Огляд законодавства

Огляд законодавства за січень 2020 року

Податки

ПДВ

Кабінет Міністрів України постановою «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 11.12.2019 р. № 1165 затвердив нові: Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, а також низку додатків до них, що стосуються механізму блокування ПН/РК (Критерії ризиковості: платників і операцій, Перелік показників позитивної історії платника, таблицю платника податку на додану вартість (далі – ПДВ) тощо).

Усі вони почнуть діяти 01 лютого 2020 року. Цього дня втрачає чинність постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 117 і старі правила блокування. Але Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН (затверджений наказом Мінфіну від 12.12.2019 р. № 520) продовжить свою дію після набрання чинності постановою Кабміну № 1165.

У цілому нові «блокувальні» порядки й документи не надто відрізняються від попередніх, але на певні аспекти слід звернути увагу.

1. Ознаки, які відсівають ПН/РК перед моніторингом:

 • в ознаці «податкового навантаження» розмір сплаченої суми ПДВ за останні 12 місяців збільшили з 400 тис. до 1 млн грн;
 • додалася ще одна антиблокувальна ознака – товар/послугу з ПН/РК було зазначено в Таблиці платника. Тепер Таблиця мусить враховуватися фіскалами ще до моніторингу ПН/РК.

2. Критерії ризиковості платників майже ті самі і, на жаль, критерій про «наявність інформації» у податківців щодо «ризиковості операції» не зник. Для «ризикових» платників прописана можливість документально спростувати свою ризиковість, комісія регіонального рівня (це її компетенція) на такі документи повинна відреагувати протягом семи днів. У разі прострочення з рішенням ризиковість з платника має знятись автоматично.

3. Значно звузили показники «позитивної історії» платника (вони дають змогу уникнути критеріїв ризиковості операцій):

 • обсяг постачання одному покупцеві знижено із 150 до 50 тис. грн, але при цьому ще й обсяг поставок місяця не може перевищувати 500 тис. грн, а керівник не повинен «сидіти» більше ніж на трьох «кріслах»;
 • скасовано два показники з обсягів постачання, а 20%-вий показник постачання одного коду товару/послуги змінено на 100%-вий;
 • залишкова вартість основних засобів тепер повинна буде перевищувати 5 млн грн (наразі – 1 млн грн);
 • сплата єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) на одного працюючого не може перевищувати ЄСВ з мінімальної зарплати більш ніж у два рази (наразі – 1,5) і чисельність повинна бути не менше п’яти осіб (нове);
 • загальна сума податків минулого року повинна перевищувати 10 млн грн (наразі – 5 млн).

4. Погіршили критерій ризиковості операцій, пов’язаний з часткою «підозрілих» товарів з Переліку фіскалів (цей Перелік повинен затверджуватися окремим наказом Державної податкової служби й оприлюднюватись на її сайті). Тепер товарів з Переліку в загальній різниці між придбаннями і продажами товарів повинно бути більше 50% (наразі – понад 75%).

5. Усі рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК прийматимуть регіональні комісії. Центральна комісія лише розглядатиме скарги на рішення комісій регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК.

ЄСВ

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо нарахування та сплати єдиного внеску із винагороди іноземному громадянину» від 10.01.2020 р. № 60/6/99-00-04-07-03-06/ІПК повідомила: якщо фізична особа – іноземний громадянин працює на умовах цивільно-правового договору в організації в Україні, то такий іноземець є застрахованою особою, а сума виплаченої йому винагороди є базою нарахування єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ).

Таке роз’яснення, надане фахівцями Державної податкової служби, підкріплене, зокрема, посиланням на ст. 3 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР.

Право на забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні. Звісно, якщо інше не передбачено законодавством України, а також міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою.

Водночас контролери зауважили, що кожний конкретний випадок виникнення відносин щодо нарахування та сплати ЄСВ слід розглядати з урахуванням документів і матеріалів, що стосуються окремої справи.

Облік і звітність

Державна податкова служба України через Офіс великих платників податків нагадала, що Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку» від 14.01.2020 р. № 6 затвердило зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку. В основному метою змін є приведення положень Методрекомендацій у відповідність з нормами чинного законодавства.

Податківці стисло прокоментували суть змін:

Методрекомендації з обліку основних засобів № 561:

 • виключено невідповідну податковому законодавству норму, за якою первинну (переоцінену) вартість об’єкта основних засобів (далі – ОЗ) можна збільшити на суму індексації;
 • визначено, що ліквідаційна вартість визначатиметься комісією, створеною наказом керівника підприємства, у разі введення об’єкта в експлуатацію;
 • уточнено, що у випадку створення цільового фонду для відновлення ОЗ залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцеві, відображається за Дт рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» і Кт субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

З Методрекомендації з обліку запасів № 2 виключено:

 • вимогу про необхідність вказувати місце складання у закупівельному акті;
 • вимогу про порядок відображення суми ПДВ, яка обчислюється під час надходження та вибуття запасів;
 • з Додатка 3 виключено бухгалтерський запис за операцією «Списання втрати запасів, понесених внаслідок надзвичайних подій».

Методрекомендації обліку НМА № 1327 не застосовуються банками.

Методрекомендації обліку фінансових витрат № 1300 не поширюються на мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі суспільства, підприємства, що ведуть спрощений бухоблік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Методрекомендації з обліку спільної діяльності без створення юрособи № 1873 не застосовуються бюджетними установами, банками та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ.

Методрекомендації щодо облікової політики № 635

Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» є обов’язковими для всіх підприємств з можливістю відкриття за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Контроль і відповідальність

Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення» від 18 грудня 2019 року № 390-IX, яким розширено перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво юридичних осіб.

Здійснювати представництво юросіб у суді відтепер можуть не лише керівники, члени виконавчих органів юридичної особи, але й інші уповноважені особи відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (включаючи працівників) тощо.

Раніше тільки Кримінальний процесуальний кодекс давав змогу працівникові підприємства реалізовувати право на його самопредставництво, тоді як в трьох інших процесуальних кодексах такої можливості не було передбачено. Крім того, з 01 січня 2020 року повинен був запрацювати черговий етап запровадження монополії адвокатури на представництво органів державної влади й органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами, але зараз юрособи незалежно від порядку їх створення можуть брати участь у справі як через свого керівника, члена виконавчого органу, так й іншу особу, уповноважену діяти від його імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юрособи), або через представника.

Фінансові ринки

Національний банк України постановою «Про внесення змін до Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об’єктом оподаткування» від 28.12.2019 р. № 167 уточнив перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об’єктом оподаткування.

Це дасть змогу користувачам з метою ведення податкового обліку правильно визначати операції з надання послуг з розрахунково-касового обслуговування та які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Так, унесено зміни до переліку операцій, пов’язаних із:

 • відкриттям (закриттям) рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах, банківських металах;
 • документарним оформленням чи підтвердженням розрахунків клієнтів;
 • проведенням розрахунків клієнтів;
 • касовим обслуговуванням клієнтів.

Підставою для уточнення переліку операцій стали запроваджені у 2019 році зміни у валютному законодавстві, а також зміни у нормативно-правових актах Національного банку України з питань безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті, порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів.

Постанова набрала чинності 10.01.2020 року.

Праця та заробітна плата

Державна служба України з питань праці нагадала, що з 01 січня 2020 року збільшено штрафні санкції за порушення законодавства про працю.

Відповідно до ст. 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» з 01 січня 2020 року мінімальна заробітна плата становить 4 723 гривні, що зумовлює підвищення розмірів штрафних санкцій для суб’єктів господарювання за порушення законодавства про працю.

Так, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків штрафна санкція становитиме 30 мінімальних заробітних плат щодо кожного працівника – 141 690 гривень;

 • за порушення термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж на один місяць, виплата їх не в повному обсязі, штрафна санкція накладатиметься у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати – 14 169 гривень;
 • за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – 10 мінімальних заробітних плат – 47 230 гривень;
 • за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 47 230 гривень;
 • за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати – 14 169 гривень;
 • за вчинення перешкод під час проведення перевірки з питань виявлення порушень (фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків) штрафна санкція накладатиметься у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення – 472 300 гривень;
 • за порушення інших вимог трудового законодавства – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні.

Судова практика

Верховний Суд України постановою від 05.12.2019 р. у справі № 2а-0870/5489/11 визнав, що під час провадження платником податку господарської діяльності можливі збиткові операції. Але відносити такі операцій до господарських доречно у випадках обґрунтування платником податку економічних причин чи ділової мети (зважаючи на ризики підприємницької діяльності) укладення угод за ціною, нижчою за виробничу собівартість.

Однак суди попередніх інстанцій не встановили й не обґрунтували наявність розумних економічних або інших причин (ділової мети) систематичного продажу позивачем товару за цінами, нижчими від їх собівартості, та одержання внаслідок таких операцій збитків. Такі причини можуть бути наявними лише за умови, що платник податку має намір одержати економічний ефект у результаті підприємницької або іншої економічної діяльності, а не виключно чи переважно за рахунок відшкодування з державного бюджету ПДВ. Намір платника податку одержати дохід лише в такий спосіб без здійснення реальної господарської діяльності не можна розглядати як самостійну ділову мету.

Інше

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що Уряд запускає нову комплексну послугу «єМалятко».

Батькам новонародженого малюка можна за однією заявою в пологовому будинку отримати пакет послуг:

 • державна реєстрація народження;
 • визначення походження дитини;
 • призначення допомоги при народженні дитини;
 • реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
 • внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

«єМалятко» загалом передбачає 10 сервісів для батьків новонароджених в одній послузі від держави. Наразі послуга доступна в тестовому режимі у Харкові й об’єднує вісім сервісів.

Протягом січня послугу буде запущено ще в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.

Реалізація комплексної послуги «єМалятко» розпочалася п’ять місяців тому за дорученням Президента України. Наразі впровадження сервісу відбувається Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Прем’єрміністра України, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Державної міграційної служби, Державної податкової служби та за сприяння міжнародних проєктів: SURGE, програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проєкту EGOV4UKRAINE, що є частиною програми ULEAD з Європою, EU4PAR.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра