Консалтинг

Як оцінити ефективність здійснення інвестування

Аби бізнес розвивався, власникам та управлінцям необхідно постійно шукати шляхи й ресурси, що сприятимуть збільшенню частки ринку, посиленню конкурентних переваг, диверсифікації тощо. Інвестування – цікаве рішення для зміцнення бізнесу. Як оцінити його ефективність? На сьогодні існує чотири найпоширеніші методи такого оцінювання.

Чиста дисконтована вартість (ЧДВ, Net present value, NPV)

Назва говорить сама за себе – чистий дохід або збиток у результаті вкладання капіталу, виражений у теперішній вартості. ЧДВ – це різниця між дисконтованою сумою грошових надходжень і витрат. Тобто це майбутній додатковий капітал, що отримає інвестор, з урахуванням часової вартості грошей.

Для прийняття рішення щодо інвестування в проект достатньо, щоб його ЧДВ була не менше «0». Це свідчить про те, що необхідного рівня рентабельності досягнуто: доходи покривають витрати, а вкладені кошти повертаються не знеціненими.

Для порівняння альтернативних варіантів інвестування зазвичай обирають той, що має більшу абсолютну ЧДВ. Якщо інвестиційні фонди обмежені, а перспективних проектів багато, необхідно провести процедуру нормування капіталу, метою якої є визначення найоптимальнішого розподілу наявних коштів та максимізація загальної чистої дисконтованої вартості обраних проектів. Для цього потрібно розставити проекти за їх індексом прибутковості (одиниця ЧДВ на одиницю вкладеного капіталу) від найбільшого до найменшого та відповідно розподілити інвестиційні фонди.

Розрахунок чистої дисконтованої вартості вважається найбільш ефективним та поширеним способом оцінки інвестиційних проектів.

Внутрішня норма дохідності (ВНД, Internal rate of return, IRR)

Для розрахунку чистої дисконтованої вартості інвестиційного проекту використовують задану вартість капіталу для приведення грошових потоків до теперішньої вартості. Альтернативний спосіб – визначити внутрішню норму дохідності проекту і порівняти її з вартістю капіталу або необхідним рівнем рентабельності.

ВНД – це ставка, за якою проект виходить на нульову чисту дисконтовану вартість. Інвестування вважається рекомендованим, коли цей показник дорівнює або перевищує вартість капіталу чи норму дохідності організації.

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності необхідно дисконтувати грошові потоки за двома різними ставками, а потім, застосувавши до двох отриманих ЧДВ формулу лінійної інтерполяції, визначити ставку, за якої ЧДВ = 0. Звичайно, результат не буде ідеально точним, оскільки використовуються суб’єктивні припущення.

Період окупності (Payback period)

Швидким і практичним способом оцінки та порівняння інвестиційних проектів є визначення терміну, протягом якого будуть відшкодовані витрачені кошти. Цей метод ґрунтується на очікуваних грошових потоках та вказує на рівень ліквідності й ризику – що швидше інвестор поверне вкладену суму, то швидше він зможе вкласти її знову, тобто вищою буде ліквідність і нижчим – ризик. Це особливо актуально в умовах, коли інвестиційний клімат налагоджується і є сенс віддавати перевагу проектам, що швидше вивільнять кошти.

Облікова норма прибутковості (ОНП, Accounting rate of return, ARR)

Облікова норма прибутковості – це показник прибутковості інвестиційного проекту, що розраховується як відношення облікового прибутку до середньої вартості вкладеного капіталу. Результат порівнюється з нормативним рівнем віддачі та приймаються ті проекти, що його досягають.

Вибір методу для оцінювання інвестиційних пропозицій та прийняття рішень щодо капітальних витрат є індивідуальним для кожного бізнесу та конкретного проекту. Він залежить від того, наскільки швидко потрібно вирішити питання, які ресурси та компетенції наявні для підготовки розрахунків та яким є співвідношення між обсягом необхідного капіталу, потенційним прибутком і рівнем залученого ризику.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра