Облік і звітність

Особливості подання звітності неприбутковими організаціями

Фактично кожен суб’єкт господарювання створюється з метою отримання прибутків і примноження статків своїх засновників. Водночас є невелика когорта організацій, мета створення яких не пов’язана з отриманням прибутку, а спрямована на задоволення суспільних потреб, а саме – обслуговування потреб інших і до того ж майже завжди безкорисно. Ідеться про так звані неприбуткові організації. Поговоримо про особливості звітування неприбутковими організаціями.

Слід нагадати, що неприбутковими є підприємства, установи та організації (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідають вимогам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Неприбуткові організації подають до органів Державної податкової служби Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 р. № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. № 469) та річну фінансову звітність.

У рядках 7 та 8 вступної частини Звіту передбачається зазначення дати та номера останнього рішення контролюючого органу про включення (повторне включення) неприбуткової організації до Реєстру та присвоєння або зміну ознаки неприбутковості організації.

Фінансова звітність, що складається та подається неприбутковими організаціями, є додатком до Звіту та його невід’ємною частиною.

Підтвердженням подання фінансової звітності разом зі Звітом є позначка «+» у Звіті у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності».

Неприбуткові організації, які утримують та вносять до бюджету податок на доходи нерезидентів, разом зі Звітом мають надати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897, із заповненим рядком 23 додатка ПН до такої декларації.

Оскільки обов’язковою умовою неприбутковості організації є використання нею доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, то у разі недотримання зазначених вимог така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, у якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується на основі суми операції (операцій) нецільового використання активів.

Крім цього, така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра