Право

Як визначають розмір дивідендів

За підсумками минулого року ваше підприємство отримало прибуток? Тоді саме час правильно ним розпорядитись. Як визначити розмір дивідендів ТОВ і АТ?

Загальна інформація

Нагадаємо, дивіденди – частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Розмір дивідендів кожного учасника залежить не лише від суми чистого прибутку, а й від частки його участі у власному капіталі підприємства. На це прямо вказує пункт 4 П(С)БО 15 «Дохід», який містить визначення поняття «дивіденди».

ТОВ

Розмір дивідендів учасників ТОВ визначають пропорційно до розміру їхніх часток у статутному капіталі ТОВ. Водночас, якщо в день прийняття рішення про виплату дивідендів особа вже не є учасником ТОВ, дивіденди вона не отримає. Так само не може претендувати на дивіденди учасник, який повністю або частково не вніс свій вклад в статутний капітал ТОВ (ст. 26, 27 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII (далі – Закон про ТОВ).

АТ

Розподіл чистого прибутку АТ дещо інакший. Кожному акціонеру виплачують дивіденди з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховують однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу (ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (далі – Закон про АТ).

Розрізняють два типи акцій – прості та привілейовані.

Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у статуті АТ. Якщо статутом передбачено фіксований мінімальний розмір дивідендів за відсутності прибутку, тоді дивіденди власникам привілейованих акцій виплачують у будь-якому разі за рахунок резервного капіталу чи зі спецфонду. Якщо є прибуток, привілейовані акціонери отримають дивіденди першочергово.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра