із 14 квітня 2014 року до закінчення АТО до зазначених платників єдиного внеску не застосовують.

Державна фіскальна служба України на своєму офіційному сайті повідомила, що основними умовами звільнення від оподаткування доходів волонтерів є включення їх до відповідного Реєстру та цільове використання отриманої допомоги, яка має йти на користь окремих категорій громадян:

— учасників бойових дій АТО або на користь членів сімей таких учасників, які під час участі в АТО зазнали поранення, загинули чи визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;

— учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час участі в цих акціях у період з 21.11.13 р. по 28.02.14 р., а також 02.05.14 р. в місті Одесі, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень чи визнані безвісно відсутніми;

— фізосіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) АТО, та/або вимушено залишили місце проживання у зв'язку з її проведенням в таких населених пунктах;

— фізосіб, які мешкали на території Криму та вимушено залишили місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією території України.

Тимчасово окуповані території

Державна фіскальна служба України у листі «Про митнi формальностi при перемiщеннi товарiв через межi вiльної економiчної зони «Крим» від 28.10.14 р. № 8651/7/99-99-24-01-04-17 роз'яснила деякі питання митного контролю та оформлення товарiв, що перемiщують через межi ВЕЗ 'Крим'.

Зокрема, митниця може визнати недійсною митну декларацiю на товари, які оформленi й пропущенi митницями України для ввезення на територiю ВЕЗ 'Крим', але не перетнули її меж протягом 180 днiв. Також фіскали повідомили, що підрозділи Херсонської митниці мають право оформляти перiодичні митні декларацiї та додаткові декларацiї на товари, що ввозяться з територiї ВЕЗ 'Крим' на iншу територiю України, і на товари, що перемiщуються з материкової України в Крим. А додатково ще й попередні митні декларації − коли товар ввозять з Криму в Україну.

Міністерство юстиції України наказом 'Про припинення доступу до деяких реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України' від 29.10.14 р. № 1801/5. тимчасово закрило доступ до Єдиних та державних реєстрів на Сході України: Спадкового реєстру, Єдиного держреєстру виконавчих проваджень, Держреєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Ідеться про такі райони Луганської області, як Антрацитівський, Краснодонський, Лутугинський, Перевальський, Слов'яносербський, Свердловський, Станично-Луганський та міста Алчевськ, Антрацит, Брянка, Кіровськ, Красний Луч, Краснодон, Луганськ, Первомайськ, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов. У Донецькій області: Амвросіївський, Мар'їнський, Новоазовський, Старобешівський, Тельманівський, Шахтарський, Ясинуватський райони та міста Горлівка, Докучаєвськ, Донецьк, Жданівка, Кіровське, Макіївка, Єнакієве, Сніжне, Харцизьк, Ясинувата, Торез, Шахтарськ.

Крім того, Держреєстраційній службі наказано тимчасово закрити доступ користувачам до Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на цих територіях. Усі ці заходи мають захистити законні інтереси люду та бізнесу на Сході України.

Національний банк України постановою «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим» від 03.11.14 р. № 699 постановив, що для застосування його нормативно-правових актів усіх осіб, які зареєстровані чи постійно проживають на території ВЕЗ «Крим», прирівнюють до нерезидентів, а за інвестиційними операціями — до іноземних інвесторів. А договори, укладені між кримськими та материковими суб'єктами, у такому випадку використовуються замість зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Усі перекази (платежі) з материку на територію ВЕЗ «Крим» чи з окупованого півострова на материк здійснюються в такому самому порядку, що й перекази за межі України / в Україну. Щоправда, регулятор додав особливостей для таких переказів. Зокрема, резиденти здійснюють перекази в інвалюті та гривні на користь кримських суб'єктів для оплати зобов'язань за майном, розташованим на півострові та набутим після набрання чинності Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.14 р. № 1636-VII (далі Закон про Крим):

— юрособи — на підставі документів, які підтверджують право власності на таке майно, і документів, які підтверджують підстави для оплати зобов'язань;

— фізособи з податковою адресою на материковій Україні повинні задекларувати свою житлову нерухомість у Криму.

Перекази, пов'язані з такою нерухомістю, банк здійснюватиме на підставі документа про декларування нерухомості та паперів, що підтверджують підстави для оплати зобов'язань.

Також Нацбанк повторив заборону, прописану в пп. 3 п. 12.8 ст. 12 Закону про Крим: на материковій Україні заборонено залучати вклади чи надавати кредити у російських рублях. А всім банкам наказано припинити всі операції за рахунками кримських юросіб та закрити їх.

Кабінет Міністрів України розпорядженням «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження» від 07.11.14 р. № 1085-р., затвердив перелік населених пунктів, де паралізовано роботу органів держвлади.

Кабмін наказав до 1 грудня евакуювати бюджетників з непідконтрольних Україні територій, де органи держвлади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

При цьому МВС України та СБУ за поданням Антитерористичного центру, щомісяця вноситимуть на розгляд КМУ пропозиції щодо внесення змін до затвердженого Переліку.

Зовнішньоекономічна діяльність

Державна фіскальна служба України у листі від 18.11.2014 р № 10918/7/99-99-25-01-01-17 'Про заповнення граф митної декларації при декларуванні гуманітарної допомоги' відповіла на питання, як оформляти митну декларацію на імпортну «гуманітарку».

У зв'язку зі зверненнями отримувачів гуманітарної допомоги щодо заповнення граф митної декларації при декларуванні гуманітарної допомоги відповідно до митного режиму імпорту, ДФСУ роз'яснила таке.

Заповнення ТД при декларуванні імпортної гуманітарної допомоги здійснюється з деякими особливостями:

- У графі 33 ТД при декларуванні гуманітарної допомоги може вказуватися за вибором декларанта або уповноваженої особи код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні перших шести знаків (товарів, що ввозяться в Україну та підлягають реєстрації в державних реєстраційних органах);

- У графі 36 ТД вказується цифровий код податкової пільги. Гуманітарній допомозі відповідає код пільги «030».

Оскільки сплата митних платежів або застосування заходів забезпечення їх сплати при декларуванні гуманітарної допомоги не здійснюється, графи 12, 43, 45, 47 22, 23, 42, 46 не заповнюються.

При цьому першими знаками в другому підрозділі графи 37 ТД зазначається код особливості переміщення товарів «АА».

Якщо в графу 4 ТД внесено відомості про використання специфікації (при застосуванні ТД на паперовому носії з поданням специфікації на папері), то відомості про товари, крім заявлених у ТД першими, вносяться в обсязі відповідно до специфікації.

Контроль і відповідальність

Президент України підписав Закон України 'Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу' від 15.04.14 р. № 1206-VII. Закон запрацює вже в листопаді. Відповідно до його норм підприємство не зобов'язане мати печатку. Відтепер це його право, а не обов'язок. Під дію закону потрапляють також фермерські господарства, кооперативи, товарні біржі, колективні сільгосппідприємства, торгово-промислові палати, кредитні спілки та їх асоціації.

Зникла необхідність отримання дозвільних документів для виготовлення печаток (ст. 581 Господарського кодексу України).

Обов'язковість скріплення печаткою письмового правочину юрособи, закріплене в ч. 2 ст. 207 Цивільного кодексу України, також зникає.

Відтепер не потрібно ставити печатку юрособи, зокрема, на таких документах:

— пропозиції конкурсних торгів та цінові пропозиції;

— протокол загальних зборів акціонерів, рішення акціонера;

— векселі;

— звіт про оцінку майна тощо.

Праця та заробітна плата

Кабінет Міністрів України на своєму офіційному сайті рекомендує для комфортнішого святкування Нового року та 7 січня − Різдва Христового, а також раціонального використання робочого часу перенести для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень, робочі дні з:

п'ятниці 2 січня — на суботу 17 січня;
четверга 8 січня — на суботу 31 січня;
п'ятниці 9 січня — на суботу 14 лютого.

Такий режим роботи не стосується органів Пенсійного фонду, «Укрпошти», Казначейства та банків. Щодо графіку роботи банківських відділень, то його визначає Нацбанк.

Держінспекція України з питань праці у листі «Щодо оплати праці на рівні мінімальної заробітної плати» від 15.09.14 р. № 32-21/01-1715 повідомила, що оплата праці на рівні мінзарплати допустима тільки для простої некваліфікованої праці. Назви таких професій передбачені розділом 9 Класифікатора професій 'Найпростіші професії'.

Встановлення мінзарплати для інших професій, зазначених у 1−8 розділах Класифікатора професій, Держінспекція України з питань праці вважає порушенням законодавства про працю (ст. 96 Кодексу законів про працю України, далі − КЗпП). Такий стан погіршує умови трудових договорів працівників у порівнянні з чинним законодавством, що є недопустимим згідно зі ст. 16 КЗпП.

За порушення законодавства про працю, у т.ч. використання найманої праці без належного оформлення на сьогодні передбачена кримінальна (ст. ст. 172, 173 Кримінального кодексу України) та адміністративна відповідальність (ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Державна фіскальна служба України у листі від 28.10.2014 р № 8668/7/99-99-11-17 роз'яснює нюанси зміни класу професійного ризику.

Якщо платник ЄСВ не згоден з встановленим класом професійного ризику, то протягом 10 робочих днів після отримання виписки з Єдиного держреєстру такий платник може погодити його з ФСС від НВ.

Фонд, у разі необхідності, приймає рішення про віднесення його до нового класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня направляє ДФСУ повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.

Крім того, у разі зміни виду економічної діяльності підприємства ФСС від НВ змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.

У разі отримання від ДФСУ інформації про внесення змін до відомостей про страхувальника щодо зміни основного виду економічної діяльності, ФСС від НВ може провести перевірку достовірності поданих страхувальником відомостей.

Бухгалтерський облік і звітність

Міністерство фінансів України наказом від 30.09.14 р. № 987 «Про внесення зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року № 99 та від 24 березня 2000 року № 61» скасувало Інструкцію про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей.

Також доповнено Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Змінами передбачено, що повноваження на здійснення госпоперації (одержання ТМЦ відповідно до договору) від імені та в інтересах юрособи або фізособи-підприємця підтверджують відповідно до чинного законодавства. Такими документами, наприклад, можуть бути: письмовий договір, довіреність, акт органу юрособи тощо.

Однак, незважаючи на таку парадоксальну ситуацію, суб'єкти господарювання за бажанням можуть користуватися довіреностями самостійно розробленої форми. Єдине, власна форма документа повинна містити реквізити первинки, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996- XIV.

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань» від 02.09.14 р. № 879 затвердило Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань (далі Положення). Документ прийшов на заміну попередніх інструкцій з проведення інвентаризації (останні, звісно, втрачають чинність). Положення вступить у свої права з 1 січня 2015 року. Застосовувати його мають усі без винятку юрособи (крім банків), а також представництва нерезидентів. Бюджетники також мають узяти його на озброєння.

Зверніть увагу, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації та звіряльні відомості оформлюють відповідно до вимог оформлення первинних документів, установлених Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом МФУ від 24.05.95 р. № 88. При цьому потрібно не забути про їх обов'язкові реквізити та вимоги самого Положення. Матеріали інвентаризації можуть бути заповнені як рукописним способом, так і за допомогою електронних засобів обробки інформації. Для бюджетних установ форми відомостей про результати проведених інвентаризацій визначать законодавством окремо.

Ринок фінансових послуг

Національний банк України постановою 'Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України' від 30.10.14 р. № 685 зняв деякі валютні обмеження

Зокрема:

— зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без увезення товару на територію України;

— зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими продукцію було ввезено на територію України та здійснено митне оформлення на підставі ввізних митних декларацій, дата оформлення яких перевищує 180 днів. Тобто тепер проводити розрахунки у валюті можна в терміни, передбачені умовами таких договорів;

— з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними паперами, що обертаються на фондових біржах).

Національний банк України постановою «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 серпня 2014 року № 540» від 12.11.14 р. № 722 вніс зміни до механізмів щодо стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України.

Зокрема, резидентам дозволили достроково погашати кредити (позики) в інвалюті за договорами з нерезидентами (у т. ч. у разі укладання додаткових угод до кредитних договорів) за рахунок коштів, залучених за іншим кредитом/позикою. Звісно, якщо за цим договором передбачено більш пізній строк виконання зобов'язань позичальника (повністю або частково) порівняно з умовами попереднього кредитного договору (договору позики).
Також до 02.12.14 р. уповноважені банки не каратимуть за порушення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції.

Національний банк України постановою від 20.11.2014 р № 734 'Про врегулювання ситуації на валютному ринку України' продовжив дію норми про обов'язковий продаж 75% валютних надходжень до 2 грудня 2014 року.

Таке рішення прийнято, враховуючи необхідність забезпечення врівноваженого стану на валютному ринку України та недопущення використання фінансової системи для відмивання грошей і фінансування тероризму.

Інше

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), постановою'Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання' від 31.10.14 р. № 224 із 01.11.14 р. установила нові граничні ціни на природний газ для бізнесу та бюджетників.

Нові ціни зафіксовано на рівні 5100 грн за 1000 м3 (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється в розмірі 2%, тарифів на послуги з транспортування, розподілу й постачання природного газу за регульованим тарифом).

Кабінет Міністрів України на своєму офіційному сайті повідомив про встановлення рівних умов ціноутворення для всіх вітчизняних та імпортних ліків. Як відомо, лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча 12 гривень за одну упаковку, не підлягали держрегулюванню (крім придбаних за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів).

З 01.01.15 р. таку перевагу буде скасовано.

Нагадаємо, залежно від закупівельної ціни на лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та соціально орієнтованих лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів торговельна (роздрібна) надбавка становитиме від 10 до 25% від закупівельної ціни.

Міністерство юстиції України наказом від 11.11.2014 р № 1886/5 'Про затвердження Порядку роботи з електронними документами в діловодстві та їх підготовки до передачі на архівне зберігання' затвердило єдиний Порядок роботи з електронними документами в діловодстві.

Згідно із затвердженим Порядком встановлено загальні вимоги щодо впровадження електронного документообігу із застосуванням ЕЦП, організації роботи з електронними документами в діловодстві в держорганах, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, а також їх підготовки до передачі на архівне зберігання.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра