Облік і звітність

Строки корисного використання активів та їх вплив на облік

Будь-яке підприємство не може провадити свою діяльність без основних засобів (далі – ОЗ), які мають свій строк корисного використання. Оприбутковування наявних активів не є самоціллю, проте їх експлуатація має бути правильно відображена в балансі компанії. Як правильно облікувати ОЗ та які показники слід брати до уваги?

Визначення строку корисного використання ОЗ

Строк корисного використання – це:

а) період часу, протягом якого, як очікується, актив буде використовуватися підприємством;

б) кількість одиниць продукції чи подібних одиниць, які підприємство очікує отримати від використання активу.

Відповідно до МСФЗ (IAS) 16 строк корисного використання ОЗ визначається залежно від:

  • очікуваного терміну його використання відповідно до передбачуваної потужності або фактичної продуктивності;
  • передбачуваного фізичного зносу внаслідок впливу виробничих факторів – кількості змін, програми ремонтів тощо, а також його умов зберігання та обслуговування в період простою;
  • морального або комерційного старіння, що утворюється в результаті різних змін виробничого процесу або ринкового попиту на продукцію чи послуги, вироблені з використанням такого об’єкта;
  • юридичних й аналогічних обмежень на використання об’єкта, таких як терміни оренди.

Майбутня величина амортизаційних відрахувань залежить від вартості активу, а також від прогнозованого строку його корисного використання.

Відповідно до п. 25 П(С)БО 7 строк корисного використання ОЗ переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання. При цьому амортизація об’єкта ОЗ нараховується з огляду на новий строк корисного використання, починаючи з періоду, що настає після дати його зміни.

Розрахунок амортизації

Згідно із пп. 138.3.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі, коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ в бухгалтерському обліку менші, ніж мінімально допустимі строки амортизації ОЗ та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються мінімально допустимі строки.

Якщо строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими за мінімально допустимі, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ, установлені в бухгалтерському обліку.

Нормами ПКУ не встановлено строки нарахування амортизації нематеріальних активів. Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріальним активом не визначено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років.

Перегляд строків корисної експлуатації

МСФЗ 16 зобов’язує переглядати строк корисної експлуатації активу принаймні на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміну (зміни) слід відображати як зміну в обліковій оцінці відповідно до МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Змінити строк корисного використання ОЗ у будь-який інший час, коли в підприємства виникає в цьому необхідність, МСФЗ 16 теж не забороняє. Для цих робіт залучаються співробітники підприємства (економісти і експлуатанти), а також сторонні організації.

Визначення залишкового терміну служби ОЗ

  • Під керівництвом сторонньої консалтингової фірми проводиться консультація відповідальних осіб підприємства щодо суті, а також методів визначення залишкового терміну використання.
  • Здійснюється опитування відповідальних фахівців щодо залишкового терміну використання, прогнозованого ними.
  • Далі консалтингова фірма економіко-математичними засобами проводить порівняльний і статистичний аналіз отриманих даних. У разі виявлення невідповідності й істотних відхилень від фактичних термінів експлуатації подібних активів проводиться уточнення інформації.
  • Коригування суми амортизаційних відрахувань проводиться відповідно до уточненої інформації щодо прогнозованого строку корисного використання ОЗ безпосередньо в бухгалтерському обліку підприємства.
На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра