Право

Як ліквідувати підприємство: алгоритм дій

Передбачити подальший розвиток бізнесу – справа невдячна. Хтось отримує чималі прибутки, а комусь доводиться закриватися. Які крокі потрібно зробити в разі ліквідації підприємства? Що робити з дебіторською заборгованістю? Як звільнити персонал, аби не наразитися на неприємності? Докладні відповіді юристів – далі.

Рішення про ліквідацію

Ліквідаційна процедура розпочинається з ухвалення повноважним органом юридичної особи рішення про її припинення. Залежно від організаційно-правової форми юрособи, що ліквідується, таким органом зазвичай є:

  • вищий орган господарського товариства (загальні збори учасників, акціонерів);
  • вищий орган підприємства (загальні збори засновників або власник).

Рішення вищого органу управління про ліквідацію суб’єкта господарювання зазвичай має бути оформлене відповідним протоколом. Також у рішенні має бути визначено орган, що буде здійснювати ліквідаційну процедуру. Якщо підприємство не володіє значною кількістю активів, великим штатом найманого персоналу, призначається одноосібний орган – ліквідатор, яким може бути і його керівник.

В інших випадках призначається колегіальний орган – ліквідаційна комісія. За загальним правилом з моменту затвердження ліквідатора або ліквідаційної комісії (даліліквідатор) до цього органу переходять повноваження з управління юридичною особою.

Рішення про припинення юридичної особи має бути зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). Отже, процедура ліквідації юридичної особи вважається такою, що почалася, саме з дня внесення відповідного запису до ЄДР.

Оголошення/повідомлення про ліквідацію

Після внесення до ЄДР відповідного запису про державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи у спеціалізованому засобі масової інформації має бути опубліковане оголошення про ліквідацію суб’єкта господарювання із зазначенням порядку і строку пред’явлення вимог кредиторами, який не може бути меншим за два та більшим за шість місяців. Крім того, на практиці кожному кредитору направляють цінний або рекомендований лист-повідомлення.

Ліквідатор повинен повідомити про ліквідацію підприємства контролюючі органи (Державну податкову службу України (далі – ДПСУ), Пенсійний фонд України).

Інвентаризація та оцінка майна

Припинення підприємства є підставою для обов’язкового проведення інвентаризації. Інвентаризація має охоплювати всі види зобов’язань та активи суб’єкта господарювання незалежно від їх місцезнаходження.

Одночасно потрібно провести оцінку майна підприємства з метою визначення його вартості. Така оцінка може бути здійснена як ліквідаційною комісією, так і через залучення професійних оцінювачів. Якщо в підприємства є частка державної або комунальної власності, то послуги професійного оцінювача обов’язкові.

Стягнення дебіторської заборгованості

Ліквідація юридичної особи припиняє як її обов’язки, так і права. Отже, ліквідатор зобов’язаний в установленому порядку здійснити всі можливі дії, пов’язані зі стягненням дебіторської заборгованості, зокрема й у судовому порядку, повідомивши в такому разі письмово кожного з дебіторів про ліквідацію юридичної особи – кредитора.

Звільнення персоналу

Ліквідатор має виконати низку вимог, передбачених Кодексом законів про працю України. Працівників потрібно попередити заздалегідь про звільнення (не пізніше ніж за три місяці).

Крім того, з персоналом необхідно провести повний розрахунок щодо зарплати, компенсації за невикористану відпустку, а також вихідної допомоги в розмірі не меншому за середньомісячний заробіток, видати працівникам трудові книжки з відповідними записами і засвідчені копії наказів про звільнення.

Вирішення організаційно-дозвільних питань

Ліквідатор зобов’язаний вжити заходів щодо закриття всіх відокремлених підрозділів (відділень, представництв, філій), якщо такі раніше відкрив суб’єкт господарювання, що ліквідується. Він повинен поінформувати учасників (власників) суб’єкта господарювання про їх участь в інших юридичних особах для ухвалення рішення про подальшу долю належних їм корпоративних прав.

За наявності в суб’єкта господарювання, що ліквідується, ліцензій і дозволів на провадження певних видів господарської діяльності, ліквідатор звертається до відповідних органів із заявою про їх анулювання. Виявивши відкриті виконавчі провадження щодо суб’єкта господарювання, ліквідатор повинен звернутися до відповідних органів державної виконавчої служби із заявою про їх закриття у зв’язку з ліквідацією боржника.

Реалізація майна та розрахунки з кредиторами

За результатами інвентаризації та оцінки майна (активів) підприємства, що ліквідується, а також розгляду вимог кредиторів має бути складено проміжний ліквідаційний баланс. Цей документ повинен затвердити орган, який ухвалив рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання.

На практиці зі змісту проміжного ліквідаційного балансу визначають подальшу процедуру ліквідації підприємства.

Зазвичай продаж активів здійснюється із залученням торгуючої організації (біржі) через організований нею аукціон. У цьому випадку найчастіше майно продають за лотами, а виручені кошти зараховують на ліквідаційний рахунок і надалі спрямовують з урахуванням певної черговості на погашення заборгованості кредиторам.

Розподіл коштів і майна

Якщо після виконання зобов’язань перед кредиторами залишились грошові кошти, вони підлягають розподілу пропорційно між його учасниками (акціонерами, власниками) в порядку, визначеному статутом суб’єкта господарювання. Майно ліквідованого суб’єкта господарювання, що залишається після проведення розрахунків з усіма кредиторами, або розподіляється між його учасниками (акціонерами, власниками), або продається, а виручені від його продажу кошти також розподіляються між його учасниками (акціонерами, власниками).

Затвердження ліквідаційного балансу

Після виконання всіх зобов’язань перед кредиторами та розподілу решти грошових коштів і майна серед учасників (акціонерів, власників) складається ліквідаційний баланс, його затверджує орган, що ухвалив рішення про ліквідацію. Цей баланс має бути поданий до контролюючого органу (ДПСУ). Процедура затвердження ліквідаційного балансу аналогічна з процедурою затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

Завершальні заходи

На останньому етапі ліквідатор має вжити низку технічних заходів для завершення ліквідаційної процедури. Зокрема, це закриття ліквідаційного рахунку в банку, отримання відповідної довідки, передача документів до архіву, знищення печаток (за наявності). Після цього держреєстратору необхідно подати відповідну заяву, додавши до неї довідку з архівної установи про прийняття документів тривалого зберігання.

Підтвердженням закінчення юридичної процедури ліквідації суб’єкта господарювання є державна реєстрація припинення такої юридичної особи в результаті її ліквідації. Про це на підставі поданих ліквідатором документів робиться відповідна відмітка в ЄДР (про припинення та виключення такої юридичної особи з ЄДР).

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра