Огляд законодавства

Огляд законодавства за вересень 2021 року

Податки

Спрощена система оподаткування

Державна податкова служба України в листі від 01.09.2021 р. № 3215/ІПК/99-00-04-03-03-06 висловила свою позицію щодо того, чи має право фізична особа – підприємець (далі – ФОП) – платник єдиного податку укладати з іншим ФОП – платником єдиного податку договір про спільну діяльність без створення юридичної особи. ДПСУ не заперечує щодо можливості такої дії.

Податківці дійшли висновку, що ФОП – платники єдиного податку мають право укладати з іншими суб’єктами господарювання договори про спільну діяльність без створення юридичної особи.

Але такі ФОПи повинні враховувати, що види діяльності в межах договору про спільну діяльність повинні відповідати тим видам діяльності, здійснення яких дає право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Якщо договір про спільну діяльність не обліковується в контролюючих органах і кожен учасник такого договору перебуває на обліку в контролюючих органах, то такі учасники договору виконують обов’язки платників податків самостійно.

У цьому випадку учасник спільного договору фізична особа – підприємець – платник єдиного податку повинен враховувати дохід від здійснення діяльності за договором про спільну діяльність у загальному порядку разом з результатами діяльності від провадження власної господарської діяльності.

Інші податки і збори

Кабінет Міністрів України погодив проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб».

Проєкт розроблено Пенсійним фондом України за власною ініціативою.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, об’єднання звітності з податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), військового збору (далі – ВЗ) та єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) із встановленням квартального періоду звітування містить низку ризиків, а саме:

 • відтермінування надходження до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – РЗО) відомостей про заробітну плату працівників, сплату єдиного внеску, страховий стаж застрахованих осіб та своєчасне включення цих періодів для розрахунку виплат за соціальним страхуванням у випадку тимчасової непрацездатності, безробіття, нещасного випадку на виробництві, а також пенсії (що впливає, зокрема, на визначення права на пенсію);
 • втрати відомостей про застрахованих осіб, враховуючи способи їх подачі та механізм впливу на корегування недостовірних (неповних, помилкових, некоректних) даних, зокрема подання звіту типу «Уточнюючий» (такий звіт подається після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду з даними про уточнення, тобто показники можуть змінюватися за будь-який період, безліч разів);
 • послаблення платіжної дисципліни сплати сум ЄСВ внаслідок відтермінування граничних строків сплати, що впливатиме на забезпеченість фінансовим ресурсом поточних пенсійних виплат;
 • відтермінування реалізації заходів впливу для стягнення простроченої заборгованості, оскільки виникнення такої заборгованості відображатиметься щодо зобов’язань, що містяться у квартальному звіті;
 • визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії (здійснюватиметься за місяць на підставі поданої платниками квартальної звітності, тобто із зміщенням термінів їх розрахунків від одного до трьох місяців);
 • неможливості здійснення своєчасного щомісячного аналізу основних показників, які впливають на наповнення бюджету Пенсійного фонду та здійснення моніторингу відомостей РЗО щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю з відповідним наданням інформації Держпраці та втрати її актуальності.

Тому Пенсійний фонд пропонує внести зміни до ПКУ в частині зміни для об'єднаного звіту податкового періоду з квартального на місячний.

Уряд прогнозує, що на суб’єктів господарювання це матиме як позитивний, так і негативний вплив. З одного боку, скасовується необхідність подання проміжних довідкових звітів, з іншого – збільшуються витрати часу на подання щомісячної звітності.

Якщо Верховна Рада підтримає цей законопроєкт, то він набере чинності 1 січня 2022 року.

Облік і звітність

Державна податкова служба України в листі від 27.09.2021 р. № 21953/7/99-00-21-02-01-07 надала офіційне роз’яснення щодо оновленої форми декларації з податку на прибуток та коли треба вперше її подавати.

ДПСУ нагадує, що 17 серпня 2021 року набрав чинності наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 04.06.2021 р. № 317, (далі – наказ № 317), яким затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація), затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897.

Враховуючи положення п. 46.6 ПКУ, податківці наголосили, що платникам податку на прибуток підприємств необхідно подавати декларацію за оновленою формою починаючи з 01.01.2022 р. за звітний (податковий) період 2021 року.

Контроль і відповідальність

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт «Про віртуальні активи». Він дасть змогу запустити легальний ринок віртуальних активів в Україні.

Мінцифри формуватиме та забезпечуватиме реалізацію державної політики щодо розвитку нового ринку, а також сприятиме адаптації законодавства України про обіг віртуальних активів до міжнародних стандартів, захищатиме права учасників ринку.

Ухвалення базового закону галузі є важливою частиною легалізації ринку віртуальних активів в Україні, адже визначений правовий статус віртуальних активів надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Бізнес зможе працювати офіційно та захистити власні віртуальні активи від ймовірних зловживань. Країна отримає додаткові податкові надходження в бюджет, які сплачуватимуть криптокомпанії.

Закон базується на актуальних стандартах регулювання операцій із віртуальними активами міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (ФАТФ). Прийняті норми встановлюють правила для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, і сприятимуть детінізації цього ринку.

Щоб провадити діяльність, пов’язану з оборотом віртуальних активів, постачальники послуг повинні будуть розкрити структуру власності для можливості встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Такі власники повинні мати бездоганну ділову репутацію, а також запровадити внутрішні процедури фінансового моніторингу для запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього Закону.

Фінансові ринки

Національний банк України постановою Правління від 16 вересня 2021 року № 93 «Про запровадження міжнародного стандарту ISO 20022 у платіжній інфраструктурі України» визначив терміни переходу на нове покоління СЕП.

Так, нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі (24/7) запрацює 20 серпня 2022 року. Це дасть банкам та бізнесу нові можливості, підвищить безпеку платежів. Крім того, завдяки впровадженню міжнародного стандарту ISO 20022 платіж збагатиться додатковою інформацією, а значну кількість процесів під час оброблення платежів можна буде автоматизувати.

Постанова № 93 поширюється на учасників СЕП – банки України, Державну казначейську службу України, Національний депозитарій України тощо. Зокрема, для злагодженого переходу на модернізований режим роботи учасники СЕП зобов'язані:

 • до 31 жовтня 2021 року підключитися до тестового стенду (працює з 01 квітня цього року) для комплексного тестування взаємодії з осучасненим поколінням СЕП;
 • до 20 серпня 2022 року внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності.

Відповідно, з 20 серпня наступного року усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться через СЕП нового покоління.

Праця та заробітна плата

Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості».

Метою законопроєкту є урегулювання питання нестандартних форм зайнятості для осіб, які виконують роботу на непостійній основі, забезпечення гнучкості у виборі організації трудових відносин, посилення мобільності працівника при реалізації права на працю.

Законопроєктом пропонується закріпити в Кодексі законів про працю України нову форму трудового договору – «Трудовий договір з нефіксованим робочим часом» як особливий вид трудового договору, умовами якого заздалегідь не встановлено конкретний час виконання роботи, а обов’язок працівника виконувати таку роботу, яка виникає виключно в разі надання власником або уповноваженим ним органом передбаченої цим трудовим договором роботи без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно.

Проєктом передбачено, що роботодавець самостійно визначає необхідність та час залучення працівника до роботи, обсяг роботи та в передбачений трудовим договором строк погоджує з працівником режим роботи та тривалість робочого часу, необхідного для виконання відповідної роботи.

Кількість укладених трудових договорів з нефіксованим робочим часом не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів.

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю менше ніж 10 працівників, можуть укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Інше

Кабінет Міністрів України підтримав нову редакцію закону «Про захист прав споживачів».

Законопроєкт спрямований на запровадження в Україні європейських стандартів захисту прав споживачів, створення рівних умов для здійснення електронної торгівлі та чесної конкуренції, а також зменшення навантаження на бізнес шляхом скасування застарілих норм.

Так, зокрема, документом пропонується:

 • гармонізувати законодавство України у сфері захисту прав споживачів із законодавством ЄС шляхом імплементації Директив ЄС, зазначених в Додатку XXXIX до Глави 20 Угоди про асоціацію;
 • поширити дію Закону України «Про захист прав споживачів» на сферу харчової продукції в частині економічних прав споживача;
 • визначити перелік інформації про продукцію та продавця, яку він повинен надавати при здійсненні електронної торгівлі, а також відповідальність за відсутність такої інформації;
 • звільнити бізнес від обов’язку створювати обмінний фонд товарів та сплачувати неустойку споживачеві за кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки;
 • надати споживачеві право на зниження ціни або повернення коштів, якщо недолік товару з’являється після ремонту;
 • звільнити від судового збору в усіх судових інстанціях споживачів у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав, Держпродспоживслужбу та громадські об’єднання споживачів у справах щодо захисту прав споживачів;
 • надати Держпродспоживслужбі право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до вебсайту (частини вебсайту, програмного забезпечення) продавця, який не надав достовірну інформацію на цьому вебсайті про своє найменування, місцезнаходження, зобов’язавши при цьому Держпродспоживслужбу звернутись до провайдера щодо відновлення такого доступу, при виконанні суб’єктом господарювання вимог закону.

Законопроєктом створюються умови не тільки для ефективного захисту прав споживачів, але і для ведення бізнесу на основі чесної конкуренції між продавцями офлайн та онлайн.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра