Огляд законодавства

Огляд законодавства за червень 2019 року

Податки

ПДВ

Державна фіскальна служба України через Офіс великих платників податків повідомила, що операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування, крім операцій з вивезення відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 86 Митного кодексу України, що оподатковуються за ставкою, визначеною пп. 195.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (п. 206.5 ПКУ).

Форма податкової декларації з податку на додану вартість (далі – Декларація) та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (далі – Порядок) затверджені наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21.

У Декларації відображаються:

 • операції з вивезення товарів за межі митної території України – у рядку 2. При цьому п. 3 р. V Порядку передбачено, що в рядку 2 Декларації вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою на вимогу пп. 195.1.1 ПКУ;
 • операції, звільнені від оподаткування, – у рядку 5. Пунктом 6 р. V Порядку визначено, що в рядку 5 Декларації вказуються, зокрема, обсяги операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування за ст. 197 ПКУ, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підр. 2 р. XX ПКУ та звільнених за міжнародними договорами (угодами).

Отже, операції з вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі реекспорту, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ), відображаються в рядку 2 р. І податкової декларації з ПДВ.

ПДФО

Державна фіскальна служба України в категорії 104.13 «ЗІР» відповіла на запитання «Чи застосовується відповідальність до ФОП на загальній системі оподаткування, якщо авансові платежі з ПДФО сплачені до бюджету несвоєчасно?».

До фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) на загальній системі оподаткування за не сплату або несвоєчасну сплату суми податкового зобов’язання, визначеного ним в річній декларації про майновий стан та доходи (далі – податкова декларація), застосовується відповідальність у вигляді штрафних санкцій та пені.

Ураховуючи, що остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року ПДФО на підставі документального підтвердження факту його сплати, штрафні санкції за несвоєчасну сплату авансових платежів не застосовуються.

Інші податки та збори

Кабінет Міністрів України постановою «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716» від 12.06.2019 р. № 496 ухвалив ініційовані Мінекономрозвитку зміни до порядку та розмірів сплати зборів за реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності.

Так, зокрема, Уряд збільшив розміри зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, а також розміри зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Метою цих змін є модернізація системи зборів за реєстрацію та охорону прав інтелектуальної власності відповідно до економічних реалій в Україні. Крім того, такі новації сприятимуть підвищенню якості послуг щодо охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності згідно з сучасними вимогами українського бізнесу, а також потребами вдосконалення та модернізації функціонування системи охорони прав інтелектуальної власності в Україні та її суб’єктів.

Також урядова постанова має на меті привести рівень зборів за реєстрацію та охорону прав інтелектуальної власності в Україні до світових і, зокрема, європейських стандартів.

Облік і звітність

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо нарахування амортизації на орендовані основні засоби» від 07.06.2019 р. № 2598/6/99-99-15-02-02-15/ІПК запевнила, що для розрахунку амортизації в податковому обліку витрати на поліпшення (ремонт) орендованих об’єктів слід зараховувати в окрему податкову групу 9 «Інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років.

Для визначення об’єкта оподаткування орендар має провести, зокрема, такі коригування:

 • збільшити фінрезультат до оподаткування на суму нарахованої амортизації вартості ремонту орендованих основних засобів (далі – ОЗ) відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;
 • зменшити фінрезультат до оподаткування на суму розрахованої амортизації вартості ремонту орендованих ОЗ, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Податковий облік ремонту, спрямованого на підтримання об’єкта оренди в робочому стані, повністю орієнтований на бухоблік. Жодних різниць для таких випадків р. ІІІ ПКУ не передбачає, окрім загального «неприбутково-нерезидентського» обмеження, встановленого пп. 140.5.4 ПКУ.

Контроль і відповідальність

Кабінет Міністрів України постановою «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та у сфері контролю якості лікарських засобів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками» від 05.06.2019 р. № 465 затвердив критерії, за якими оцінюють ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, їх імпорту.

Слід нагадати, що від цих критеріїв залежить періодичність планових перевірок. Йдеться про перевірку Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Критеріями, за якими будуть оцінювати ступінь ризику від провадження відповідної діяльності, стануть:

 • вид господарської діяльності, який провадить суб’єкт господарювання;
 • кількість аптечних закладів у такого суб’єкта;
 • вид ліків, виробництво яких здійснює суб’єкт;
 • система оподаткування, яку застосовує суб’єкт;
 • наявність системи управління якістю продукції, що відповідає стандартам;
 • наявність порушень, виявлених за результатами попереднього заходу державного нагляду;
 • наявність рішення про встановлення заборони обігу лікарського засобу, виробленого або ввезеного суб’єктом господарювання, або наявність негативного висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу, виданого протягом останніх трьох років;
 • наявність випадку притягнення посадовців до адмінвідповідальності за порушення у сфері контролю якості ліків протягом останніх трьох років.

Залежно від цих критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного. У цій сфері віднесення до відповідної сфери здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями. Якщо діяльність суб’єкта визнали з високим ступенем ризику, то планова перевірка Держлікслужби може завітати до нього не частіше одного разу на два роки. Із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на три роки, із незначним – не частіше одного разу на п’ять років.

Скажімо, найбільше балів отримують такі види діяльності, як промислове виробництво ліків, їх імпорт чи оптова торгівля. Два бали додасть перебування на спрощеній системі, тоді як загальна система оподаткування оцінена в нуль балів. Також нуль балів матимуть ті суб’єкти господарювання, що можуть похвалитися сертифікатом відповідності умов виробництва чи дистрибуції. Однозначно віддалять планову перевірку відсутність фактів порушень чи штрафів посадовців протягом останніх трьох років. Зате накине балів наявність критичного чи суттєвого порушення вимог ліцензійних умов, а також рішення про заборону обігу ліків, вироблених чи ввезених відповідним суб’єктом.

До появи цього акта суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику автоматично вважали всіх, хто займається виробництвом лікарських засобів, їх оптовою та роздрібною торгівлею (постанова Кабміну від 10.09.2008 р. № 843). Тож фармацевтичні підприємства та аптеки мали проходити планові перевірки Держлікслужби не частіше одного разу на рік. Регулярно зазнавали візитів контролерів як фармацевтичні гіганти, так і поодинокі аптеки. І навіть добросовісне виконання вимог законодавства не рятувало від щорічних перевірок. Зараз же на перший план висуваються масштаби діяльності та відсутність порушень.

Ринок фінансових послуг

Національний банк України підготував пам’ятку для клієнтів банків у зв’язку із запровадженням з 05.08.2019 р. в Україні міжнародного номера банківського рахунку IBAN, який складається з 29-літерно-цифрових символів. З 01.11.2019 р. застосування IBAN буде обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема і транскордонних переказів. Тобто всі перекази з 01.11.2019 р. здійснюватимуться лише з використанням IBAN.

У зв’язку з цим регулятор рекомендував банкам ознайомити своїх клієнтів з цим документом.

Так, клієнти банків

 • з 05.08.2019 р. зможуть отримувати від банку інформацію про зміну чинного рахунку за стандартом IBAN для інформування своїх контрагентів та зазначення в розрахункових документах.

Водночас зміна чинного номера рахунку за стандартом IBAN не призводить до зміни положень договору (договору банківського рахунку/розрахунково-касового обслуговування/банківського вкладу тощо);

 • з 05.08.2019 р. до 31.10.2019 р. у документах на переказ коштів можуть заповнювати реквізити «Код банку» та «Рахунок» у будь-яких варіаціях.

У документах на переказ коштів в реквізитах платника/отримувача можуть заповнювати як пару реквізитів (номер рахунку платника/отримувача та код банку платника/отримувача), так і номер рахунку платника/отримувача лише за стандартом IBAN. У разі заповнення номера рахунку платника/отримувача за стандартом IBAN у реквізиті «Код банку платника/отримувача» зазначатимуть нуль;

 • з 01.11.2019 р. у реквізиті розрахункового документа «Рахунок» мають зазначати номер рахунку платника/отримувача тільки за стандартом IBAN.

Водночас банки України:

 • з 05.08.2019 р.:
 1. відкриватимуть рахунки (поточні, вкладні (депозитні), рахунки умовного зберігання (ескроу) відповідно до вимог стандарту IBAN;
 2. забезпечуватимуть формування виписки за рахунком клієнта від дати відкриття рахунку та суми вхідного залишку за чинним рахунком до зміни рахунку за стандартом IBAN («історія рахунку») з подальшим підтвердженням операцій на будь-яку дату після зміни чинного рахунку клієнта відповідно до стандарту IBAN;
 3. виконуватимуть документи про арешт коштів/примусове списання/стягнення коштів незалежно від номера рахунку, зазначеного в цих документах (діючий рахунок до зміни за стандартом IBAN/за стандартом IBAN);
 • з 05.08.2019 р. до 31.10.2019 р.:
 1. прийматимуть до виконання документи на переказ коштів/зараховуватимуть кошти на рахунок отримувача за реквізитами, варіації заповнення яких вибрав клієнт-платник;
 2. повідомлятимуть контролюючі органи про зміну чинних рахунків клієнтів – суб’єктів господарювання за стандартом IBAN;
 • подадуть (без заяв клієнтів) до органів Пенсійного фонду України/органів соціального захисту населення перелік рахунків за стандартом IBAN.

Праця та заробітна плата

Державна служба України з питань праці роз’яснила, як розрахувати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки в разі звільнення у відпустці для догляду за дитиною до трьох років на основі окладу чи 4 173 грн, як таку компенсацію враховувати під час визначення доплати до мінімальної заробітної плати.

Для розрахунку суми компенсації за невикористану відпустку слід діяти згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100.

Періоди роботи, які включаються до стажу для надання щорічної відпустки, зазначено в ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не враховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку здійснюється згідно з абз. 1 п. 2 Порядку № 100 на основі виплат за останні 12 місяців, що передують місяцю виплати компенсації. При цьому з розрахункового періоду виключають святкові та неробочі дні, а також періоди, протягом яких працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково (абз. 6 п. 2 Порядку № 100). Зокрема, на цій підставі з розрахункового періоду виключають дні відпустки для догляду за дитиною до трьох років (за медичними показаннями – до шести і в деяких випадках, передбачених законодавством, – до 16 (18) років).

Якщо на весь розрахунковий період припадає відпустка для догляду за дитиною до трьох років, даних про зарплату, нараховану в розрахунковому періоді, немає, то середньоденна зарплата розраховується на основі посадового (місячного) окладу (тарифної ставки), установленого на момент її нарахування (абз. 3 п. 4 Порядку № 100). При цьому без урахування різних доплат, надбавок, премій тощо (лист Мінсоцполітики від 08.04.2016 р. № 383/13/84-16).

Тобто використовувати для розрахунку середньої зарплати мінімальну заробітну плату (з 1 січня 2019 року її розмір становить 4 173 грн) немає жодних підстав. Сума компенсації за невикористані відпустки не є зарплатою, яку роботодавець виплачує працівнику за виконану ним роботу. Отже, суму компенсації за невикористані дні відпустки не враховують у складі зарплати для порівняння з мінімальною заробітною платою.

Це означає, що суму компенсації за невикористану відпустку не треба «дотягувати» до рівня мінімальної заробітної плати, якщо вона нарахована в меншому розмірі.

Судова практика

Верховний Суд України постановою від 24.05.2019 р. у справі № 816/4537/14/ вирішив, що платник податків для вибору контрагента та укладення з ним договорів має керуватись належною обачністю, оскільки від цього залежить подальше фактичне виконання таких договорів, отримання прибутку та права на отримання певних преференцій, зокрема формування податкового кредиту з податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Про відсутність реального характеру відповідних операцій можуть свідчити, зокрема, наявність таких обставин: неможливість здійснення платником податку зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності, відсутність у платника податку необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів, здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями, які не вироблялися або не могли бути вироблені в обсязі, зазначеному платником податку в документах обліку.

Отже, на підтвердження фактичного здійснення господарських операцій підприємство повинно мати відповідні первинні документи, які мають бути належно оформленими, містити всі необхідні реквізити, бути підписаними уповноваженими особами та, які сукупно з встановленими обставинами справи, зокрема і щодо можливостей здійснення господарюючими суб’єктами відповідних операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна, обсягу матеріальних та трудових ресурсів, економічно необхідних для виконання умов, обумовлених договорами, мають свідчити про беззаперечний факт реального вчинення господарських операцій, що і є підставою для формування платником податкового обліку.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра