Огляд законодавства

Огляд законодавства за вересень 2019 року

Податки

ПДВ

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо визначення дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість за операціями з постачання товарів у разі, якщо доставка товару постачальником покупцю здійснюється із залученням транспортного перевізника» від 14.08.2019 р. № 3793/6/99-99-15-03-02-15/ІПК повідомила, що під час постачання ще неоплачених товарів, коли постачальник не визначає ПДВ-зобов’язання за касовим методом, датою виникнення ПДВ-зобов’язань є дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника:

  • або безпосередньо покупцю;
  • або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).

Підтвердженням дати, на яку припадає початок передачі (переміщення) товару, є дата, зазначена в документах на перевезення (переміщення, пересилання) товару.

Такі документи оформлюють відповідно до ст. 307 Господарського кодексу України в установленій формі зі складанням комплекту перевізних документів з урахуванням виду транспорту, яким здійснюють перевезення.

Акцизний податок

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо отримання індивідуальної податкової консультації стосовно необхідності реєстрації товариства платником акцизного податку при здійсненні операцій з реалізації пального з використанням смарт-карток (паливних карток)» від 23.08.2019 р. № 3987/6/99-99-15-03-03-15/ІПК роз’яснила, чи потрібно підприємству реєструватися платником акцизного податку у випадку передачі підприємством смарт-карток на отримання пального перевізникам для надання послуг перевезення.

Безпосередньо сама операція з реалізації смарт-карток, під час якої не відбувається фізична передача (відпуск, відвантаження) пального, з 01.07.2019 р. не належить до операцій з реалізації пального в розумінні пп. 14.1.212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Отже, у випадку передачі підприємством смарт-карток на отримання пального перевізникам для надання послуг перевезення підприємству не потрібно реєструватися платником акцизного податку з таких операцій та, відповідно, подавати декларацію з акцизного податку згідно з п. 232.2 ПКУ.

Також представники фіскального відомства зауважили: щодо складання та реєстрації в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового акцизних накладних, то платником акцизного податку є автозаправна станція (далі – АЗС), оскільки саме на АЗС на підставі пред’явлення смарт-карток здійснюється фізична передача (відпуск, відвантаження) пального в розумінні пп. 14.1.212 ПКУ.

ЄСВ

Верховна Рада України розглянула проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (№ 1057).

Представляючи цей документ, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поінформував, що законопроект розроблений для забезпечення подальшої реалізації податкової реформи, одним із завдань якої є спрощення та уніфікація процедур заповнення та подання платниками податків до контролюючих органів звітності. Зокрема, передбачається об’єднання звітності з єдиного внеску зі звітністю з податку на доходи фізичних осіб, що дасть змогу скоротити кількість звітів для платників податків – страхувальників (підприємств та самозайнятих осіб).

Профільний Комітет рекомендував прийняти цей законопроект за основу та в цілому з пропозиціями членів Комітету та техніко-юридичними правками.

Законопроект у першому читанні за основу підтримали 318 народних депутатів. Строки підготовки до другого читання скорочено на половину.

Крім того, народні депутати ухвалили в першому читанні за основу проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» (№ 1072).

Облік і звітність

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо порядку обліку розмінної монети на місці проведення розрахунків та видачу під звіт» від 23.08.2019 р. № 3978/6/99-99-14-05-01-15/ІПК пояснила порядок обліку розмінної монети на місці проведення розрахунків.

Розмінну монету, отриману з каси підприємства або залишену у скриньці реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) з попереднього дня, необхідно провести через РРО за допомогою операції «службове внесення». Це пов’язано з тим, що не проводять видачу готівки, яка не пов’язана з проведенням розрахунків, якщо така видача здійснюється після виконання «Z-звіту» до реєстрації першої розрахункової операції та (або) до виконання операції «службове внесення».

Підтвердженням того, що відповідну суму внесли до РРО як розмінну монету, є «Z-звіт», у якому відображено інформацію про операцію «службове внесення».

Отже, у разі відображення розмінної монети у РРО за допомогою операції «службове внесення» звіт про її використання не складають. Але у випадку здачі розмінної монети до каси підприємства складають звіт та виписують прибутковий ордер на суму, що була видана зранку як розмінна монета.

Також фіскали нагадали, що штрафні санкції, передбачені Указом Президента України від 12.06.1995 р. № 436/95, до суб’єктів господарювання не застосовують у зв’язку з втратою чинності зазначеним указом.

Контроль і відповідальність

Державна податкова служба України дотримуватиметься правил Етичної поведінки. Наказ «Про затвердження Правил етичної поведінки в органах ДПС» підписано Головою ДПС Сергієм Верлановим та оприлюднено на вебпорталі ДПС.

У Правилах етичної поведінки виписані чіткі вимоги до етичної поведінки посадових осіб служби, яких вони дотримуватимуться під час виконання своїх обов’язків.

Так, податківці повинні сумлінно, компетентно, результативно та відповідально виконувати свої обов’язки, бути неупередженими, неухильно дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, з повагою ставитися до прав, свобод та законних інтересів громадян.

Особливу увагу приділено упередженню проявів корупції в органах ДПС. Для цього будуть визначені уповноважені особи з питань етичної поведінки, які контролюватимуть дотримання працівниками Правил етичної поведінки, надаватимуть працівникам роз’яснення та консультації тощо.

У документі також чітко прописано механізм дій працівників служби в разі виникнення в них сумніву щодо законності виданого керівником наказу.

Правила розроблені з урахуванням та відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13.06.2000 р. № 950 і Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 158.

Контрольовані операції

Державна податкова служба України в індивідуальній податковій консультації «Щодо визнання операцій контрольованими» від 06.09.2019 р. № 64/6/99-00-05-05-01-15 повідомила, що представництву, яке не відповідає ознакам постійного, подавати Звіт про контрольовані операції не потрібно.

Якщо документальна податкова перевірка встановить, що протягом звітного (податкового) періоду представництво відповідало ознакам постійного, господарські операції представництва із нерезидентом визнають контрольованими операціями. Також операції визнають контрольованими в разі виконання умов, визначених пп. 39.2.1.7 ПКУ.

Таке представництво нестиме відповідальність на рівні платника податку на прибуток, який здійснював контрольовані операції протягом звітного (податкового) періоду, але не подавав щодо них Звіт про контрольовані операції.

Фінансові ринки

Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомив, що з 25 вересня 2019 року банки мають право заокруглювати суми касових операцій. Це рішення ухвалено з урахуванням пропозиції банківської спільноти у зв’язку із вилученням з готівкового обігу монет дрібних номіналів.

Зокрема, банки України зможуть заокруглювати суми касових операцій за кожним касовим документом відповідно до підстав, визначених законодавством України, та за правилами, встановленими п. 4 постанови Правління Національного банку України «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів» від 15 березня 2018 року № 25.

Результати заокруглення є іншими операційними доходами/витратами банку.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 20 червня 2019 року № 82» від 24 вересня 2019 року № 117, що набрала чинності 25 вересня 2019 року.

Нагадаємо, що з 01 жовтня 2019 року розмінні монети номіналами одна, дві та п’ять копійок більше не будуть засобом платежу. Тож усі готівкові розрахунки мають здійснюватися банками в сумах, кратних найменшому номіналу грошових знаків національної валюти, що перебуває в обігу, – 10 копійкам.

Заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) здійснюється за такими правилами:

  • сума, що закінчується від однієї до чотирьох копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на нуль копійок;
  • сума, що закінчується від п’яти до дев’яти копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на нуль копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не відбуватиметься.

Праця та заробітна плата

Державна служба України з питань праці відповіла на запитання «Чи може роботодавець наполягати на виплаті заробітної плати працівникам через конкретно вказану банківську установу?».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» виплата заробітної плати працівникам здійснюється за місцем роботи. За особистою письмовою згодою співробітника виплата зарплати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця, як передбачено ч. 5 ст. 24 зазначеного Закону.

Вимогами ст. 25 Закону України «Про оплату праці» законодавством заборонено будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.

З наведеного висновується, що рахунок та банківську установу вказує працівник, а не роботодавець, оскільки саме співробітник є власником рахунку в банківській установі.

До того ж, відповідно до вимог ст. 19 Конституції України правовий порядок в державі ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Отже, роботодавці не мають законних підстав примушувати працівників отримувати заробітну плату в певній банківській установі.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра