Консалтинг

Як КСВ-проєкти впливають на розвиток бізнесу в довготривалій перспективі

Перед бізнесом стоїть низка нових викликів, пов’язаних зі зростанням конкуренції між компаніями. Найважливішою конкурентною перевагою фірми стає формування її стратегії розвитку, орієнтованої на задоволення соціальних потреб як персоналу, так і всіх зацікавлених сторін. Тому всім компаніям доводиться шукати нові способи ефективної взаємодії з різними учасниками ринку, реалізовуючи їх у численних КСВ-проєктах. Для чого фірмам розвивати корпоративну соціальну відповідальність (далі – КСВ) і чому це справді важливо для бізнесу?

КСВ – вектор стратегічного розвитку бізнесу

Необхідною умовою довгострокового й ефективного функціонування бізнесу стає розуміння залежності фінансових показників від якості створюваного образу компанії перед інвесторами, топменеджментом, споживачами та громадськістю.

Для багатьох гравців ринку стає очевидним той факт, що успіх компанії багато в чому залежить не лише від якості надаваних послуг і кваліфікації персоналу, а й від обсягу її інвестицій у соціальну сферу країни. Як показує практика, продумана політика корпоративної соціальної відповідальності дає змогу сформувати позитивний імідж фірми. Це, своєю чергою, приносить певні вигоди: допомагає в розширенні клієнтської бази, полегшує залучення інвестицій, робить більш конструктивною взаємодію з державними структурами, підсилює рейтингові позиції.

Утілюючи КСВ-проєкти, компанії прагнуть досягти двох цілей: збільшити свій вплив і знизити ризики. Вирішуючи проблеми суспільства, вони забезпечують себе і необхідною кількістю співробітників, і клієнтами, і створюють собі гідну репутацію.

Найчастіше соціальна відповідальність компанії передбачає мінімальний набір складників – вчасно сплачені податки, дотримання трудового законодавства, регулярна виплата дивідендів, надання соціального пакета працівникам компанії та окремі благочинні заходи. Однак суспільство очікує від компаній відповідального ведення бізнесу в цілому, а не тільки разових благочинних ініціатив.

Розроблення КСВ-стратегії

Сучасні вимоги до соціальних ініціатив зумовлюють необхідність інтегрування соціальної політики і корпоративної стратегії, розглядаючи виділення коштів на соціальні потреби як форму стратегічного інвестування. Тому розроблення КСВ-стратегії повинно передбачати реалізацію заходів за двома основними векторами: внутрішнім – реалізація соціальної активності всередині компанії і зовнішньому – проведення КСВ-заходів у взаємодії із зовнішнім середовищем.

Внутрішні соціальні програми пов’язані з розвитком персоналу, охороною здоров’я та створенням безпечних умов праці, з вирішенням питань соціально відповідальної реструктуризації компанії, з підвищенням ефективності ведення бізнесу. Зовнішні – спрямовані на інфраструктурні та соціальні проєкти, відповідальне ведення бізнесу, природоохоронну діяльність, а також на зміцнення репутації та іміджу компанії.

Для того щоб відповідати високим запитам суспільства і ринку, компаніям необхідно зосереджувати свою увагу не на точкових соціальних заходах, а цілеспрямовано вибудовувати комплексну політику у сфері КСВ.

Реалізація соціальних ініціатив сприяє:

  • збільшенню лояльності й довіри з боку стейкхолдерів, з якими взаємодіє компанія;
  • зниженню репутаційних ризиків і критичності сприйняття діяльності компанії;
  • упровадженню інноваційних технологій (пошук рішень для задоволення соціальних, екологічних потреб і бізнес-проблем спонукає до інновацій);
  • залученню інвестицій і виходу на нові ринки;
  • сталому розвитку бізнесу в довгостроковій перспективі.

Етапи впровадження КСВ-проєктів

Аналіз діяльності компанії

Насамперед необхідно здійснити аналіз діяльності компанії, перевірити наявність активів, розглянути можливі напрями інвестування коштів і подальшу перспективу для бізнесу.

Формулювання сценаріїв розвитку КСВ

На основі результатів стратегічного аналізу формулюється соціальна місія компанії, а також визначаються середньо- та довгострокові цілі не лише втілення соціальних ініціатив, а й бізнесу загалом. Далі розробляються альтернативні програми, які передбачають заходи, спрямовані на досягнення поставлених цілей сталого розвитку і визначають стратегію впровадження КСВ.

Вибір оптимальної стратегії розвитку КСВ

Імовірні сценарії розвитку корпоративної соціальної відповідальності компанії потрібно проаналізувати на предмет ефективності кожної соціальної ініціативи та проєкту.

Документальне оформлення обраної КСВ-стратегії

Обрана КСВ-стратегія закріплюється у відповідному документі. Це може бути Політика КСВ. Зазвичай у компаніях створюється відділ чи департамент, який здійснює реалізацію КСВ-проєктів, стратегічне планування в цьому напрямі та аналіз проміжних результатів. Також призначають осіб, відповідальних за реалізацію КСВ-ініціатив і досягнення передбачених показників ефективності.

Реалізація заходів, що входять до затвердженої стратегії КСВ

Відповідно до розробленої стратегії та плану реалізації КСВ-проєктів відбувається підготовка та втілюються відповідні соціальні ініціативи.

Підбиття проміжних підсумків кожного етапу реалізації КСВ-стратегії

На цьому етапі здійснюється оцінка результатів упровадження цільових проєктів, вносяться необхідні корективи в довготривалі програми КСВ відповідно до нових викликів ринку та умов діяльності компанії (як внутрішніх, так і зовнішніх).

За умови продуманої організації КСВ-проєкти стають взаємовигідним співробітництвом або додатковою можливістю поспілкуватися з клієнтами та партнерами.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра