Право

Недоведеність фактичного здійснення господарської операції позбавляє первинні документи юридичної сили

ТОВ «П» звернулося до суду з адміністративним позовом до ГУ ДПС у м. Києві, у якому просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення, винесене за результатами документальної позапланової невиїзної перевірки товариства, яким ТОВ «П» збільшено грошове зобов’язання з податку на додану вартість. Перевіркою було встановлено завищення податкового кредиту у взаємовідносинах ТОВ «П» з контрагентами. Справа судами розглядалася неодноразово, за результатом останнього перегляду справи в задоволенні позовних вимог відмовлено. Позивач подав касаційну скаргу. Як розвивалися події далі?

Суд, вирішуючи справу, взяв до уваги такі фактори.

Фактор 1

Судами встановлено, що протягом періоду, який підлягав перевірці, між позивачем (виконавець) і Контрагентом-1 було укладено договір про виробництво та використання об’єктів права інтелектуальної власності (ІР), предметом якого є виконання робіт з виробництва (створення) аудіовізуальних творів – двох рекламних відеороликів. Також між позивачем (виконавець) і Контрагентом-2 (клієнт) було укладено договір про виконання робіт, відповідно до умов якого виконавець зобов’язувався виконати роботи зі створення аудіовізуального твору – рекламного відеоролика. Між позивачем (виконавець) і Контрагентом-3 (замовник) було укладено договір про виробництво та використання об’єкта права ІР – аудіовізуального твору, згідно з умовами якого виконавець зобов’язується виконати роботи зі створення відеоролика.

Фактор 2

Судами встановлено, що з метою виконання договірних зобов’язань перед вищевказаними суб’єктами господарювання позивач уклав договори підряду з іншими контрагентами-підрядниками. Відповідно до умов договору з Контрагентом-4 останній зобов’язувався за завданням ТОВ «П» виконати роботи з організації виробничого процесу з метою створення аудіовізуальних творів. Згідно з договором, укладеним ТОВ «П» із Контрагентом-4, останній зобов’язувався надати позивачу послуги з розроблення та створення у 3D-графіці зображень продукції (товарів/послуг), а також послуги зі створення дизайну допоміжних графічних матеріалів для створення аудіовізуального твору – рекламного відеоролика. Відповідно до умов договору, укладеного ТОВ «П» з Контрагентом-4, останній зобов’язувався за завданням позивача виконати роботи з організації виробничого процесу та проведення відеозйомки з метою створення двох відеороликів з музичним супроводом. Умовами зазначених договорів визначено, що організація виробництва роликів містить такі умови: роботи підготовчого періоду, а саме: добір режисера, оператора, локацій, костюмів, макетів декорацій та інше; відеозапис за допомогою відеокамери Alexa тощо. Відповідно до умов договору, укладеного ТОВ «П» з Контрагентом-5, останній зобов’язувався надати позивачу послуги із оброблення відзнятого матеріалу, а саме: здійснення монтажу, ретуші та кольорокорекції відеоматеріалу, запис на аналогові та цифрові носії з метою створення рекламного відеоролика. Згідно з умовами договору, укладеного ТОВ «П» з Контрагентом-6, останній зобов’язувався надати позивачу послуги з формування складу учасників у зніманні двох рекламних відеороликів, формування складу учасників для участі у зніманні двох рекламних відеороликів. Сторони погодили, що виконання робіт передбачає пошук учасників, акторів для участі у зніманні відеороликів, документальних фільмів; перелік кандидатур осіб, які будуть залучені до участі у виробництві відеороликів, тематичних роликів, документальних фільмів, буде погоджуватися через підписання відповідних додатків до цього договору.

Фактор 3

На підтвердження фактичного здійснення господарських операцій платник податків мусить мати відповідні первинні документи, які повинні бути належно оформленими, містити всі необхідні реквізити, бути підписаними уповноваженими особами та в сукупності з установленими обставинами справи, зокрема, і щодо можливостей здійснення господарюючими суб’єктами відповідних операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна, обсягу матеріальних і трудових ресурсів, економічно необхідних для виконання умов, обумовлених договорами, мають свідчити про беззаперечний факт реального вчинення господарських операцій, що і є підставою для формування платником податкового обліку. Недоведеність фактичного здійснення господарської операції позбавляє первинні документи юридичної значущості для цілей формування податкової вигоди, а покупця – права на формування податкового кредиту навіть за наявності правильно оформлених за зовнішніми ознаками та формою, але недостовірних та у зв’язку з цим юридично дефектних первинних документів, і попри наявність у платника податку доказів сплати продавцеві вартості товарів/послуг, якщо рух коштів не забезпечений зв’язком з господарською діяльністю учасників цих операцій.

Фактор 4

Як установлено судами, ТОВ «П» на підтвердження реальності здійснення спірних господарських операцій з контрагентами за вищевказаними договорами було надано копії первинних документів, зокрема, договори, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), податкові накладні, платіжні доручення.

Фактор 5

Суди на підставі належних і допустимих доказів, дослідивши первинні документи, складені за наслідками взаємовідносин позивача з його контрагентами, дійшли висновку про відсутність факту реального виконання спірних операцій, зважаючи не лише на окремі недоліки, а на всі докази в їх сукупності. Зокрема, судами прийнято рішення з огляду на: неможливість установлення підстав визначення вартості реалізованих позивачу товарів та послуг; відсутність належного документального підтвердження фактичного виконання договірних відносин, а саме документів, які б підтверджували фактичне виконання робіт/послуг: формування складу учасників у зніманні рекламних відеороликів, доказів на підтвердження направлення погодження результатів відбору кандидатів на участь у зніманні, проведення відеозйомки, робіт з добору кандидатів, як моделей, так і режисера, оператора, костюмів, макетів декорацій, місця проведення знімань і безпосередніх виконавців; документів, які б підтверджували фактичне виконання послуги зі здійснення монтажу відзнятого матеріалу, ретуші та кольорокорекції відеоматеріалу, запису на аналогові та цифрові носії з метою створення рекламного відеоролика; ненадання документального підтвердження оформлення супутніх документів, а саме додатків до договору щодо погодження кандидатур на знімання, а також осіб, що будуть залучені до участі у виробництві, як це визначено договорами; неможливість установлення обсягу наданих позивачу робіт і послуг, їх деталізованого змісту, місця та часу виконання; неможливість установлення, за яких обставин і в який спосіб узгоджувалися зобов’язання між позивачем та його задекларованими постачальниками. Позивачем також не спростовано належними доказами доводи податкового органу щодо відсутності фактичного здійснення вказаних господарських операцій.

Висновки

Постанова Верховного Суду України від 15.05.2020 року у справі № 826/4880/15: суд погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, що контрагенти позивача фактично не реалізовували спірні роботи та послуги, а лише надавали останньому бухгалтерські документи з метою незаконного формування податкового кредиту. Касаційну скаргу ТОВ «П» залишити без задоволення.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра