Право

Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною

Особливістю операцій з давальницькою сировиною є збереження права власності за замовником як на сировину, так і на готову продукцію. Переробник лише надає послуги з переробки, за які отримує певну плату. Поговоримо далі про митне оформлення таких операцій.

Складники процесу роботи з давальницькою сировиною нерезидента

Порядок проведення операцій з давальницькою сировиною та митне оформлення таких операцій регулює гл. 23 Митного кодексу України (далі – МКУ). З огляду на її норми можемо виділити такі основні складники процесу роботи з давальницькою сировиною нерезидента:

1) отримання письмового дозволу митного органу;

2) поміщення іноземної сировини в митний режим переробки на митній території;

3) переробка іноземної сировини в готову продукцію в установлений строк;

4) вивезення продуктів переробки шляхом їх реекспорту.

Розглянемо кожну складову детальніше.

Дозвіл на переробку

Для ввезення на територію України давальницької сировини необхідно насамперед отримати письмовий дозвіл митного органу. Для цього потрібно подати документи згідно з переліком, визначеним ст. 149 МКУ: заяву; контракт з відомостями про обов’язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання; технологічні схеми переробки.

Дозвіл видають безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації заяви. У разі виявлення невідповідностей у відомостях або недостовірності самих відомостей, встановлення відсутності належного технологічного обладнання, приміщень, умов для обліку й зберігання товарів, що їх ввозять з метою переробки, митний орган має право відмовити у видачі дозволу. Навіть після видачі дозволу його можуть відкликати в разі виявлення порушень.

Операції з переробки товарів можуть включати як власне переробку товарів, так і їх ремонт. Кількість таких операцій МКУ не обмежує. При цьому окремі операції за дорученням підприємства, якому видано дозвіл на переробку, та за згодою митного органу можуть здійснювати інші підприємства (ст. 150 МКУ).

Митний режим переробки на митній території

Такий митний режим передбачає переробку іноземних товарів без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Але за однієї умови – подальшого реекспорту продуктів переробки. У такому разі поміщення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами.

Також нагадаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. № 295 затверджено Перелік товарів, поміщення яких у митний режим переробки на митній території України забороняється.

Строк переробки і контроль за його виконанням

Строк переробки встановлює митний орган під час видачі дозволу. Він залежить від тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продуктами їх переробки. В окремих випадках за заявою підприємства, якому видано дозвіл на переробку товарів, за наявності документально підтверджених причин строк переробки може бути продовжено. Водночас максимальний строк переробки не може перевищувати 365 днів.

Товари, поміщені в митний режим переробки на митній території, а також продукти їх переробки перебувають під митним контролем. Митники мають право проводити перевірки суб’єктів господарювання, яким надано дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території. Також митні органи здійснюють контроль за обов’язковим обсягом виходу продуктів переробки, зазначеним у контракті.

Реекспорт

Митний режим переробки на митній території завершується через:

  • реекспорт продуктів переробки

або

  • поміщення їх в інший митний режим.

Під час реекспорту продукти переробки підлягають декларуванню митному органу з поданням переліку українських товарів, витрачених під час операцій з переробки іноземних товарів, із зазначенням їх кількості та вартості. До того ж декларант має право заявити в митній декларації українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані ним під час переробки імпортних товарів.

Продукти переробки можна реекспортувати однією чи кількома партіями. Крім цього, їх не обов’язково вивозити через ту митницю, через яку товари ввозили для переробки.

Поміщення в інший режим, наприклад режим імпорту, застосовують якщо згідно з умовами контракту частину таких товарів (сировини) буде використано як розрахунок з переробником. Такі товари (сировина) підлягають митному оформленню відповідно до митного режиму імпорту з оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Ще один приклад – реалізація продуктів переробки на митній території України через зареєстроване в Україні представництво нерезидента-замовника. У такому разі обов’язок з декларування продуктів переробки покладається на це представництво, а не на переробника (ст. 155 МКУ).

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра