Консалтинг

Як зменшити витрати на оцінку й мінімізувати ризики під час переходу на МСФЗ-звітність

У разі переходу підприємства на ведення обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) найбільше запитань у бухгалтера виникає під час визначення справедливої вартості активів. Найпростіше з цим справитись, залучивши професійних оцінювачів. У низці випадків достатньо внутрішнього розрахунку компанії, який аудитори можуть перевірити, щоб переконатися в його коректності. Як зменшити витрати й мінімізувати ризики під час визначення справедливої вартості активів у разі переходу на МСФЗ-звітність?

Які активи й зобовязання можна оцінити самостійно?

Якщо менеджмент підприємства вирішив проводити оцінку самостійно, насамперед необхідно визначитись з датою переходу на ведення обліку за МСФЗ, скласти детальний розрахунковий файл, який базуватиметься на ринкових даних чи статистичній інформації, та підготуватися до питань аудитора. Обов’язково варто врахувати, що в обліку мусить бути відображена справедлива вартість кожного активу. Що ближча дата оприбуткування активу до дати оцінки та вища його ліквідність, то більшою мірою балансова вартість буде відповідати справедливій вартості.

Товари, активи

Якщо товари та запаси залишаються на балансі без руху більше 12 місяців, то аудитори, ймовірно, запропонують їх списати. У такому разі їх оцінку проводити не обов’язково.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість перевіряється за термінами виникнення, на підставі чого створюється резерв, або заборгованість списується, якщо ймовірність її погашення незначна. Якщо резерв розрахований коректно, то проводити додаткові процедури з оцінки дебіторської заборгованості немає необхідності.

Основні засоби

Такі основні засоби, як меблі та офісна техніка, мають короткий термін використання, їх сумарна вартість за балансом компанії зазвичай становить незначну частину. Найчастіше для таких активів відображена на балансі вартість наближена до справедливої, тому їх переоцінка необов’язкова.

Зобов’язання

До оцінки зобов’язань не потрібно застосовувати особливі оціночні процедури. Окремо виділимо довгострокову заборгованість – що далі дата погашення кредиту від дати оцінки і що більше процентна ставка за довгостроковими зобов’язаннями компанії відрізняється від ринкової, то відчутнішим буде ефект від переоцінки таких зобов’язань.

Оцінку яких активів слід довірити професіоналу?

Під час формування справедливої вартості для фінансової звітності найбільшу складність викликають основні засоби та нематеріальні активи. Насамперед звертають увагу на об’єкти нерухомого майна: земельні ділянки, будівлі, споруди та передавальні пристрої. Ці активи оприбутковуються на балансі за ціною придбання, а враховуючи ефективний строк використання таких об’єктів, який зазвичай перевищує 10 років, існує ризик, що ці активи або переоцінено та не враховано їх знос (старіння), або недооцінено, що також не відповідає справедливій вартості такого майна.

Щодо нематеріальних активів, що створюються підприємством чи утворюються в результаті об’єднання декількох структур, як правило, відсутні відкриті дані про ціну продажу, тому виникає ризик необ’єктивного відображення їх вартості в обліку. Тобто до переоцінки необхідно включити також усі нематеріальні активи.

Оцінка для цілей МСФЗ вимагає не лише знання специфіки складних об’єктів, таких як нерухомість, складне виробниче обладнання чи нематеріальні активи, але й особливостей формування їх вартості на ринку. За необхідності переоцінки таких основних засобів краще звернутися до професійного оцінювача.

Делегуючи завдання консалтинговій компанії, можна, по-перше, значно знизити свої ризики – підписуючи звіт про оцінку, оцінювачі беруть на себе частину ризиків, пов’язаних з результатами. По-друге, вони мають у своєму розпорядженні великий обсяг інформаційних джерел, зокрема платних, які допоможуть достовірно оцінити активи. По-третє, професійні оцінювачі володіють досвідом, мають відпрацьовану методологію й готові до вирішення складних завдань. По-четверте, розрахунки, зроблені експертом з оцінки, універсальні й можуть бути модифіковані під різні внутрішні цілі й для зовнішніх користувачів. По-п’яте, звіт, виконаний командою сертифікованих спеціалістів, сприймається як надійне джерело інформації для всіх стейкхолдерів.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра