Право

Чи вправі контролюючий орган визначати методику дисконтування

ТОВ «А» звернулося до суду з позовом до ДПС про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень (далі – ППР), винесених за результатами проведеної планової виїзної перевірки товариства. Спір стосувався використання методології дисконтування довгострокових кредиторських заборгованостей, яка визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ). Товариство зазначало про помилковість висновків органу ДПСУ з урахуванням того, що вони зроблені у зв’язку з несприятливим для позивача тлумаченням податківцями положень стандартів бухгалтерського обліку, які не визначають чітких процедур та методології й не відповідають суті господарських операцій позивача. Про хід справи та висновки, які можуть стати в нагоді, – далі.

Важливі аргументи

Вирішуючи справу, суд зазначив таке:

  • суд апеляційної інстанції обґрунтовано встановив та зазначив, що позики, отримані позивачем за спірними договорами, відповідають визначенню поняття «фінансовий інструмент», що передбачено в п. 4 П(С)БО 13, а також, зважаючи на вказане в п. 4 П(С)БО 13, надана позика – це фінансовий актив, оскільки є контрактним правом до отримання коштів у майбутньому, а отримана позика – це фінансове зобов’язання, оскільки його погашення призведе до майбутньої виплати коштів. П(С)БО 13 не містить визначення поняття амортизованої собівартості фінансового зобов’язання або посилань на встановлення такого поняття в інших нормативно-правових актах, не передбачає порядок визначення справедливої вартості та не розглядає методологію обліку щодо короткострокових та довгострокових фінансових зобов’язань;
  • суд апеляційної інстанції обґрунтовано зазначив про безпідставність застосування контролюючим органом до спірних правовідносин порядку амортизації собівартості фінансових інвестицій, визначених у П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», оскільки п. 4 П(С)БО 13 установлено, що фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора. Тобто фінансова інвестиція є фінансовим активом, а отримана позивачем позика – фінансовим зобов’язанням. У зв’язку з цим відсутні підстави для застосування методики визначення амортизованої собівартості фінансової інвестиції до спірних правовідносин;
  • крім того, національним П(С)БО не визначено методологію щодо визначення справедливої та амортизованої вартості фінансових зобов’язань, тоді як така методологія визначена МСФЗ. Однак слід ураховувати, що ч. 3 ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон про бухоблік) установлено, що підприємства (крім тих, які зазначені в ч. 2 цієї статті) самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Тобто позивач як особа, бухгалтерський облік якої ґрунтується на національних П(С)БО, а не на МСФЗ (що не спростовано відповідачем жодними належними, достатніми та допустимими доказами), з урахуванням того, що національними П(С)БО не визначено методологію щодо визначення справедливої та амортизованої вартості фінансових зобов’язань, не мусить визначати таку методологію оцінки фінансових зобов’язань самостійно. Своєю чергою, контролюючий орган не має права визначати цю методику та давати вказівки такому платнику податків (який керується тільки національними П(С)БО) щодо методики, про що обґрунтовано зазначив суд апеляційної інстанції.

Постанова Верховного Суду від 10.09.2021 року у справі № 160/6203/20: касаційну скаргу органу ГУ ДФС залишити без задоволення.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра