Огляд законодавства

Огляд законодавства за липень 2019 року

Податки

ПДВ

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо порядку оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із організації і проведення конференції» від 25.06.2019 р. № 2906/6/99-99-15-03-02-15/ІПК наголосила, що порядок оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) операцій з постачання послуг із організації та проведення конференції безпосередньо залежить від місця їх постачання.

Якщо здійснюється постачання послуг із організації і проведення конференції, місцем постачання яких визначено митну територію України, така операція буде об’єктом оподаткування ПДВ.

База оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається на основі їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. Крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовують виробники – суб’єкти господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові й вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів) (п. 188.1 Податкового кодексу України, далі – ПКУ).

До складу договірної (контрактної) вартості включають будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передає платнику податків безпосередньо покупець або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Тож, якщо організаційний внесок є компенсацією вартості зазначених послуг, то таку суму організаційного внеску слід включати до бази оподаткування ПДВ такої операції.

Податок на прибуток

Державна фіскальна служба України через Офіс великих платників (далі – ОВП) нагадала: триває кампанія декларування податку на прибуток за ІІ квартал 2019 року.

Квартальна декларація подається в термін протягом 40 днів по закінченні звітного періоду. Тому останній день подання декларації з податку на прибуток за ІІ квартал – 9 серпня 2019 року, а останній день сплати, відповідно, – 19 серпня 2019 року.

ОВП звернула увагу на деякі нюанси щодо повноти та правильності визначення об’єктів оподаткування податком на прибуток, зокрема, у взаємовідносинах платників з нерезидентами.

Як відобразити в декларації виплати доходів нерезидентам?

Перше, що необхідно нерезидентам для виплати доходів, – це визначити зміст зобов’язань за нерезидентами: ідентифікація місця постачання послуг, врахування їх сутності, наявності міжнародних договорів, ратифікованих Україною, довідок та інформації про бенефіціарність. Це дасть змогу в повному обсязі та своєчасно визначити об’єкт оподаткування податком на прибуток, ставку оподаткування та відобразити такі показники в декларації з податку на прибуток підприємства за р. 23 ПН, р. 24.

Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України визначено ст. 103 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (з урахуванням особливостей, передбачених п.п. 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ПКУ).

Довідка видається уповноваженим органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України (п. 103.5 ПКУ).

За потреби, особа, яка виплачує доходи нерезиденту, може звернутися до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) щодо здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову й митну політику, запиту до компетентного органу країни, з якою укладено міжнародний договір України, про підтвердження зазначеної в довідці інформації (п. 103.6 ПКУ).

Використання довідки в електронній формі для цілей ст. 103 ПКУ нормами цього Кодексу не передбачено. У зв’язку з цим довідка, отримана в електронній формі, не є підставою для застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.

ОВП зазначив про необхідність складання звіту про суми податкових пільг з податку на прибуток та відображення суми прибутку, що не підлягає оподаткуванню.

ЄСВ

Кабінет Міністрів України постановою «Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 22.05.2019 р. № 565 затвердив Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ).

Порядком визначається механізм надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства ЄСВ.

Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до ст. 81 Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи.

Доплата надається в таких розмірах:

 • 0,9 мінімального страхового внеску – перший рік;
 • 0,8 мінімального страхового внеску – другий рік;
 • 0,7 мінімального страхового внеску – третій рік;
 • 0,6 мінімального страхового внеску – четвертий рік;
 • 0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;
 • 0,4 мінімального страхового внеску – шостий рік;
 • 0,3 мінімального страхового внеску – сьомий рік;
 • 0,2 мінімального страхового внеску – восьмий рік;
 • 0,1 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.

Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати ЄСВ відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та не беруть добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.

Постанова набирає чинності 1 січня 2020 року.

Облік і звітність

Кабінет Міністрів України постановою «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 17.07.2019 р. № 625 уточнив порядок подання фінзвітності.

Зокрема, уряд підкоригував перелік підприємств, які подають скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати. Йдеться про підприємства, які належать до:

 • мікропідприємств;
 • непідприємницьких товариств (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності; далі – МСФЗ);
 • підприємств, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства.

Також визначили, що фінзвітність та консолідовану фінзвітінсть складають за МСФЗ суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях. Раніше йшлося про підприємства, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. Таке уточнення зробили відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» від 18.09.2018 р. № 2545-VIII.

Контроль і відповідальність

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 31.05.2019 р. № 226 внесло зміни до:

 • наказу Мінфіну «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» від 25.02.2000 р. № 39. Тепер цей стандарт матиме назву «Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»;
 • наказу Мінфіну «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку» від 19.04.2001 р. № 186. Спрощений План рахунків можуть застосовувати юридичні особи, що визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Також є зміни до деяких нормативно-правових актів Мінфіну з бухгалтерського обліку, зокрема:

 • до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. Тепер рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуть усі підприємства з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Раніше виняток стосувався суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності;
 • визначено, що Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» можуть застосовувати для складання фінзвітності мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства, представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (за винятком підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Крім того, у фінансову звітність малого підприємства додають окремі рядки для нематактивів. А форму № 1-м після рядка доповнено новими позиціями:

 • нематеріальні активи – 1000;
 • первісна вартість – 1001;
 • накопичена амортизація – 1002.

Ринок фінансових послуг

Національний банк України постановою «Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні» від 25.06.2019 р. № 84 уточнив низку організаційних моментів щодо порядку інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

Зокрема йдеться про уточнення:

 • визначення валютних цінностей з урахування останніх змін у валютному законодавстві;
 • розмірів максимальних обсягів валютних цінностей, що інкасуються та перевозяться, з огляду на зростання рівня мінімальної заробітної плати;
 • форми бланка службового посвідчення інкасаторів.

Праця та заробітна плата

Державна служба України з питань праці докладно розповіла про правила суміщення посад на підприємстві.

Суміщення професій (посад) – це виконання працівником разом із своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) в межах робочого часу за основною роботою на одному і тому самому підприємстві, установі, організації.

Для встановлення суміщення посад у штатному розписі підприємства має бути передбачена вакантна посада. У разі відсутності вільного місця або посади в штатному розписі суміщення посад є неможливим, і доплата за суміщення посад не може здійснюватись.

Суміщення посад може бути встановлено за заявою працівника або на підставі прийнятого роботодавцем рішення. Якщо суміщення ініційовано роботодавцем, працівнику необхідно повідомити про зміни в організації виробництва та праці згідно з ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) не пізніше ніж за два місяці.

Оскільки працівник продовжує обіймати свою основну посаду, записи про суміщення до особової картки працівника та трудової книжки не вносяться. Водночас копію наказу про встановлення суміщення можна додати до особової справи.

У наказі в обов’язковому порядку вказують назву професії (посади), за якою відбуватиметься суміщення, та розмір доплати. Доплата провадиться винятково за наказом, оскільки виконання роботи за суміщенням посад не відображається в табелі обліку робочого часу та встановлюється відповідно до вимог ст. 105 КЗпП на умовах, передбачених колективним договором.

У колективному договорі та наказі про суміщення має бути чітко зазначено, від якої саме посади встановлюється доплата. Адже розмір доплати за суміщення затверджено тільки працівникам бюджетної сфери (на підставі п. 3 Постанови № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» доплату за суміщення проводять в розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою).

Зазначена доплата за суміщення не встановлюється керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їхнім заступникам.

Суміщення професій (посад) зазвичай не позначається на тривалості відпусток. Якщо працівник за своєю основною роботою зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, виконує їх у повному обсязі, а також виконує додаткову роботу в порядку суміщення, за ним продовжують зберігатися передбачені чинним законодавством пільги у зв’язку з умовами праці.

Трудовим законодавством заборонено займатися іншою оплачуваною діяльністю (а отже, і працювати за сумісництвом) особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за винятком викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики в спорті). Під цю заборону підпадають держслужбовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, народні депутати України, професійні судді, посадові особи інших державних органів.

Заборонено працювати за сумісництвом керівникам державних підприємств, установ та організацій, керівникам та заступникам структурних підрозділів.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра