Облік і звітність

Облік виробництва курячих яєць: практичні аспекти

На сьогодні агрохолдинги активно підкорюють вітчизняні ринки і впевнено крокують на європейські. З розширенням діяльності й спектра продукції виникає багато запитань щодо обліку окремих її категорій. Розглянемо важливі особливості обліку виробництва курячих яєць.

Яйця – сільгосппродукція

Суб’єкти господарювання утримують придбаних у сторонніх осіб курей для отримання яєць, тобто сільгосппродукції.

Про те, що яйця є сільгосппродукцією, вказує:

1) визначення сільгосппродукції, наведене в п. 4 П(С)БО 30, яке стверджує, що сільгосппродукція – це актив, одержаний у результаті відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання. Яйця якраз отримуються після відокремлення від біологічного активу, тобто після того, як його знесе курка;

2) додаток до П(С)БО 30, у якому сказано, що яйця є сільськогосподарською продукцією, на яку поширюється П(С)БО 30.

Отже, в обліку отримання яєць від курей слід відображати як виробництво сільськогосподарської продукції.

Витрати на вирощування

Обліковувати витрати, понесені суб’єктом господарювання на виробництво яєць, слід на рахунку 23 «Виробництво». За дебетом цього рахунку будуть збиратися витрати, понесені на отримання яєць (тобто на утримання курей), а за кредитом – вартість отриманої сільгосппродукції (яєць, посліду тощо).

На рахунку 23 «Виробництво» аграрій відкриває аналітичні субрахунки, на яких збираються витрати на виробництво певного виду продукції (у цьому випадку яєць). Зазвичай для цього використовують субрахунок 232 «Тваринництво».

Витрати на вирощування продукції птахівництва, а саме харчових яєць, групують за статтями витрат, наведеними у П(C)БО 16 «Витрати» (п. 17 П(C)БО 30, п. 2.7 Методичних рекомендації з планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Мінагрополітики від 18.05.2001 р. № 132; далі – Методрекомендації № 132).

Для кожного підприємства, що займається виробництвом яєць, перелік статей витрат буде різним. Хоча зазвичай орієнтовний перелік основних статей витрат такий.

Прямі матеріальні витрати

До цієї статті витрат потрапляють витрати:

  • кормів, як власного виробництва (зерно), так і придбаних в інших осіб (комбікорм), які використані на годівлю курей. Відображають такі витрати проведенням Дт 232 – Кт 208 27;
  • засобів захисту тварин, а саме вартість біопрепаратів, медикаментів, що використовуються для боротьби із хворобами курей. Відображають такі витрати проведенням Дт 232 – Кт 208;
  • палива й мастильних матеріалів, витрачених, наприклад, на транспортування кормів з місць зберігання до місць утримання курей (пташників) чи для функціонування обслуговування обладнання, що використовується для утримання курей, тощо. Відображають такі операції проведенням Дт 232 – Кт 203;
  • запасних частин, використаних для заміни відпрацьованих деталей машин і устатковання, які розміщені у пташнику. Відображають ці витрати проведенням Дт 232 – Кт 207;
  • інших матеріалів, потрібних для виробництва яєць, зокрема й будівельних, використаних на ремонт пташника чи обладнання, яке в ньому встановлене. Відображають ці витрати проведенням Дт 232 – Кт 207, 209, 22 тощо.

Витрати на оплату праці

До цієї статі потрапляє сума нарахованої заробітної плати найманих працівників, зайнятих виробництвом харчових яєць. Наприклад, зайнятих доглядом за поголів’ям курей (пташниць). Щоб такі витрати потрапили до собівартості виробництва яєць, формується проведення Дт 231 – Кт 661.

Інші прямі витрати

Потрапляють у цю статтю інші виробничі витрати, які пов’язані з виробництвом яєць. А саме:

  • відрахування на соцзаходи, тобто нарахування у фонд оплати праці єдиного соціального внеску. В обліку відображають ці витрати проведенням Дт 232 – Кт 651;
  • відрахування на амортизацію приміщень для утримання курей (пташників) та обладнання, що в ньому розміщене і використовується у виробничому процесі. В обліку відображають ці витрати проведенням Дт 232 – Кт 13;
  • інші витрати, пов’язані з виробництвом яєць, зокрема на електроенергію, водопостачання, плата за оренду земель чи майна, податок на майно, страхування поголів’я, вартість робіт і послуг, наданих сторонніми організаціями та власними допоміжними виробництвами. В обліку відображають ці витрати проведенням Дт 232 – Кт 63, 685, 234.

Загальновиробничі витрати тваринництва

До цієї статті потрапляють витрати, пов’язані з виробництвом яєць та інших видів продукції тваринництва. Ідеться про витрати на оплату праці зоотехніка, механізаторів, ветеринарів, а також на амортизацію техніки, що зайнята на виробництві яєць та інших видів продукції (трактори). У сільськогосподарських підприємствах загальновиробничі витрати збираються на субрахунку 912 «Загальновиробничі витрати тваринництва» і не поділяються на постійні і змінні (п. 2.21 Методрекомендацій № 132). Їх розподіляють у кінці року між різними видами продукції тваринництва пропорційно до суми прямих витрат (без вартості кормів). Такий розподіл оформляють проведенням Дт 232 – Кт 912.

По суті, це основні статті витрат під час виробництва яєць. Як бачимо, серед витрат на виробництво яєць відсутні витрати на придбання курей. Кури відповідно до П(С)БО 30 належать до поточних біологічних активів тваринництва, оскільки здатні давати сільськогосподарську продукцію протягом періоду, що не перевищує 12 місяців. Тож поступово переносити свою вартість на собівартість виробництва яєць кури, наприклад, через механізм амортизації не можуть. Поточні біологічні активи в бухгалтерському обліку не амортизують.

Отже, вартість курей через механізм амортизації до витрат на виробництво яєць не потрапить. Курей після закінчення строку експлуатації (після закінчення продуктивного періоду) аграрій буде або:

  • продавати. Тоді вартість курки опиниться у складі витрат через собівартість реалізованих оборотних активів;
  • заб’є на м’ясо. Тоді вартість курки потрапить до собівартості виробництва м’яса і вже після його продажу – до витрат у складі собівартості м’яса.
На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра